Behovsstyrt ventilasjon med TVOC sensor 

 

Nå blir Airmasters CO2-sensor supplert med en TVOC-sensor, slik at det er flere parametere å styre ventilasjonen etter.

CO2-konsentrasjon har lenge vært brukt som indikator for menneskelig aktivitet, men forskning viser at det ikke bare er CO2-konsentrasjonen som forårsaker konsentrasjonsproblemer og lignende. Såkalte VOC-er, som opptrer i ganske små konsentrasjoner i inneklimaet, har stor betydning for menneskers velvære og opplevelse av luftkvalitet.

VOC-er er lettfordampelige organiske stoffer som kan stamme fra for eksempel håndsprit, rengjøringsmidler, byggematerialer, møbler, tepper, arbeidsprosesser, kosmetikk og prosesser i mennesker. De består av for eksempel formaldehyd, aceton, metanol, eddiksyre og acetaldehyd.

Flere parametere å styre inneklimaet etter

CO2- og TVOC-konsentrasjoner følger ikke alltid hverandre. Derfor er det relevant å ha en separat måling av VOC-er. Fordelen for de som bruker lokalene, er at utskiftingen av luften styres ut fra flere relevante parametere.

Når TVOC- og CO2-sensorer fungerer i kombinasjon, vil det være det mest kritiske signalet som avgjør luftskiftet. Behovsstyringen avgir et modulerende driftssignal som sikrer at nødvendig luftmengde tilføres lokalet for å opprettholde et godt inneklima.

God luftkvalitet er ikke kun et lavt CO2-nivå

Se, eller se om igjen, vårt innlegg på Energiforum 21Live. (på dansk)

"Den gode luftkvaliteten avhenger av flere forskjellige faktorer, og Airmaster ønsker her å sette fokus på noen høyaktuelle områder. Vi har med utviklingen av TVOC-behovsstyring av Airmaster sine anlegg, i et Realdania-støttet prosjekt, oppnådd å kunne styre luftkvaliteten etter flere relevante faktorer. Vi forteller her om TVOC og viser frem noen case-eksempler".

Visning av TVOC-konsentrasjoner

Både på Orbit-panelet og i Airlinq Online er det mulig å avlese TVOC-konsentrasjonen når det er en aktiv TVOC-sensor.

For at det skal være lettere å forstå TVOC-målingen, har vi valgt å ha 5 skalaer, hver med sin egen fargekode. For at det skal være lett gjenkjennelig, har vi valgt å bruke tilsvarende 5-trinns skala for CO2.

Et CO2- og TVOC-nivå med mørkegrønn farge indikerer for eksempel et inneklima med ”svært god” kvalitet.

TVOC-målinger gjøres på stoffkonsentrasjoner i størrelsesorden 1000 ganger mindre enn CO2-målinger.

TVOC visning i Airlinq Online

TVOC, CO2 og luftmengde kan vises i Airlinq Online.

behovstyrt ventilasjon med TVOC og CO2 sensor

Når er TVOC relevant?

TVOC-styring er relevant når menneskers kroppslige aktivitet ikke er den eneste årsaken til dårlig luftkvalitet.

Det kan f.eks. være:

  • I lokaler med høy tilstedeværelse av hobby-produkter, leketøy, puter eller annet lignende, som for eksempel i
    barnehager
  • Steder hvor det er omgang med kjemikalier, som håndsprit, parfyme og rengjøringsmidler, eller ved prosesser som innebærer for eksempel liming og maling
  • I utskriftsrom og lignede
  • Bygningsmaterialer og inventar kan avgi VOC-er, som kan ha en betydning i lokaler med lav personbelastning, men som er fylt med materialer som avgir VOC

Eksempler på TVOC og CO2-målinger på en skole

Det er installert Airmaster ventilasjonsanlegg med både CO2- og TVOC-sensorer i forskjellige typer lokaler på skolen.

Her viser vi noen eksempler på hverdagsaktiviteter som sier noe om tilstedeværelsen av VOC-er, og hvorfor Airmaster interesserer seg for behovsstyring med TVOC-sensorer.

