Gå til hovedinnhold

Desentral ventilasjon: Støtter sirkulære bygg

Desentral ventilasjon: Støtter sirkulære bygg

Desentral ventilasjon: Støtter sirkulære bygg

Godt indeklima på skolen med ventilasjon
Miljøet opplever raske, negative endringer, og selv om det er mange faktorer involvert i denne utviklingen, er ikke byggebransjen uten skyld.

I dag står byggebransjen for rundt 40 % av de globale CO2-utslippene. Dette kommer kanskje ikke som en overraskelse, med tanke på at ressursene frem til nå har blitt hentet ut og dumpet i en uholdbar hastighet. Av denne grunn er det nå behov for drastiske endringer for å nå klimamålene for 2030 og streve for en sunnere planet. Det betyr at det er et akutt behov i byggebransjen for å tenke produksjon og bygg på nye, bærekraftige måter. Utfordringen blir nå å produsere, renovere og bygge med bruk av eksisterende ressurser, samtidig som energieffektivitet og resirkulering inngår i alle faser av en bygnings livssyklus – samtidig som et effektivt og sunt inneklima opprettholdes.

For å redusere mengden globalt avfall som kommer fra byggebransjen, kan inkorporering av sirkulær konstruksjon og økonomi bli avgjørende for å redusere CO2-utslipp, driftsenergi, nødvendige materialer og mengden avfall som genereres. For å tydeliggjøre, fokuserer sirkulær økonomi på å holde ressursene i bruk så lenge som mulig, oppnå maksimal verdi fra dem mens de er i bruk, og deretter regenerere ressursene på slutten av livssyklusen gjennom resirkulering. Dermed må vi tenke langsiktig i investeringene vi gjør.

Fokus på inneklima

Fokus på inneklima

I tillegg til å bygge bygninger som bevarer og støtter planeten vår, blir et sunt inneklima en viktig faktor for den langsiktige helsen til selve bygget og for den sosiale delen av bærekraftige og sirkulære bygg, altså menneskene som bruker bygningene.

Hos Airmaster har vi 30 års erfaring med å levere høykvalitets inneklima gjennom desentral ventilasjon. Desentral ventilasjon skiller seg fra sentral ventilasjon ved at det installeres direkte i rommet som trenger ventilasjon, hvor man får mulighet til å styre ventilasjonen rom-for-rom, for eksempel ved bruk av sensorer eller etter en tidsplan. Dette resulterer i mindre kanalføring og forhindrer dermed energitap under transport og mindre energibruk totalt sett. Airmasters enheter har faktisk en varmegjenvinning på mer enn 80 %, noe som er en av grunnene til at CO2-utslippene reduseres med 52 % med en desentral løsning, sammenlignet med en sentral løsning!

Et viktig aspekt

Godt indeklima på skolen med ventilation

Et annet viktig aspekt ved desentral ventilasjon er dens evne til å bli integrert i allerede eksisterende bygninger, noe som er avgjørende for sirkulære bygg. Dette gjør dem også ideelle for renovering, supplerende ventilasjon og modulbygg. Hvis bygningen til slutt endres og brukes på nytt, kan Airmaster-enhetene tas ut eller flyttes. Enhetene kan enten flyttes til en annen bygning eller enkelt demonteres, hvor mange av komponentene i standardstørrelse kan gjenbrukes eller resirkuleres.

Når sirkulær økonomi og bygninger blir et viktig tiltak for å redusere den negative påvirkningen på planeten vår, blir inkorporering av produkter og materialer som støtter en bygnings livssyklus viktig. Med Airmasters desentraliserte ventilasjonsenheter vil du være sikker på å få en ekstremt energieffektiv og bærekraftig løsning, egnet for byggeprosjekter med behov for ventilasjon som støtter personlig ytelse, budsjetter og lavt energiforbruk.