F.A.Q.

- Reduksjon av romtemperaturen

 

Innblåsingstemperatur

Drift › Standard settpunkter › Standard temperatur

Som standard er denne satt til 19 ˚C, som vi anbefaler å opprettholde dersom romtemperaturen er 21-22 ˚C. Ved høyere romtemperaturer skal dette settes opp slik at det tilsvarer en temperatur på 2-3 ˚C under romtemperaturen.

 

Dette definerer hvilken innblåsingstemperatur (IT) anlegget skal bruke så lenge det ikke er startet av en timer. Anlegget vil prøve å opprettholde denne temperaturen så lenge romtemperaturen (RT) (minus displacement temperaturen) er høyere enn innstilt IT. Dersom RT synker til et lavere nivå enn definert i RTmin, vil anlegget også bruke denne temperaturen.

 

I mange tilfeller vil justering av ønsket innblåsingstemperatur, slik at den er tilpasset romtemperaturen, kunne føre til besparelser og/eller forbedret drift.

 

Timer

Drift › Timer › Innstillinger › Tidsplan (1-7) › Timer (1-7) temperatur C

Som standard er denne satt til 19 ˚C, som vi anbefaler å opprettholde dersom romtemperaturen er 21-22 ˚C. Ved høyere romtemperaturer skal dette settes opp slik at det tilsvarer en temperatur på 2-3 ˚C under romtemperaturen.

 

Dette definerer hvilken innblåsingstemperatur (IT) anlegget skal forsøke å opprettholde i timer-drift, så lenge romtemperaturen (RT) (minus displacement temperaturen) er høyere enn innstilt IT. Dersom RT synker til et lavere nivå enn definert i RTmin, vil anlegget også bruke denne temperaturen.

 

I de fleste tilfeller vil det være en betydelig besparelse forbundet med å bytte til behovsstyring, i stedet for timer-drift. Å justere timer-driften slik at den passer best mulig med bruken av rommet vil ofte føre til besparelser.

 

Behovsstyring

CO2, TVOC og PIR.

Dersom det er installert CO2 og/eller bevegelsessensor (PIR) vil det i de aller fleste tilfeller være en besparelse sammenlignet med timer-drift, siden anlegget kun kjører etter behov.

 

Med en CO2-sensor vil anlegget starte og styre luftmengden etter CO2-nivået i rommet. Ved normalt oppsett vil anlegget starte med 30 % luftvolum ved et CO2-nivå på 550 ppm og toppe med 100 % luftvolum ved 900 ppm.

 

Med en PIR-sensor vil anlegget starte med innstilt standard luftmengde. Dette er definert i "Drift › Standard settpunkter › Standard luftmengde". I tillegg er anleggets starttid og oppfølgingstid for bevegelsessensor definert i "Operasjon › PIR".

 

Det er mulig å kjøpe både CO2-, TVOC- og PIR-sensorene for ettermontering hos Airmaster.

I mange tilfeller vil TVOC-sensoren føre til at grunnventilasjonen faller, da anlegget automatisk starter og fjerner eventuell forurensning i rommet.

 

En justering av starttidspunktet på bevegelsessensoren vil i flere tilfeller føre til besparelser, da anlegget dermed vil vente med å starte til det har oppdaget bevegelse i den definerte tidsperioden. Det betyr at anlegget ikke starter bare fordi det har vært kortvarig bevegelse i rommet.

 

Displacement

Prosessinnstillinger › Forskyvning › Forskyvning

Som standard er dette satt til 0 ˚C, som vi anbefaler å endre til -2 ˚C.

 

Dette holder innblåsingstemperaturen (IT) 2 ˚C under romtemperaturen (RT). Ved romtemperaturer på 2 ˚C over innstilt innblåsingstemperatur vil imidlertid denne funksjonen utelates for å unngå oppvarming av rommet.

 

Denne innstillingen gir ofte besparelser og/eller en forbedret drift av anlegget, da anlegget ikke trenger å prøve å opprettholde en unødvendig høy turledningstemperatur.

 

RT min

Prosessinnstillinger › Forskyvning › RTmin

Som standard er dette satt til 18 ˚C, som vi anbefaler å senke til 15 ˚C.

 

Denne temperaturen definerer hvor lav romtemperaturen (RT) må bli før Displacement funksjonen overstyres. Hvis romtemperaturen faller under denne temperaturen, vil anlegget gå tilbake til anleggets standard innblåsingstemperatur eller den innblåsingstemperaturn som er definert i timer-drift.

 

Hvis Airmaster-anlegget er utstyrt med varmeflate, vil denne aktiveres dersom RT blir lavere enn RTmin. Dette vil føre til høyere energiforbruk, noe vi ønsker å forhindre. Hvis det ikke er varmeflate, vil aggregatet redusere tilluften og deretter øke avtrekksluften for å sikre høyere virkningsgrad i varmeveksleren.

 

Høy romtemperatur prosess

Prosessinnstillinger › Høy temp

Som standard er dette satt til å aktiveres ved romtemperatur over 25 ˚C og deaktiveres når romtemperaturen faller under 24 ˚C, noe vi anbefaler å opprettholde. Det anbefales å sette denne til å aktiveres ved 2-3 ˚C over normal romtemperatur for å unngå unødvendig aktivering og å sette den til å deaktivere 1 ˚C under aktiveringstemperaturen.

 

Dette er en prosess som forsøker å redusere romtemperaturen hvis den overskrider ønsket maksimal romtemperatur. Dette vil primært være ved hjelp av omløpet som anlegget skal åpne.

 

Hvis denne prosessen ikke er satt basert på anbefalingen ovenfor, vil anlegget i verste fall begynne å prøve å fjerne varme som faktisk er ønsket i rommet, noe som vil resultere i enten en uønsket lavere temperatur eller høyere energiregning.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !