Gå til hovedinnhold

AM 150

AM 150 er det minste Airmaster desentrale ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning. AM 150 er utviklet spesielt til mindre lokaler som f.eks. kontorer til én eller to personer, samt mindre møtelokaler og grupperom.
AM 150

AM 150 er et desentralt ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning som er spesielt godt egnet til kontorer med 1-2 personer, samt mindre møte- og grupperom. Kort sagt: Mindre lokaler hvor det er behov for et godt og komfortabelt inneklima som kan bidra til trivsel og velvære.

AM 150 er et vegg-/takhengt ventilasjonsanlegg i en horisontal versjon hvor luftinntak og avkast føres bakover fra anlegget.

Ventilasjonsanlegget kan installeres helt synlig eller delintegreres i taket, slik at bare den nederste delen er synlig. Det er også mulig å føre avtrekket i rør, slik at man f.eks. kan montere ventilasjonsanlegget over en diffus himling, eller koble til avtrekk fra et tilstøtende rom.

Med mulighet for individuell behovsstyring av ventilasjonen f.eks. avhengig av CO2--nivået i rommet, ventileres det kun når det er nødvendig. Det sparer energi og sørger samtidig for at det ventileres i forhold til hvor mange mennesker som oppholder seg i rommet.

Styringen kan kombineres med Airmasters sky-løsning, Airlinq Online. På denne måten oppnår man sentral styring og oversikt over alle Airmaster-ventilasjonsanleggene dine. Ventilasjonsanlegget kan selvfølgelig også integreres til eget SD-system via Airlinq Online og API-en til denne.

 

Eksempler på bruksområder

  • Kontorer for 1-2 personer
  • Mindre møtelokaler og lignende
  • Modulbygninger
  • Hotellrom

CC 150 – kjølemodul til AM 150

Hvis du ønsker både å kunne ventilere og avkjøle luften i rommet, tilbyr vi kjølemodulen CC 150 som fungerer sammen med ventilasjonsanlegget AM 150.

Styringen i ventilasjonsanlegget muliggjør allerede en viss kjøling, delvis ved å utnytte kaldere natteluft, og delvis ved bypass av varmeveksleren. Men på en varm dag hvor denne kjølingen ikke er tilstrekkelig, kan man oppnå ytterligere kjøling ved hjelp av kjølemodulen CC 150.

Kjølemodulen kjører sammen med ventilasjonsanleggets timer og temperaturinnstilling. Dermed vil den bli aktivert automatisk innenfor et gitt tidsrom, men aktivering skjer først når det ikke lenger er mulig å holde tillufttemperaturen nede på ønsket nivå ved hjelp av bypassfunksjonen.

Kjølemodulen CC 150 kan redusere temperaturen på uteluften med opptil 15 °C.

AM 150 med innebygd CC 150 har eksistert under navnet AMC 150, men dette produktet har vi valgt å dele opp i to separate produkter. Ventilasjonsanlegg og kjølemodul hver for seg, da det på denne måten er mer fleksibelt med tanke på eventuell ettermontering av kjølemodulen.

Versjonsoversigt AM 150 og AM 150 med kjølemodul (CC150)

Tekniske data AM 150 med CC 150

Produktkatalog 6.0

Melde deg på! - Du vil da motta Airmasters nyeste produktkatalog.

Produktkatalog 6.0

Forleng levetiden av installasjonen din  

Forleng levetidenav installasjonen din
 

Du kan selv bidra til å forlenge levetiden til ditt Airmaster-anlegg.

Dette kan du gjøre ved blant annet å sørge for å skifte filteret i anlegget – og ved å bruke de originale Airmaster-filtrene.

I tillegg sikrer du at energiforbruket forblir minimalt gjennom hele anleggets levetid.

Service

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.