Ventilasjon og inneklima

 

 

Frisk luft er en menneskerett. Med dette som utgangspunkt har Airmaster utviklet markedets mest energieffektive og støysvake desentrale ventilasjonsløsning, som kan benyttes i alle typer rom og bygninger.

Kunnskap om Airmaster desentral ventilasjon

Airmasters desentrale ventilasjonsløsninger holder byggets energiforbruk til ventilasjon på et minimum. Det ventileres kun i de rommene der det er behov for det, og når det er nødvendig. Det sørger den intelligente og automatiske styringen for. Ingen bortkastet energi til unødvendig ventilasjon. Ventilasjonsanleggene er frittstående og behovsstyrte enheter, men de kan også fungere i nettverk og integreres med et BMS-system, f.eks. ved hjelp av Airmasters API. Ventilasjonsanleggene bruker filtre som både sørger for at det kommer ren luft inn i lokalet, og som filtrerer avtrekket for å beskytte ventilasjonsanlegget, og dermed anleggets levetid.

 

 

Det er levert mer enn 100 000 desentrale ventilasjonsanlegg fra Airmaster, som bidrar til godt inneklima på skoler, barnehager, kontorer, møtelokaler, klinikker, restauranter, treningssenter og mange andre steder der vi oppholder oss i forbindelse med jobb og fritid.

Lovgivning til inneklima og ventilasjon

Airmasters desentrale ventilasjonsløsninger overholder gjeldende lovkrav:

Byggteknisk Forskrift (TEK17)

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Arbeidstilsynet

Krav til ventilasjon

Anbefalinger fra REHVA og Nemitek

Vi vil med denne informasjonen gjerne videreformidle noen råd og anbefalinger omkring ventilasjon og inneklima

Relevante linker

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !