Gå til hovedinnhold

Airlinq BMS

Nettverksstyring kan utføres med Airlinq BMS der opptil 20 anlegg betjenes via ett Airlinq Orbit betjeningsdisplay.

Fleksibilitet er i fokus med Airlinq BMS. BMS er en forkortelse for Building Management System. 

I systemet betjenes og overvåkes opptil 20 forskjellige ventilasjonsanlegg vha. ett enkelt betjeningsdisplay. Anleggene kan både være av ulik type og utstyrt med ulike alternativer. Kjølemoduler kan også monteres fritt på de forskjellige anleggene, alt etter behov.

Med disse fleksible mulighetene kan anlegg med forskjellig yteevne og utstyr kobles sammen i ett enkelt system, samtidig som de individuelle behovene i hvert enkelt rom alltid tilgodesees.

Oppdeling av systemet i grupper med ett eller flere anlegg med felles styring optimerer bruk av anleggstørrelser og føler.

Styring vha. en enkelt føler (f.eks. CO2-føler) eller en kombinasjon (f.eks. en PIR- og en CO2-føler) er mulig. Ved bruk av følerer overstyres de grunnleggende driftsparametrene for enkelte anlegg, hele grupper eller alle anleggene.

Den individuelle betjeningen, overvåkningen og programmeringen, samt programmeringen av felles parametre, utføres vha. ett enkelt betjeningsdisplay.
Tilkobling til et analogt bygningsnettverk (BMSsystem) er naturligvis også mulig.

Fordeler

Fordeler
  • Airmasters romsensorer kan med fordel brukes og dermed senke installasjonsutgiftene.
  • Anlegg med identiske innstillinger og samme styringsbehov ved hjelp av sensorer samles i grupper – dette øker fleksibiliteten og senker utgiftene.
  • Forskjellige anlegg med forskjellige innstillinger og sensorer er mulig. Det gir maksimal fleksibilitet og mulighet for optimering i.f.t. lokale betingelser og rommets anvendelse. Lokal betjening er mulig med Airlinq Viva betjeningspanel.
Les mer om Airlinq® Orbit betjeningspanel