Gå til hovedinnhold

Digitalt BMS

Med et BMS-nettverk (Building Management System) er det mulig å bevare alle fordelene med desentral ventilasjon og samtidig utnytte de administrative fordelene med sentralstyring.
Digitalt BMS

BMS overvåker alle individuelle anlegg

BMS overvåker alle individuelle anlegg

Airmasters ventilasjonsanlegg er enkle å integrere med den øvrige bygnings-automatikken. Anleggene kan også kjøres helautomatisk, men kan overvåkes vha. et BMS-nettverk.

Airmasters PIR- og CO2-føler kan kobles til, og anleggs- og følerdata kan overføres til BMS-nettverket. Det reduserer både installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Når styringen er koblet til BMS, styrer og/eller overvåker BMS alle de enkelte ventilasjonsanlegg.