Gå til hovedinnhold

Produktspesifikke EPD-er er noe mer enn bare en deklarasjon

Produktspesifikke EPD-er er noe mer enn bare en deklarasjon

Airmaster selger desentraliserte ventilasjonsløsninger som i seg selv bidrar til bærekraftige byggninger ved at de kan inkluderes i en DGNB-sertifisering, men også ved at de er fleksible i forbindelse ved renoveringer av bygninger som trenger en optimalisering av inneklimaet og sitt energiforbruk.

Et av Airmasters store prosjekter det siste året har vært å få laget produktspesifikke EPD-er (miljøvaredeklarasjoner) for alle sine produkter – helt ned til den minste komponent i produktet. Dette forventes å bli godkjent innen utgangen av året. Mange velger bransjespesifikke EPD-er, som er mindre omfattende, og det er her forskjellen ligger, forklarer Sanne Laumann, Chief Visionary Officer, hos Airmaster:

«I første omgang har vi EPD på vår AM1000 (ventilasjonsanlegg for klasserom osv.). Vi har fått analysert og gjennomgått samtlige komponenter i produktet. Ikke bare komponentene, men også hele verdikjeden med transport, produksjonsland og materialer. Det er bra for kundene da de kan bruk¬e det i deres DGNB om ønskelig. Men det er også bra for Airmaster da det gir oss en mulighet til å forbedre oss hvis vi for eksempel innser at vi kan ta i bruk et resirkulert materiale, i stedet for et nytt. I denne sammenhengen hjelper det oss å fokusere på utviklingen av produktene våre, hvor vi kan utgjøre en liten forskjell i verden. Det ønsker vi å bruke proaktivt».

Ikke bare et salgsargument – også en del av selskapets DNA

Sanne Laumann taler om bæredygtighed

Bærekraft skal ikke bare være en del av produktene, men også en del av hele vår organisasjon. EPD-ene brukes til å identifisere svakheter, der vi kan forbedre oss:

«Det er en del av vårt DNA. Vi fokuserer på alle områder i ESG-strategien vår. «S» er også viktig for oss, fordi vi må være et godt sted å arbeide, noe som er en del av den brede tilnærmingen til bærekraft», forteller Sanne Laumann.

DGNB-pakken er klar – og enkel å bruke for kundene

Airmaster er en monteringsfabrikk som ikke produserer selv, så derfor har det ikke vært nødvendig med en grundig og dyptgående tilgang til produktene. I dag er DGNB en anerkjent løsning i nye bygninger, men også ved mange renoveringer, hvor den desentraliserte ventilasjonsløs¬ningen er svært godt egnet.

«Om ikke lenge har vi en DGNB-pakke klar. Denne kan kundene ta i bruk for å se hva det betyr i forhold til energi og luftkvalitet osv. EUs bygningsdirektiv er på vei, hvor det vil bli stilt krav til energirenovasjon av rundt 40 000 bygninger bare i Frankrike i årene som kommer. Hos Airmaster er vi forberedt på forskjellige oppgaver i den forbindelse. Desentralisert ventilasjonon er ideell for renovering av skoler, siden det er enkelt å installere anlegg i hvert enkelt klasserom uten å måtte stenge ned hele skolen. Airmaster har en sterk posisjon på markedet takket være våre desentraliserte ventilasjonsanlegg. Det finnes selvsagt andre konkurrenter, men for oss er det bare bra at desentralisert ven¬tilasjon kommer enda mer i fokus blant flere aktører, sier Sanne Laumann, Chief Visionary Officer, hos Airmaster.

Administration

Sanne Laumann

Sanne Laumann

Chief Visionary Officer