For eksemplene gjelder det at vi i de fleste tilfellene kjenner forurensningskilden, og dermed kan forklare årsaken til utslag i TVOC. Det vil slett ikke være tilfelle alle steder. TVOC-sensoren kan fortelle at det er "noe" til stede, og om det er ”litt” eller ”mye”, men ikke eksakt hvilken TVOC.

CO2 ppm TVOC ppb
bibliotek

Fordi vi kjenner lokalet, vet vi at det er en skriver som forårsaker utsvinget i TVOC-konsentrasjonen på biblioteket.

Biblioteket - 2. september

Med CO2- og TVOC-styring

Grafen viser lavt CO2-nivå fra morgenen av, hvor nivået stiger og synker i takt med antall besøkende på biblioteket.

CO2-konsentrasjonen synker i løpet av formiddagen, men skriveraktivitet kl. 11:00 fører til en kraftig stigning i TVOC-konsentrasjonen.

Først når både CO2- og TVOC-konsentrasjonen er synkende, begynner ventilasjonsanlegget gradvis å skru ned.

Biblioteket - 7. september

TVOC-styring er slått av 

Her er styringen slått av etter TVOC, slik at det kun blir styrt etter CO2-konsentrasjonen.

Det er svært få personer til stede, dermed aktiverer CO2-konsentrasjonen kun en begrenset strømning i ventilasjonsanlegget.

Sammenlignet med grafen fra 2. september ser man at det skjer en opphoping av TVOC i rommet når strømningen blir lavere.

bibliotek behovstyrd ventilation
ftx ventilation

Klasserom - 27. august

Med CO2- og TVOC-styring

I 2020 har vi lært oss å bruke håndsprit ganske ofte. Grafen viser målinger fra et klasserom hvor det sprites hender to ganger om dagen, om morgenen og om ettermiddagen. Begge gangene spriter alle i lokalet hendene, og ventilasjonsanlegget reagerer ved å gå i 100 % drift.

I perioden imellom reagerer ventilasjonsanlegget både på CO2 og TVOC, og styrer etter sensoren som gir mest utslag.

Klasserom - 11. september

TVOC-styring er slått av

Her er styringen etter TVOC-sensor slått av, slik at det kun behovsstyres etter CO2-konsentrasjonen.

Ventilasjonsanlegget reagerer helt som det skal med behovsstyring kun etter CO2-konsentrasjonen.

TVOC-sensoren måler fortsatt VOC-ene selv om ventilasjonsanlegget ikke bruker målingene til å styre etter. Det brukes håndsprit i lokalet, dette fører til at TVOC-konsentrasjonen øker kraftig.

Ventilasjonsanlegget følger selvfølgelig ikke med da styring etter TVOC er slått av.

behovsstyrd ventilation
Behovsstyrt inomhusklimat

Klasserom - 3. september, møte om kvelden

Det ble holdt et foreldremøte på skolen med start kl. 19:00. Læreren kom litt tidligere, dette ser man på kurvene, som viser tegn på aktivitet ca. kl. 18:30. Det var en del mennesker til stede, dette kan man se på CO2-konsentrasjonen.

Vi har fått informasjon om at det ble spritet hender da møtet startet, dette kan også avleses på TVOC-konsentrasjonen. Den høye TVOC-konsentrasjonen får ventilasjonsanlegget til straks å gå i 100 % drift for å redusere TVOC-konsentrasjonen.

Ventilasjonsanlegget får raskt det høye TVOC-nivået fra spritingen under kontroll, og kjører litt ned i drift, men deretter blir det brukt håndsprit igjen ca. kl. 20:40. Ventilasjonsanlegget kjører deretter opp til maksimal drift igjen, og det fortsetter det med til folk forlater lokalet. Først når både CO2 og TVOC er synkende, ca. kl. 21:10 skrur ventilasjonsanlegget gradvis ned.

Kontor - 28. august

Ventilasjonen i dette lokalet kjører kun etter CO2-styring. Det er fin luftkvalitet når vi bare ser på CO2. Hvis vi imidlertid ser på TVOC-målingen, er det en mer ujevn kurve.

TVOC-konsentrasjonen øker stadig i løpet av dagen med mange ”topper” som vi vet skyldes at det brukes håndsprit når det kommer besøkende på kontoret.

CO2 koncentration

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !