Gå til hovedinnhold

FAQ

I nedenstående FAQ har vi forsøkt å samle svar på noen av de spørsmålene som vi vet kan oppstå. Finner du ikke svaret på ditt spørsmål her, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss.
Kontakt Airmaster

Nullstilling av timer etter service

Etter utført service med filterskift skal timeren for filterskift nullstilles.

Det gjøres på litt forskjellige måter alt etter hvilket verktøy du bruker til betjening.

Airlinq® Viva panel: Nullstilling etter filterservice

Slik nullstilles det etter filterservice:

 1. Hold «ferie-modus knappen» og «funksjonsknappen» inne samtidig i 10 sekunder.
 2. En gul advarselstrekant etterfulgt av en rød alarm-trekant blinker kortvarig.
 3. Etter dette starter anlegget i automatisk drift.
 4. Filterskift timer/advarsel/alarm er nå nullstilt.

 

Det er samme fremgangsmåte uansett om anlegget kjørte ved filterskift eller om det var stoppet pga. en alarm.

Veiledning for å finne plassering av serienummer

Når du kontakter teknisk støtte, vennligst oppgi serienummeret ditt.
Se guide.

Airlinq® Orbit panel: Nullstilling etter filterservice

Slik nullstilles det etter filterservice:

 1. Trykk på «funksjonsknappen».
 2. Bla ned til «innstillinger» og trykk på denne.
 3. Bla ned til «nullstill service» og trykk på denne.
 4. Inntast kode med pil opp/ned (standard kode er 9732).
 5. Klikk på hake symbolet.
 6. Filterskift/advarsel/alarm er nullstilt når teksten «Nullstilling suksess» viser.

Nullstilling av filterservice på anlegg uten betjeningspanel

Ventilasjonsanlegg uten betjeningspanel kan nullstilles etter filterservice fra ett av disse programmene:

 • Airlinq® Online
 • Airlinq® User Tool
 • Airlinq® Service Tool

Airlinq

Slik låses pil tastaturet opp i Software versjon 4.0-4.6.

Slik låses pil tastaturet opp i Software versjon 1.0-3.1.