Gå til hovedinnhold

AM 1000

Airmaster AM 1000 - perfekt skoleventilasjon. Til klasserom og andre større lokaler som har behov for høyt luftskifte og et konstant godt inneklima med lavt CO2-nivå.
AM 1000

AM 1000 er en konkurransedyktig løsning utviklet for ventilasjon i klasselokaler med høy personbelastning over lengre perioder, men kan selvfølgelig brukes over alt hvor det stilles høye krav til komfort og et godt inneklima.
AM 1000 tilfredsstiller dagens krav til luftkvalitet og lavt støynivå, det vil i praksis si ca. 950 m3/t og 30 dB(A) fra ventilasjonsanlegget. Samtidig har AM 1000 en varmegjenvinning på over 80%, og sammen med et lavt strømforbruk som tilsvarer en SFP-verdi på ca. 0,7 kW/m3, er AM 1000 en spesielt energieffektiv og støysvak ventilasjonsløsning. Med innebygd aktiv lyddemping dempes spesielt de lavfrekvente tonene som normalt krever stort dempeareal. AM 1000 har innebygd flere sett høyttalere og mikrofoner som fjerner lavfrekvent og sjenerende lyd ved å sende ut ”motlyd”.

I rom som har behov for så stor luftutskifting som AM 1000 kan levere, kan det oppstå fare for trekk hvis luftstrømmen ikke styres. I tillegg kan det legges til at man av energimessige hensyn ofte ønsker behovsstyring av luftmengden. Det fører til at et innblåsningsmønster som er optimalt for én luftmengde, ikke nødvendigvis er optimal for en annen.

Derfor har AM 1000 automatisk justerbar innblåsning – såkalt Adaptive Airflow™. En patentanmeldt innblåsningsdiffusor på AM 1000 tilpasser  innblåsnings-mønsteret etter luftmengde og lokalets geometri.

Hovedideen bak diffusoren er at den er delt i to, slik at luften forlater anlegget i to atskilte stråler: Adaptive Airflow-prinsippet utnytter taket og strømnings-tekniske prinsipper til å variere innblåsningsmønsteret mellom større og mindre luftmengder. På denne måten kan en konstant kastelengde i et stort intervall opprettholdes, og man unngå problemer med trekk.

Airmaster AM 1000 finnes i mange versjoner av vegg, tak og sidegjennom-føringer, samt kombinasjoner av dette.

AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed enkel å transportere, håndtere og installere.

Eksempler på bruksområder

  • Undervisningslokaler
  • Kontorer
  • Møtelokaler

Effektiv kjølemodul for AM 1000

Effektiv kjølemodul for AM 1000
Airmaster lanserer nå RC 1000, en kjølemodul for AM 1000.

Med RC 1000 er det nå mulig å kjøle ned for eksempel klasserom og kontorer på en effektiv måte.

Med en AM 1000 fra Airmaster er det mulig å få til begge deler; et sunt inneklima med våre desentraliserte ventilasjonssystemer, kombinert med muligheten til å senke romtemperaturen og dermed holde seg komfortabel på varme dager.

RC 1000 har en kjølekapasitet på opptil 7 kW, noe som gjør at den kan holde en behagelig innetemperatur i de aller fleste rom hvor en AM 1000 er installert. Enheten kobles til den vanlige Airmaster-kontrollenheten, noe som lar deg stille inn ønsket standardtemperatur på tilluft og maksimal akseptabel innetemperatur.

Les mer om RC 1000 her

Tekniske data

Retur/inntak

Inntak/eksos

Versjoner RC 1000

Produktkatalog 6.0

Melde deg på! - Du vil da motta Airmasters nyeste produktkatalog.

Produktkatalog 6.0

Forleng levetiden av installasjonen din  

Forleng levetidenav installasjonen din
 

Du kan selv bidra til å forlenge levetiden til ditt Airmaster-anlegg.

Dette kan du gjøre ved blant annet å sørge for å skifte filteret i anlegget – og ved å bruke de originale Airmaster-filtrene.

I tillegg sikrer du at energiforbruket forblir minimalt gjennom hele anleggets levetid.

Service

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.