DV 1000

Airmaster DV 1000 er komfortventilasjonsanlegg for innbygging over nedhengt tak. Anlegget er meget godt egnet til ventilasjon i komfortlokaler og integrerte soner i bygninger hvor det kan være vanskelig å bruke et AM-anlegg.

Data DV 1000
Data CC 1000
Standard DV 1000
 • Bypass
 • Kondenspumpe
 • Motstrømsvarmeveksler (alu)
Alternativer til DV 1000
 • Elektrisk varmebatteri
 • Vannvarmebatteri
 • CO2-føler (for vegg)
 • CO2-føler (inneygd)
 • PIR/bevegelsesføler, for vegg
 • Hygrostat
 • Kjølemodul
 • Motoriseret avtrekksspjeld
 • Fjærreturmotor på avtrekksspjeld
 • Motoriseret inntaksspjæld
 • Fjærreturmotor på inntaksspjeld
 • Energimåler

Anlegget er et kompakt og trykksterkt ventilasjonsanlegg med lav SFP-verdi. Innblåsning, avtrekk, tilluft og avkast føres i kanaler. DV 1000 kan fås med inverterstyrt kjølemodul.

 DV 1000 er et effektivt ventilasjonsaggregat til balansert komfortventilasjon med kort kanalføring direkte til rommet. DV 1000 har et lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet. På grunn av det lave lydnivået kan den installeres direkte over taket i et undervisningslokale. DV 1000 fås med to dørvarianter - hengslede dører (H) eller skyvedører (S). På denne måten er det mulighet for enten loddrett eller vannrett åpning, avhengig av type tak og hvor mye plass som er tilgjengelig.

Eksempler på bruksområder

 • Skoler
 • Institusjoner
 • Modulbygninger

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev