Plassering av ventilasjon i forhold til lydtrykk

Korrekt plassering av Airmaster desentrale ventilasjonanlegg i forhold til lydtryk

Plassering og innregulering av ventilasjonsanlegget har stor innflytelse på hvordan lyd og luftstrømmer oppfører seg i et lokale. Korrekt plassering og innregulering har derfor stor innflytelse på hvordan ventilasjonen oppleves av dem som oppholder seg i lokalet.

Lyd er også en viktig del av komfortventilasjon, og det er en utfordring Airmaster har løst gjennom dedikert produktutvikling. I utviklingsteamet er det blant annet en akustiker, som kun arbeider med lyd. Airmasters ventilasjonsløsninger kjennetegnes ved at de yter høy kapasitet ved et svært lavt lydnivå.

Ventilasjonsanleggenes evne til å levere høy luftkapasitet ved svært lavt lydnivå kan likevel forstyrres av faktorer som feil plassering i rommet, og feil innstillinger.

Under er det illustrert noen installasjonssituasjoner, som kan brukes som retningslinjer for en optimal lydmessig installasjon.

library.jpg
For å få maksimalt utbytte av ditt AM-anlegg bør du være oppmerksom på følgende.

Disse skissene kan brukes som retningslinje og hjelpeverktøy for korrekt lydmessig installasjon.

1. Anlegg montert mot tak og mot vegg

Snitt-tegning

2. Anlegg montert mot vegg, men vekk fra taket

Snitt-tegning

 

 Toppen lydisoleres, og synlige rør kondensisoleres. 
Avdekk ev. mellomrom mellom anlegg og tak.

3. Anlegg montert mot tak med kort avstand til vegg

Snitt-tegning

Toppen lydisoleres, og synlige rør kondensisoleres. 
Avdekk ev. mellomrom mellom anlegg og tak.

4. Anlegg montert med kort avstand fra avtrekk til sidevegg

Plantegning

Ytterligere beregninger og tiltak må forventes.

Kontakt Airmaster.

5. Anlegg montert med kort avstand fra avtrekk til sidevegg

Plantegning

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev