Gå til hovedinnhold

Dårlig inneklima på jobb er vanligere enn du kanskje tror

Dårlig inneklima er en betydelig utfordring for mange ansatte i norsk arbeidsliv, ifølge en ny undersøkelse utført for GK. Fra sykehus til skoler, barnehager, kulturbygg og kjøpesentre: Problemstillingen rammer bredt og konsekvensene er mange.

Hva skyldes egentlig det dårlige inneklimaet, og hvor vanlig er det? Og ikke minst – hva kan norske arbeidsplasser gjøre for å sikre økt trivsel og produktivitet?

Kort om den nye inneklimaundersøkelsen
Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse for GK i mai 2023, med det formål å kartlegge hvor tilfredse skandinaviske arbeidstakere er med inneklimaet på jobb. Undersøkelsen baserer seg på data innhentet fra til sammen 3 217 arbeidstakere i aldersgruppen 18–66 år.

Deltakerne ble trukket tilfeldig, med en jevn fordeling av geografisk lokasjon, alder og kjønn. Tallene ble også vektet i henhold til befolkningstall.

Hva er årsakene til dårlig inneklima på arbeidsplassen?
Ifølge undersøkelsen er det først og fremst dårlig eller mangelfull ventilasjon som er årsaken til dårlig inneklima på jobb. Hele 45 % oppgir dette som viktigste grunn. Samtidig oppgir 29 % at høy innetemperatur er en utfordring, mens 24 % mener innetemperaturen er for lav.

Dårlig renhold oppgis også som en grunn til dårlig inneklima (20 %), så vel som eksos og forurensning utenfra (13 %). Ubehandlede mugg- og fuktskader er også en utfordring (9 %), og det samme gjelder manglende kompetanse blant driftsansvarlig personale (11 %).

Inneklimaet påvirker helse og produktivitet
Blant de norske deltakerne i undersøkelsen oppgis en rekke ulike helseplager som følge av dårlig inneklima. Hele 49 % av deltakerne som opplever helseutfordringer, oppgir at de føler seg tunge i hodet. For 30 % er det snakk om hodepine.

Henholdsvis 36 % og 34 % plages av svette/oppheting eller frysing, mens 35 % opplever at konsentrasjonsevnen svekkes. Det er heller ikke uvanlig å oppleve tørr og irritert hals, eller hoste, noe 20 % rapporterer om.

De kroppslige symptomene fører kanskje ikke så overraskende til produktivitetstap på jobb. 44 % oppgir at de blir mindre produktive som følge av inneklimaet. For 7 % av deltakerne fører inneklimaet til økt sykefravær, og 25 % opplever at humøret blir dårligere.

Oppsiktsvekkende tall
Resultatene fra undersøkelsen er ikke til å ta feil av. Hele 25 % oppgir at inneklimaet på arbeidsplassen er dårlig eller svært dårlig, og bare 1 av 3 deltakere er tilfredse med dagens situasjon. Dette på tross av at arbeidsgivere har et lovfestet ansvar for å sikre godt inneklima i arbeidslokalene.

Hele 28 % av deltakerne mener at arbeidsgiver ikke har utført tiltak som er nødvendige for å forbedre klimaet innendørs. Tallene taler for seg, ifølge Kjell Erik Oseberg, Salgssjef hos Airmaster Norge AS:

— Det at dårlig inneklima er utbredt i såpass stor grad, forteller oss at mange arbeidsplasser fortsatt har forbedringspotensial når det kommer til inneklimaforbedrende tiltak. I dag finnes det gode ventilasjonsløsninger og muligheter for å regulere CO2-nivåer og temperatur.

Dårlig inneklima i flere bransjer
Undersøkelsen viser at en betydelig andel norske arbeidstakere opplever inneklimaet som dårlig på tvers av sektorer. Blant ansatte i helse- og sykehusbygg, plages hele 40 % av dårlig inneklima. I undervisnings- og barnehagebygg oppgir 37 % det samme.

I kulturbygg er 35 % av de ansatte misfornøyde med inneklimaet, mens 21 % av de ansatte i butikker/kjøpesentre opplever misnøye. I industri/lager-, kontor- og hotell/restaurantbygg, plages henholdsvis 20 %, 18 % og 11 % av innendørsklimaet.

I offentlig sektor er inneklimaet generelt sett noe dårligere enn i privat sektor, og kvinner oppgir klimarelaterte plager hyppigere enn menn.

God ventilasjon er avgjørende for et godt inneklima
Det finnes en rekke tiltak man kan utføre for å sikre et bedre inneklima på arbeidsplassen. Tatt i betraktning at 45 % oppgir mangelfull eller dårlig ventilasjon som viktigste årsak til dårlig inneklima, er det naturlig å vurdere hvorvidt dagens ventilasjonsløsninger er gode nok.

Blant bedrifter som mangler automatstyrte tekniske ventilasjons- og varmeløsninger, oppgir 1/3 arbeidstakere at de plages av inneklimaet.

—Det å implementere gode ventilasjonsløsninger er en god og veldokumentert løsning som vil forbedre luftkvaliteten på arbeidsplassen. Ikke bare kan dette føre til at ansatte konsentrerer seg bedre, de vil også trives bedre, forklarer Oseberg.

Desentraliserte ventilasjonsanlegg skreddersydd for bedrifter
Når det kommer til ventilasjonsanlegg, finnes det ulike løsninger som kan vurderes. Vi skiller gjerne mellom sentraliserte og desentraliserte anlegg.

Airmaster har mer enn 30 års erfaring på området, og har utviklet smarte desentraliserte ventilasjonssystemer som sikrer et best mulig inneklima. Løsningene er fremtidsrettede, og utviklet for å ha minimal miljøpåvirkning.

–Med en desentralisert ventilasjonsløsning kan man sikre optimal ventilasjon i hele bedriftsbygget, siden det monteres separate ventilasjonsanlegg i ulike rom. Dette skiller seg fra sentralisert ventilasjon, der ett felles anlegg fører luft ut i bygget, utdyper Kjell Erik Oseberg.

–Om bedriften sikrer et sunnere inneklima, er det nærliggende å tro at dette også vil påvirke ansattes produktivitet og trivsel i positiv retning. Vi i Airmaster står klare til å bistå bedrifter som ønsker gode råd for veien videre, avslutter han.

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.