Ventilasjon og inneklima på arbeidsplassen

Hos Spæncom i Aalborg har fabrikksjef Morten Adler Kjærgaard Andersen lenge hatt lyst til å forbedre luften på sitt kombinerte kontor og møtelokale. "Det kan tydelig merkes at det har blitt en endret luftkvalitet etter at Airmaster ble montert. Det er en annen luft nå – den føles lettere".
ventilasjon og inneklima på arbeidsplassen

Bli kvitt tung og dårlig luft på kontoret

Hos Spæncom i Aalborg har fabrikksjef Morten Adler Kjærgaard Andersen lenge hatt lyst til å forbedre luften på sitt kombinerte kontor og møtelokale. Han har et lyst og fint kontor på 24 m2 som i tillegg til kontordelen også har et område med et møtebord. Her holdes morgenmøter som varer 15-30 minutter med 5-6 personer, og av og til lengre møter.

Kontoret er vendt mot øst og har store vinduspartier, og kan derfor bli svært varmt på formiddagen. Men temperaturen var ikke i fokus når fabrikksjefen ønsket seg en Airmaster på kontoret. Målet var å forbedre luftkvaliteten.

Det viktigste for meg var å få til en bedre luftutskiftning. Det med dedikert kjøling var ikke det viktigste i første omgang. Hvis det skulle bli aktuelt, så kan vi alltid ettermontere en kjølemodul sier Morten, og fortsetter med "Det kan tydelig merkes at det har blitt en endret luftkvalitet etter at Airmaster ble montert.
Det er en annen luft nå – den føles lettere.
Morten Adler Kjærgaard Andersen

Fabrikksjef, Morten Adler Kjærgaard Andersen

Besøk fra Airmaster

En selger fra Airmaster var på besøk hos Spæncom for å orientere seg, og inspisere de fysiske forholdene på stedet. Men et utgangspunkt i kundens ønsker, rommets størrelse og bruksmønsteret vurderte Airmaster at et AM 300 ventilasjonsanlegg egnet seg til oppgaven.

Arbeidstilsynets krav relatert til støy fra tekniske installasjoner overholdes med god margin. Forskning og utvikling på lyd er i fokus hos Airmaster, noe som også inkluderer demping av lyd utenfra. Støy som kommer utenfra blir dermed dempet nesten helt ned ved hjelp av lydisoleringen i selve anlegget.

Enkel implementering

Ventilasjonsanlegget ble montert på én dag. Siden det er en "plug-and-play"-løsning var det raskt og enkelt å montere anlegget, og det var klart til bruk med en gang – eller så snart det ble koblet til strømnettet. "Operasjon luftkvalitet" var en oppgave som var overskuelig, og med en rask implementering. Ingen langvarig prosjekterings- eller monteringsperiode.

Airmasters ventilasjonsanlegg bygger på prinsippet om balansert ventilasjon, der samme luftmengde blåses inn og trekkes ut, slik at det ikke skapes under- eller overtrykk i rommet. En effektiv varmeveksler sørger i tillegg for at varmen i luften som trekkes ut blir gjort om til energi som varmer opp luften som kommer inn. Med en varmegjenvinning på rundt 85 %, og et svært lavt energiforbruk er dette en svært energieffektiv løsning for å optimere inneklimaet på kontoret.

Daglig drift

Tilluftstemperatur og driftstider kan justeres på det inkluderte betjeningsdisplayet som blir montert på veggen. Her følger Morten av og til med på hvordan og når anlegget kjører. "Det har vært fint å få konkrete målinger på hvordan luftkvaliteten er på kontoret, og sammenligne med hvordan den har vært. Jeg merker som sagt en tydelig forskjell i luftkvaliteten. Til gjengjelde så legger jeg ikke merke til anlegget – det kommer ingen trekk fra det, og det støyer heller ikke, så selv om det er synlig i rommet så "fyller" det ikke rommet. Rent visuelt så synes jeg likevel at det er en fordel at det kan integreres i taket, slik at det er litt gjemt".

Figur 1: CO2-nivå uke 37

Figur 1: CO2-nivå uke 37. Ventilasjonsanlegget blir montert torsdag, slik at det er nesten en uke uten ventilasjon, men topper oppe på knappe 2000 ppm.

CO2-målinger

Ventilasjonsanlegget har en innebygget CO2-føler som brukes til automatisk behovsstyring av luftmengden, og som i tillegg kan benyttes til å overvåke CO2-nivået. Men for at man skal kunne sammenligne med hvordan det var før monteringen, så har en målestasjon for CO2 stått på kontoret i fire uker – før og etter.

Grafene er alle fra denne målestasjonen.

Figur 2: CO2-nivå uke 39

Figur 2: CO2-nivå uke 39. Det har vært en uke med blandet aktivitet på kontoret – med de vanlige morgenmøtene, og noe lengre møter. Både mandag og tirsdag har kontoret fungert som et møtelokale med lengre møter, der CO2-nivået har økt.

Figur 4: Kurve som viser CO2-nivået i lokalet i uke 40

Figur 4: Kurve som viser CO2-nivået i lokalet i uke 40. En helt vanlig uke med normale møter og ingen større avvik.

Ukeplan og behovsstyring

Airmaster er styrt etter en ukeplan, noe som betyr at anlegget kjører hverdager mellom 06:00 og 17:00, med en minimumskapasitet satt til 30 %.

Med en innebygget CO2-føler samt behovsstyring kan Airmaster øke kapasiteten når CO2-nivået stiger over det ønskede nivået. 

Brukes lokalet som kontor for én person samt de daglige møtene så holder det å kjøre med en luftmengde på 30 % fra Airmaster AM 300, men hvis det blir en vesentlig endring i antallet personer, samt lengden på møtene – ja da må det mer luft til. Dette klarer anlegget ved å øke kapasiteten, med kortvarige topper i CO2-nivået.

Følelsen av at luftkvaliteten har endret seg støttes av CO2-målingene som gir en god indikator på inneluftens kvalitet.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !