Funksjoner i et standard Airmaster ventilationsanlegg

Airmasters ventilationsanlegg leveres enten som vegg-/takhengte ventilationsanlegg, eller som gulvstående ventilationsanlegg. I den følgende teksten beskrives funksjonen til en vegghengt enhet.

Vegghengte Airmaster ventilasjonsanlegg

 • Anlegget monteres normalt på veggen rett under taket, men inntak og avkast ført gjennom yttervegg til utvendige fasaderister. Alternativt kan inntak- og avkast føres over tak.
 • Gjennom fasaderisten hentes det luft utenfra. Det kan leveres et innebygget forvarmebatteri hvis det er behov for det, avhengig av geografisk plassering. Airmaster leverer anlegg ned til en dimensjonert utetemperatur på ca. – 26 °C.
Diagram NO
 • Uteluften filtreres for uønskede partikler før den kommer inn i lokalet. Airmaster benytter filtre av høy kvalitet, og som oppfyller kravene i den nye filternormen EN ISO 16890, og vi leverer filter i filterklasser helt opp til ePM1 80 % (Tilsvarer gamle filterklasse F9).
 • Airmasters filterareal er normalt 2,5 ganger så stort som på et tradisjonelt anlegg av god kvalitet, noe som gjør at det som regel holder med filterskift på et Airmaster-anlegg en gang i året. Det minimerer kostnadene til drift og vedlikehold.
 • Det foretas målinger av luftmengde og en føler måler utetemperatur.
 • Viftetypen har betydning for et ventilasjonsanleggs ytelse og egenskaper. I sentrale ventilasjonsanlegg, der det er behov for en stor luftmengde og et høyt trykk brukes det ofte radialvifter med B-hjul (bakovervendte skovler). I et desentralt ventilasjonsanlegg er det behov for en stabil høy luftmengde med et lavt trykk, men først og fremst et lavt lydnivå. Her benyttes typiske radialvifter med F-hjul (fremoverrettet skovl) siden denne typen har den beste ytelsen i forhold til kravene til et desentralt anlegg. Vi benytter også radialvifter med B-hjul, f.eks. i vår Airmaster AM 1000. I dette anlegget er det derfor bygget inn en aktiv lyddempingsfunksjon som skal dempe noen av lydfrekvensene, og med den aktive lyddempingen oppnår vi det samme lydnivået som når det brukes F-hjul. 
 • Et Airmaster ventilasjonsanlegg har et energiforbruk som er på ca. halvparten av det en tradisjonell ventilasjonsløsning bruker på å distribuere luft.
 • Ventilasjonsanlegget er i tillegg utstyrt med et motorstyrt spjeld som stenges når anlegget stoppes. Dermed siver det ikke kald luft inn i rommet når ventilasjonsanlegget er stoppet.
 • Det er en innebygd og effektiv motstrømsvarmeveksler som gjenvinner opptil 85 % av varmen i luften som suges ut av rommet.
 • Hvis det er behov for det kan det monteres et ettervarmebatteri, og dette vil varme luften til den ønskede tilluftstemperaturen.
 • Anleggets tilluftsdiffusor sørger for at luften fordeles i rommet ved hjelp av den såkalte "Coanda-effekten". Det vil si at luften følger taket mens den trenger dypt inn i rommet, og dermed fordeles den friske luften i rommet uten at det blir trekk.
 • Avtrekksluften suges som regel inn på den ene siden av anlegget. Avtrekksluften filtreres så for å beskytte komponentene i ventilasjonsanlegget, og dermed økes levetiden til dette. Temperaturen til avtrekksluften registreres slik at styringen får informasjon om romtemperaturen.
 • Det er et innebygget bypass-spjeld, og ved at den ønskede og faktiske tilluftstemperaturen sammenholdes, så føres enten hele eller deler av avtrekksluften gjennom varmeveksleren.
 • På avtrekkssiden registreres temperaturen. Denne registreringen benyttes spesielt om vinteren til å kontrollere at det ikke oppstår ising i varmeveksleren.
 • Luftmengden måles også på avtrekket. 
 • Ventilasjonsanlegget har i tillegg en innebygget kondensbeholder. Isoleringen er satt sammen av forskjellige materialer alt etter hvor den sitter i ventilasjonsanlegget, og hvilke lydfrekvenser den er satt til å dempe.

 

Svært viktig er hele styringen og programmeringen av den interne driften. Den interne programmeringen tar for eksempel vare på følgende viktige funksjoner:

Styring av tilluftstemperaturen uten/med for- og/eller ettervarmebatteri

Den effektive varmeveksleren gjør at det i omgivelser og rom med en normal temperatur på rundt 22 °C normal ikke er behov for hverken for- eller ettervarmebatteri (avheng av utetemperatur). I disse situasjonene sørger anlegget selv for at den ønskede tilluftstemperaturen holdes innenfor en snever grense ved at den lille forskjellen mellom tilluft og avtrekk benyttes, og normalt ikke over 5 %. Dermed skapes det mer energi i varmeveksleren som kan overføres til den friske luften. Som et utgangspunkt kjører anlegget likevel med balanserte luftmengder, og skaper kun denne lille ubalansen hvis det er behov for det. 

Hvis et for- eller ettervarmebatteri velges kan anlegget normalt brukes i dimensjonerte utetemperaturer på ned til ca. – 26 °C. Styringen sørger også for at bypass-spjeldet åpnes om sommeren, slik at det ikke tilføres luft som er for varm, eller når det er ønskelig med nattkjøling.

 

Styring av kondens uten avløp

Den effektive varmeveksleren gjør at det kan skapes kondens. I mange av rommene der Airmasters ventilasjonsanlegg monteres dannes det bare begrenset kondens. Airmaster har i løpet av de siste 15 årene levert en innebygget programmering som gjør at ventilasjonsanleggene hovedsakelig kan monteres uten kondensavløp. Funksjonen fungerer slik at en sensor er montert i kondensbeholderen. Styringen overvåker eventuell kondens og ved å tilføre eller fjerne energi fra varmeveksleren samtidig med denne overvåkningen sikres en konstant ventilasjon. I rom med større fuktbelastning, som f.eks. bad, anbefales det kondensavløp eller at det bygges inn en kondenspumpe (tillegg).

Den interne styringen sikrer i tillegg at det ikke oppstår frost i varmeveksleren, hvis det er fare for dette, ved at den benytter seg av en liten forskjell i temperaturen på tilluften og avtrekket.

I tillegg håndterer styringen ventilasjonen i forhold til behovet, f.eks. CO2, og kommunikasjonen med Airmasters Airlinq Online-portal.

Over alt benyttes det velprøvde komponenter av høy kvalitet.

Airmaster – "Premium class".  

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !