Gå til hovedinnhold

AM 500

Airmaster AM 500 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg som er meget godt egnet til å ventilere mellomstore lokaler.

AM 500

AM 500 er designet for å ventilere mellomstore lokaler. Avhengig av lokalet og anleggets plassering, monteres en horisontal eller en vertikal modell. På modellen AM 500 H kan man koble til inverterstyrt CC 500 kjølemodul. Det er også mulig å føre enten tilluft eller avtrekk, eller både tilluft og avtrekk, i kanal. Anlegget fås med et separat betjeningsdisplay, men kan også styres via Airmasters IoT-plattform ”Airmaster Airlinq® Online” eller kobles til et SD-anlegg.

AM 500 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget er energieffektivt i drift, og skaper og opprettholder et godt inneklima på en økonomisk ansvarlig måte.

Eksempler på bruksområder

  • Kontorer
  • Møtelokaler
  • Skoler og institusjoner
  • Modulbygninger

Versioner retur/inntak

Versioner inntak/eksos

Forleng levetiden av installasjonen din  

Forleng levetidenav installasjonen din
 

Du kan selv bidra til å forlenge levetiden til ditt Airmaster-anlegg.

Dette kan du gjøre ved blant annet å sørge for å skifte filteret i anlegget – og ved å bruke de originale Airmaster-filtrene.

I tillegg sikrer du at energiforbruket forblir minimalt gjennom hele anleggets levetid.

Service