Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Balansert ventilasjonsanlegg

Et balansert ventilasjonsanlegg bygger på prinsippet om å kunne blåse inn og suge ut den samme luftmengden, slik at det hverken skapes under- eller overtrykk i rommet. Dette fungerer i praksis med to vifter, som med effektiv styring sørger for balanse i både innblåsing og avtrekk.

Balansert ventilasjon benyttes typisk i forbindelse med varmegjenvinning, noe som også er tilfellet med aggregat fra Airmaster. I ventilasjonsanlegget sitter det en varmeveksler som gjenvinner varmen fra avtrekksluften til energi, som i sin tur varmer opp innblåsingsluften.

Varmegjenvinningen i et aggregat fra Airmaster ligger på ca. 85%, noe som gjør at man sikrer nødvendig utskiftning av brukt romluft uten at oppvarmingsregningen går amok. Faktisk gjenvinner aggregat fra Airmaster mange ganger mer energi til fordel for romtemperaturen, enn det viftene krever for å skifte ut inneluften. Drift av viftene er svært lite energikrevende, og det er derfor en energimessig fornuftig måte for å sikre et godt inneklima.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er relevant for å opprettholde et sunt inneklima hvor blant annet CO2-nivået skal holdes nede og dårlig luft skiftes ut – med et meget lavt energiforbruk. Et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning bidrar med andre ord til å sikre et sunt inneklima gjennom utskiftning av brukt romluft – på en energi- og miljømessig forsvarlig måte.    

Kan man åpne vinduene med balansert ventilasjon?

Ja, om sommeren hvor temperaturen utenfor er i tilnærmet lik romtemperaturen er det ok. Her mister man ikke energi pga. tapt varme. Dette gjelder kun hvis det er et ventilasjonsanlegg uten kjølemodul. Har ventilasjonsanlegget en kjølemodul så kan det være en dårlig idé å åpne vinduet når utetemperaturen er høyere enn romtemperaturen.

I tillegg bør man være oppmerksom på kvaliteten av uteluften. Ligger bygningen f.eks. inntil en trafikkert vei, kan det komme uønskede partikler inn gjennom åpne vinduer. Ventilasjonsanlegget har filtre som vil fjerne disse uønskede partiklene fra luften (her finnes forskjellige filtertyper som kan filtrere på ulike partikkelstørrelser).

Om vinteren, hvor utetemperaturen er noe lavere enn romtemperaturen, er det derimot en dårlig idé å åpne vinduet. Det vil medføre et altfor stort varmetap, og dermed et stort energitap.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !