Gå til hovedinnhold

AM 300

Airmaster presenterer nye AM 300. Forbedret på en lang rekke områder, men i bunn og grunn den samme. AM 300 er et middels stort ventilasjonsanlegg og egner seg til flere forskjellige typer rom som f.eks. kontorer, møtelokaler, restauranter osv.
AM 300

Den nye AM 300 er et desentralisert ventilasjonsanlegg med svært høy kvalitet, stor fleksibilitet, gjennomtenkte tekniske og brukervennlige detaljer. I tillegg har det vært et fokus på områdene lavt energiforbruk og miljøvennlig bærekraft.

Den nye AM 300 er en fortsettelse av den eksisterende AM 300. Alt det beste er bevart: EC-motorer, effektiv motstrømsvarmeveksler, automatikk m.m. Men AM 300 har blitt fornyet og forbedret på en lang rekke punkter, slik at vi uten å overdrive kan tillate oss å si at produktet tar desentral ventilasjon godt inn i neste fase av begrepet – desentral ventilasjon til komfortbruk.

AM 300 kan styres fra et separat betjeningsdisplay som alle andre Airmaster ventilasjonsanlegg, men kan også styres via Airmasters IoT-platform ”Airmaster Airlinq Online” eller kobles til et SD-anlegg.

Full fleksibilitet med tanke på fasade og inne i bygg

Full fleksibilitet med tanke på fasade og inne i bygg

Den nye AM 300 er spesielt fleksibel ved bruk og montering: 

  • Tilluft og avkast kan plasseres bak på anlegget, på toppen eller på siden.
  • Den kan leveres for kanalført tilluft og kanalført avtrekk.
  • Med tilluft og avkast på siden kan det skapes et ensartet uttrykk utvendig uavhengig av anleggets plassering.

Innvendig gir det muligheten for å unngå f.eks. vinduer og stendere, og dermed kan man ta hensyn til rommenes design og plassering.

Versjoner

Tekniske data

Inne i bygg

Inne i bygg

Innblåsingsristen er nå alltid plassert nederst på fronten til anlegget. Med et nytt tilluftssystem, der oppadgående innblåsing sørger for korrekt spredning av luften, sikres trekkfri ventilasjon. Uansett om nye AM 300 monteres under eller delvis integrert i taket, oppnås samme høye kvalitet på luftfordelingen rundt i rommet.
Anlegget kan normalt senkes ned opptil 50 cm fra taket og fortsatt opprettholde trekkfri innblåsing. 

Modellvarianter innblåsing / avtrekk

Produktkatalog 6.0

Melde deg på! - Du vil da motta Airmasters nyeste produktkatalog.

Produktkatalog 6.0

Forleng levetiden av installasjonen din  

Forleng levetidenav installasjonen din
 

Du kan selv bidra til å forlenge levetiden til ditt Airmaster-anlegg.

Dette kan du gjøre ved blant annet å sørge for å skifte filteret i anlegget – og ved å bruke de originale Airmaster-filtrene.

I tillegg sikrer du at energiforbruket forblir minimalt gjennom hele anleggets levetid.

Service

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.