Gå til hovedinnhold

Airlinq® Viva betjeningspanel

Betjeningsdisplayet Airlinq Viva er utviklet for å passe perfekt til de som ønsker optimal ventilasjon med minimal betjening.
Airlinq® Viva betjeningspanel

Enklere betjening fås ikke

Betjeningsfunksjonene for Airlinq Viva er enkle og brukervennlige. Driftshåndteringen skjer automatisk, så risikoen for feilbetjening minimeres.

Betjening via PC

Hvis det er behov for å stille inn andre driftparametre kan betjeningsdisplayet kobles til en PC via en USB-port. Med programmene ”Airlinq User Tool” og ”Airlinq Service Tool” (som brukes av serviceteknikere) kan man få oversikt over ventilasjonsanleggets drift. Se følgende beskrivelse av mulighetene med de to programmene.

Airlinq® User Tool

Betjeningsdisplayet kan enkelt kobles til en PC, og med programmet ”Airlinq® User Tool” får du tilgang til driftsdata.

  • Mulighet for innstilling av luftmengde, innblåsningstemperatur og maksimal romtemperatur
  • Filterstatusvisning
  • Innstilling av CO2-driftsområde
  • Innstilling, aktivering og deaktivering av tidsprogrammer

Airlinq® Service Tool 

Airlinq® Service Tool 

Betjeningsdisplayet kan enkelt kobles til en PC, og programmet ”Airlinq® Service Tool” gir tilgang til alle driftsdataene.

  • Innstilling og programmering av styringen
  • Laste ned en katalog og grafisk illustrasjon av driften
  • Ned- eller opplasting av styrings-innstillingene
  • Overvåkning av energiforbruket vha. en innebygd energimåler
  • Oppdatering av styringsprogramvare
  • Automatisk synkronisering av den innebygde klokken via PC’ens dato og klokkeslett

Betjeningsfunksjoner med Airlinq® Viva

Betjeningsfunksjoner med Airlinq® Viva

Manuell start, stopp og standby

Instilling av luftmengde via touchfunksjon på fronten

Visning av advarsler og alarmer med gult eller rødt symbol

Feriemodus sikrer grunnventilasjon med redusert luftmengde

Automatisk betjeningslås

Barnesikring