Gå til hovedinnhold

Airlinq® Orbit betjeningspanel

Betjeningsdisplayet Airlinq Orbit passer perfekt til de som ønsker en utvidet og enkel tilgang for å regulere den daglige driften av ventilasjonen.
Airlinq® Orbit betjeningspanel

Betjeningsfunksjoner på Airlinq® Orbit-panelet

Airlinq® Orbit-panelet tilbyr en utvidet datatilgang sammenlignet med Viva-panelet, samt enkel tilgang til å kontrollere ventilasjonens daglige drift.

Manuell start, stopp og dvale. Manuell start og stopp av en enkel gruppe eller hele systemet ved Airlinq® BMS.

Innstilling av alle viktige driftsparametere ved hjelp av en automatisk oppstartsguide. Oppstartsguiden sikrer en rask og enkel programmering under selve installasjonen av ventilasjonsanlegget. Oppstartsguiden er integrert i innstillingsmenyen og kan når som helst startes på nytt.

Innstilling av luftmengde via berøringsfunksjon på fronten.

Vise advarsler og alarmer med tekstbeskrivelse (for alle anlegg ved Airlinq BMS).

Feriemodus: basisventilasjon med redusert luftmengde.

Vise CO2-nivået med en tilkoblet CO2-sensor (for alle CO2-sensorer ved Airlinq BMS).

Styre en Airlinq® BMS på en enkel og overskuelig måte.

Automatisk betjeningslås

Skjermlås med sikkerhetskode

Stille inn driftsparametere:

 • Vise driftsstatus med opptil 40 driftsparametere (for alle anlegg med Airlinq BMS).
 • Samlet oversikt og innstillingsmulighet for alle tidsprogrammer, inkludert nattkjøling.
 • Tilførselstemperatur og standard luftmengde.
 • Stille inn dato og tid.
 • Nullstilling av service.
 • Tilpasning av datalogg.

Betjening via PC

En PC kan kobles til via USB-porten på betjeningspanelet, hvor programmet «Airlinq® Service Tool» kan brukes til å stille inn alle driftsparametere på Airmaster-anlegget.

Airlinq® Service Tool

 • Stille inn og programmere styringen.
 • Laste ned en datalogg og grafisk visning av driften.
 • Laste ned eller laste opp et styringsoppsett.
 • Overvåke energiforbruket ved hjelp av en innebygd energimåler.
 • Oppdatere styringsprogramvare.
 • Automatisk synkronisering av den innebygde klokken via PC-ens dato og tid.