Gå til hovedinnhold

AM 1000

Airmaster AM 1000 - perfekt skoleventilasjon. Til klasserom og andre større lokaler som har behov for høyt luftskifte og et konstant godt inneklima med lavt CO2-nivå.

AM 1000

AM 1000 er en konkurransedyktig løsning utviklet for ventilasjon i klasselokaler med høy personbelastning over lengre perioder, men kan selvfølgelig brukes over alt hvor det stilles høye krav til komfort og et godt inneklima.
AM 1000 tilfredsstiller dagens krav til luftkvalitet og lavt støynivå, det vil i praksis si ca. 950 m3/t og 30 dB(A) fra ventilasjonsanlegget. Samtidig har AM 1000 en varmegjenvinning på over 80%, og sammen med et lavt strømforbruk som tilsvarer en SFP-verdi på ca. 0,7 kW/m3, er AM 1000 en spesielt energieffektiv og støysvak ventilasjonsløsning. Med innebygd aktiv lyddemping dempes spesielt de lavfrekvente tonene som normalt krever stort dempeareal. AM 1000 har innebygd flere sett høyttalere og mikrofoner som fjerner lavfrekvent og sjenerende lyd ved å sende ut ”motlyd”.

I rom som har behov for så stor luftutskifting som AM 1000 kan levere, kan det oppstå fare for trekk hvis luftstrømmen ikke styres. I tillegg kan det legges til at man av energimessige hensyn ofte ønsker behovsstyring av luftmengden. Det fører til at et innblåsningsmønster som er optimalt for én luftmengde, ikke nødvendigvis er optimal for en annen.

Derfor har AM 1000 automatisk justerbar innblåsning – såkalt Adaptive Airflow™. En patentanmeldt innblåsningsdiffusor på AM 1000 tilpasser  innblåsnings-mønsteret etter luftmengde og lokalets geometri.

Hovedideen bak diffusoren er at den er delt i to, slik at luften forlater anlegget i to atskilte stråler: Adaptive Airflow-prinsippet utnytter taket og strømnings-tekniske prinsipper til å variere innblåsningsmønsteret mellom større og mindre luftmengder. På denne måten kan en konstant kastelengde i et stort intervall opprettholdes, og man unngå problemer med trekk.

Airmaster AM 1000 finnes i mange versjoner av vegg, tak og sidegjennom-føringer, samt kombinasjoner av dette.

AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed enkel å transportere, håndtere og installere.

Eksempler på bruksområder

  • Undervisningslokaler
  • Kontorer
  • Møtelokaler

Retur/inntak

Inntak/eksos

Forleng levetiden av installasjonen din  

Forleng levetidenav installasjonen din
 

Du kan selv bidra til å forlenge levetiden til ditt Airmaster-anlegg.

Dette kan du gjøre ved blant annet å sørge for å skifte filteret i anlegget – og ved å bruke de originale Airmaster-filtrene.

I tillegg sikrer du at energiforbruket forblir minimalt gjennom hele anleggets levetid.

Service