Gå til hovedinnhold

Et dårlig inneklima har store konsekvenser for våre barn

Et dårlig inneklima har store konsekvenser for våre barn

Et dårlig inneklima har store konsekvenser for våre barn

Lasse Mikkelsen, Airmaster
Et sunt inneklima er avgjørende for god prestasjon i klasserommet, men selv om vi kjenner til konsekvensene av et dårlig inneklima, gjøres det ikke så mye for å forbedre problemet. Dette kommer frem av det danske eksperimentet Masseeksperimentet 2021, som nylig ble publisert.

 

Masseeksperimentet 2021 er organisert av det nasjonale vitenskapssenteret Astra, utviklet i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og finansiert av den filantropiske foreningen Realdania. Totalt deltok 709 klasser fra 234 barne- og ungdomsskoler over hele Danmark. Eksperimentets formål er å belyse sammenhengen mellom inneklima, trivsel og konsentrasjonsevnen hos barn og unge.

Masseeksperimentet ble nylig publisert, og resultatene kan ta pusten fra en. Utviklingen de siste 13 årene er vanskelig å få øye på; rett og slett fordi det ikke har vært noen. Og det er kritisk. Vi har lenge visst at dårlig inneklima kan føre til konsentrasjonsvansker, ubehag, hodepine osv., men at det også kan utgjøre en faglig forskjell på opptil ett år over et helt utdanningsforløp vekker oppsikt:

«Barn og unges prestasjonsevne påvirkes negativt av dårlig inneklima. Vi er fullt klar over at ventilasjonsanlegg, CO2-nivåer og romtemperaturer ikke er det mest spennende å snakke om, men det er et behov for å sette det på dagsorden. Problemet er langt større enn hva vi egentlig forestiller oss, og det påvirker våre barns trivsel. Dette må vi gjøre noe med! Vi må legge press på politikere, kommuner og administrasjoner. Og vi er allerede sent ute, sier Lasse Mikkelsen, CCO i Airmaster.

«Gjennom Masseeksperimentet har det nå kommet tydelig frem at det er store gevinster å høste ved blant annet å forbedre luftkvaliteten i rommene barna bruker. Konsentrasjonsevnen vil forbedres og de vil få det bedre fysisk. Å huske å ventilere er alltid viktig, men mekanisk ventilasjon kan være avgjørende for et bærekraftig og sunt inneklima. Derfor er det helt naturlig for Airmaster å melde seg på debatten nå. Både fordi vi er eksperter på skoleventilasjon og inneklima – men også fordi det blir feil av oss å ikke gjøre noe. 53 % av klassene som deltar i Masseeksperimentet opplever et CO2-innhold over anbefalt grense. Våre barn fortjener ikke dette», sier han.

 

Det krever politisk oppmerksomhet

Det krever politisk oppmerksomhet

Saken om dårlig inneklima på skoler og institusjoner har vært i fokus før, men resultatene fra forsøket har brakt debatten tilbake på banen – en debatt Airmaster gjerne vil delta i for nok en gang å skape økt fokus:

«Vi kan bare slå alarm, men det krever at politikerne våre lytter, og deretter handler. Vi ønsker å bidra til å presse prosessen fremover, og derfor er vi ikke redde for å engasjere oss i den politiske dialogen.»

Desentraliserte ventilasjonsanlegg tilpasset skoler og institusjoner

Airmaster har i over 30 år utviklet og produsert desentraliserte ventilasjonsanlegg skreddersydd for skoler og institusjoner i Danmark, Skandinavia og Europa.

«En stor del av vårt kundesegment er skoler og institusjoner, så derfor mener vi naturligvis at vi er en reell aktør i denne debatten. Vår kunnskap og vårt fokus er spesielt rettet mot dette segmentet», sier Lasse Mikkelsen.

Airmasters anlegg er frittstående anlegg, tilgjengelige som veggmonterte og gulvstående anlegg som ofte plasseres i nærheten av en yttervegg. Det betyr at de kan tilføre frisk utendørsluft direkte til for eksempel klasserom – og omvendt, trekke den brukte luften ut av bygget. På denne måten resirkuleres ikke den brukte luften, og man unngår energitap ettersom man slipper å transportere luften gjennom lange kanaler.

Anleggene er også behovsstyrte, noe som betyr at man kan kontrollere inneklimaet etter hvert enkelt roms behov. De kan kontrolleres på ulike måter – for eksempel med en tidsplan, CO2-sensor, TVOC-sensor, bevegelsessensor eller en fuktighetssensor.

Plug-and-play-funksjonen gjør at de desentraliserte ventilasjonsanleggene kan settes direkte i de rommene hvor det er behov for luftskifte, noe som er en stor fordel i forbindelse med renovering i eksisterende bygg:

«Ett og ett rom kan tas om gangen når du installerer et desentralisert system. Det vil dermed ikke være behov for å for eksempel flytte elevene mens renoveringen pågår. Dette vil være en stor fordel for skoler. Dessuten vil man også oppnå en økonomisk fordel ved at man kan pusse opp etappevis og starte med de rommene som har størst behov», sier Lasse Mikkelsen.

Med tanke på resultatene fra Masseeksperimentet 2021 har Airmaster et håp om at flere skoler får muligheten til å optimalisere sitt inneklima:

«Jeg håper at inneklimaet virkelig får den oppmerksomheten det fortjener, og at vi kan få i gang foreldre, skolestyrer, administrasjoner og kommuner. Og hos Airmaster står vi klare til å gå løs på oppgaven», avslutter han.

FAKTA: