Design og integrering av Airmaster desentrale ventilasjonsanlegg

Hvert rom og hver bygning har sine muligheter for hvordan ventilasjon kan integreres. Dette har Airmaster tatt høyde for ved utvikling og design av både de vegghengte og gulvplasserte seriene av ventilasjonsanlegg til skoler, kontorer, møtelokaler osv.

I ett nytt prosjekt, eller ved renovering av et bygg er det ofte en utfordring å finne tilstrekkelig plass til ventilasjonssystemet. Denne begrensningen vil ofte sette føringer til hvordan muligheter og løsninger man må velge i prosjektet. Airmaster sitt stand-alone ventilasjonsanlegg er en smart og plassbesparende løsning som gir deg fullverdig god ventilasjon der du ønsker dette, man unngår med dette lange kanalføringer, teknisk rom og store innviklede og plasskrevende tekniske anlegg. I lokaler som har dårlig ventilasjon, eller lokaler uten noen form for ventilasjon, er det enkelt og raskt å integrere et Airmaster desentralt ventilasjonsanlegg. Uten å lage konstruksjonsmessige endringer på bygningen så kan anlegget plasseres under taket eller integreres i taket. Installasjon av Airmaster desentrale ventilasjonsanlegg kan da utføres uten behov for nedstengning av bygget, da installatøren kan ta for seg et rom av gangen. Benyttes det himlingsplater kan anlegget integreres inn i taket slik at det kun er serviceluken som er synlig.

Installasjonsmuligheter tak/veggmonterte ventilasjonsanlegg

Fleksibiliteten til Airmasters ventilasjonsanlegg gjør at det er mulig å ta hensyn til både arkitekturen og utformingen av rommet.

Som man kan se på videoen, så er det mulig å la hele Airmaster-anlegget være synlig under himlingen, delvis integrert i himlingen, eller helt integrert over ventilasjonshimling. Ved sistnevnte løsning er bare servicelemmen synlig. Brukt luft føres fra rommet via avtrekksarmatur i himlingen.

Gulvplasserte ventilasjonsanleggene

De gulvplasserte desentrale ventilasjonsanleggene omfatter to hovedprodukter, AM 900 og AM 1200. AM 1200 har luftkapasitet til større lokaler, og krever derfor litt plass.

Dette er det tatt hensyn til i designet, slik at den samtidig kan ha en funksjon i rommet, som f.eks. romdeler eller oppslagstavle.

rumdeler ventilasjon

Referanser tak/veggmonterte ventilasjonsanlegg

Referanser gulvmonterte ventilasjonsanlegg

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !