Gå til hovedinnhold

Skoler og institusjoner

Skoler og institusjoner

Inneklima på skoler og institusjoner

Inneklima på skoler og institusjoner

Mekanisk ventilasjon forbedrer inneklimaet, noe spesielt skoler og institusjoner har et stort behov for. Et sunt inneklima øker blant annet trivsel, konsentrasjon, læring og barn og unges generelle velvære. Faktisk kan et sunt inneklima utgjøre opptil et helt års forskjell i læring.

Flere parametere, som lyd, lys og temperatur, påvirker kvaliteten når vi snakker om inneklima, men en av de viktigste faktorene er luftkvaliteten og CO2-nivået.

Et dårlig inneklima kan forårsake

I over halvparten av skoleklassene i Norge er CO2-nivået over Arbeidstilsynets grenseverdi for hva det bør være. 1 av 3 lærere i grunnskolen klager på dårlig inneklima på jobben.

Dette betyr at våre barn og unge, sammen med sine lærere, sitter lange dager i lokaler som forverrer deres faglige potensial og generelle helse.


Et dårlig inneklima kan forårsake:

Hodepine 
Kvalme 
Allergier
Konsentrasjonsvansker
Lærevansker 
Generelt ubehag

Mekanisk ventilasjon forbedrer inneklimaet betydelig

Mekanisk ventilasjon forbedrerinneklimaet betydelig

 

Med over 120 000 installerte anlegg i Europa, hvorav de fleste av dem er å finne på skoler, barnehager og institusjoner, har vi lang erfaring med å forbedre kvaliteten på inneklimaet. Det er dette vi jobber for hver eneste dag.

Airmasters desentraliserte enheter er som skreddersydde for skoler, barnehager og institusjoner, de ivaretar hvert enkelt rom og behovene som er i dem. Med mekanisk ventilasjon kan vi forbedre inneklimaet betraktelig, og dermed gi barn og unge de beste forutsetningene for å lære og trives i hverdagen.

 

Med Airmasters desentraliserte ventilasjonsanlegg får du:

En god luftkvalitet i lokalet takket være tilførsel av frisk uteluft

Et akseptabelt CO2-nivå

Behovsstyrt ventilasjon – blant annet ved hjelp av en CO2-sensor, en bevegelsesføler eller tidsstyring

Sentral styring og overvåking av alle enheter – med for eksempel Airlinq Online, Airmasters desentraliserte ventilasjonsanlegg kan også kobles opp mot f.eks. kommunens SD-anlegg.

Utforsk vårt utvalg av fleksible løsninger

En økonomisk og miljøvennlig løsning

En økonomisk og miljøvennlig løsning

I tillegg til å sikre et sunt inneklima for barn og unge med vårt desentraliserte ventilasjonsanlegg på skoler og institusjoner, er aggregatene også en økonomisk og miljøvennlig løsning. Dette er blant annet fordi:

Renoveringen kan utføres i etapper. Monteringen av anleggene tas rom for rom, og kan tilpasses skolens eller kommunenes budsjett og økonomi.

Den samlede CO2-belastningen for et desentralisert anlegg inkl. drift er ca. 50 % lavere enn for en sentral løsning over en periode på 25 år. Dette betyr at en desentralisert løsning over tid vil være gunstig for både miljøet og driftsbudsjettet – blant annet fordi de løpende energikostnadene reduseres.

Ingen kanalføringer og mindre materialbruk, dermed også mer miljøvennlig enn et sentralt anlegg

Ingen unødvendig drift av anleggene. De ventilerer kun når det er behov for det.

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.

Kontakt vårt salgsteam  

Thomas Pettersen

Thomas Pettersen

Salgssjef

Kjell Erik Oseberg

Kjell Erik Oseberg

Salgssjef

Claus Pasgaard

Claus Pasgaard

Area Sales Manager

Department Export, Module