Plassering av desentraliserte ventilasjonsanlegg

For å få full nytte av Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg, er det viktig å velge riktig ventilasjonsanlegg og plassere det riktig i forhold til rommets interiør og geometri. Feil valg av ventilasjonsanlegg eller feil plassering kan føre til ulemper. 

Desentral ventilasjon i et langt smalt rom

I et langt smalt rom der kastelengden er for liten i lengderetningen til rommet, men for stor i tverretningen, kan det med fordel brukes to mindre anlegg med mindre kastlengde. 

Placering_Langt-rum_2019.png

Desentral ventilasjon i rom med høy takhøyde

I et rom med høy takhøyde eller skråtak, bør anleggene monteres så høyt som mulig.

Placering Loft Til Kip 2019 NO

Unngå å sperre for tilluften

For å oppnå mest mulig effektive innblåsningsforhold bør man unngå objekter som blokkerer innblåsningsluften, som f.eks. lysarmatur montert direkte i taket. Lysarmaturer bør senkes slik at innblåsningsluften kan strømme fritt inn i rommet.

Placering_Lysfatning-blokere_2019.png

Hvis det finnes takbjelker i rommet som kan blokkere luftstrømmen, velges et gulvanlegg som ventilerer etter fortrengingsprinsippet (AM 900 D) eller et vegganlegg som ventilerer i rommets lengderetning.

Placering_Element-blokere-loft_2019.png

Arbeidsområde nært ventilasjonsanlegg

I rom der personer oppholder seg fysisk nært et anlegg, er det viktig å bruke modeller for vegg eller gulv etter omrøringsprinsippet, da dette hindrer trekkproblemer.

Placering_Element-blokere_2019.png

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev