Muligheter med decentral ventilasjon

Enkel prosjektering og kortere byggeprosess – kan utføres i etapper

Det er gode muligheter med desentral ventilasjon, uavhengig av om prosjektet er oppussing, påbygg eller nybygging. Plassmessig skal det ikke avsettes arealer til teknisk rom eller gjøres plass til kanaler. Den enkle installasjonen rom for rom, uten kanaler, gjør det mulig å installere ventilasjon etappevis med noen få rom om gangen – det er ikke noen grunn til å tømme hele bygningen under byggeprosjektet. Prosjekteringen blir dermed enklere, og byggeprosessen mye kortere, da den kan gjennomføres i etapper.

Kanskje er det ikke hele bygningen som trenger forbedring av inneklimaet. Hvis det f.eks. kun er noen få rom som har problemer med inneklimaet, så er det hurtig og enkelt å installere desentral ventilasjon.

Det er selvfølgelig en mulighet å installere desentral ventilasjon i hele bygningen, men utover dette er det helt spesielle situasjoner, hvor vi ofte ser desentral ventilasjon valgt som den optimale, eller eneste løsningen.

Er det f.eks. spredte rom rundt om i en bygning, som har behov for ventilasjon, så blir det for omfattende og dyrt å legge kanaler. Det kan også være et tilbygg, hvor det ikke er mulighet for utvidelse av det eksisterende ventilasjonsanlegget. Eller det kan være konstruksjonsmessige ting ved bygningen, som gjør desentrale ventilasjonsanlegg til den beste løsningen.

Turnhout school

Eksempler hvor desentral ventilasjon er opplagte å vurdere

Ventilasjon i få rom

I en større bygning, hvor det kun skal installeres ventilasjon i noen få, spredte rom.

I en større bygning, hvor det kun skal installeres ventilasjon i noen få, spredte rom.

 

 

Ventilasjon i bygning med flatt tak

Bygninger med flatt tak kan gi visse utfordringer når det gjelder plassering av kanaler for sentral ventilasjon. Desentral ventilasjon er derfor en opplagt mulighet.

Bygninger med flatt tak kan gi visse utfordringer når det gjelder plassering av kanaler for sentral ventilasjon. Desentral ventilasjon er derfor en opplagt mulighet.

Ventilasjon i påbygg

Ved påbygging, når det eksisterende ventilasjonsanlegget ikke kan utvides.

Ved påbygging, når det eksisterende ventilasjonsanlegget ikke kan utvides.

 

 

Ventilasjon i hele bygningen

Når det er behov for ventilasjon i hele bygningen, enten det er oppussing eller nybygg, kan Airmaster desentralt også løse oppgaven. Her er det ofte snakk om arkitektoniske behov – og selvfølgelig totaløkonomi.

Når det er behov for ventilasjon i hele bygningen, enten det er oppussing eller nybygg, kan Airmaster desentralt også løse oppgaven. Her er det ofte snakk om arkitektoniske behov – og selvfølgelig totaløkonomi.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev