DV 1000

Airmaster DV 1000 er komfortventilasjonsanlegg for innbygging over nedhengt tak. Anlegget er meget godt egnet til ventilasjon i komfortlokaler og integrerte soner i bygninger hvor det kan være vanskelig å bruke et AM-anlegg.

Anlegget er et kompakt og trykksterkt ventilasjonsanlegg med lav SFP-verdi. Innblåsning, avtrekk, tilluft og avkast føres i kanaler. DV 1000 kan fås med inverterstyrt kjølemodul.

 DV 1000 er et effektivt ventilasjonsaggregat til balansert komfortventilasjon med kort kanalføring direkte til rommet. DV 1000 har et lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet. På grunn av det lave lydnivået kan den installeres direkte over taket i et undervisningslokale. DV 1000 fås med to dørvarianter - hengslede dører (H) eller skyvedører (S). På denne måten er det mulighet for enten loddrett eller vannrett åpning, avhengig av type tak og hvor mye plass som er tilgjengelig.

Eksempler på bruksområder

  • Skoler
  • Institusjoner
  • Modulbygninger
Data DV 1000

Tekniske data

Filterklasse

Nominell kapasitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

1000 m3/t

950 m3/t

900 m3/t

Nominell strøm*

2,6 A

Nominell opptatt effekt*

333 W

Strømtilkobling med elektrisk varmebatteri

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkoblinger

Ø315 mm

Kondensslange innvendig/utvendig dia.

5/8 mm

Vekt

210 kg

Motstrømsvarmeveksler

2 stk. Aluminium

Inntaksfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Farge, panel

RAL 9010 (hvit)

Anbefalt sikring

3x13 A

Lekkasjestrøm

<– 7 mA

Dimension (BxHxD)

H: 1498 x 424 x 1384 mm

S: 1512 x 501 x 1385 mm

* Ved filterklasse, inntaks-/avtrekksluft: ePM10 75% / ePM10 75%

ELEKTRISK VARMEBATTERI

Varmeeffekt

2500 W

Termosikring, automatisk tilbakestilling

75°C

Termosikring, manuell tilbakestilling

120°C

VANNVARMEBATTERI*

Maksimal driftstemperatur

90°C

Maksimal driftstrykk

10 bar

Varmeeffekt

4099 W**

Tilkoblingsdimensjon

1/2" (DN 15)

Materiale rør/lameller

kobber/aluminium

Motorventil, åpne- og stengetid

60 s

* Kanalvarmebatteri

** Kapasitet ved: temperatur på til-/fraluft 60/40 °C, vannmengde 180l/t

Standard og alternativer

Standard og Alternativer

DV 1000

Bypass

x

Elektrisk varmebatteri/VPH

Vannvarmebatteri/VPH

CO2-føler (innebygd)

Hygrostat

Kondenspumpe

x

Kjølemodul

Motorisert avtrekksspjeld

Fjærreturmotor på avtrekksspjeld

Motorisert stengespjeld

Fjærreturmotor på stengespjeld

Motstrømsvarmeveksler (alu)

x

Energimåler

x : standard : alternativ

Data CC 1000 kjølemodul

Tekniske Data

Nominell kjøleeffekt*

6450 W

Min. kjøleeffekt*

1120 W

Nominell EER

4,45

Maks. luftmengde

900 m3/t

Min. luftmengde**

360 m3/t

Matespenning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Nominell elektrisk effekt

1449 W

Nominell strømstyrke

8,9 A

Elektrisk effektfaktor

0,71

Maks. lekkasjestrøm

2,0 mA

Kjølemiddel

R410a

Fyllning

770 g

Kanaltilkobling

Ø315 mm

Avløpsslange, innv./utv. diameter

Ø8/12 mm

Energiklasse

A+++

Vekt

85 kg

Dimensjoner inkl. anlegg (BxHxD)

1498 x 424 x 1898 mm

* Angitt iht. EN 308 og EN 14825 ved maks. luftmengde med ePM10 75% filter.

** Ved aktivering av kjølemodulen.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !