Et økende fokus på god ventilasjon og luftskiftning

I et samfunn preget smittespredning og usikkerhet øker fokuset og behovet rundt et godt inneklima. Det er ikke lenger rom for å utelate vedlikehold av ventilasjon eller overse anbefalte retningslinjer. Effektive og gode ventilasjonsanlegg burde nå bli sett på som en nødvendighet for en bedre hverdag.
Ventilasjonsanlegg

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) har for tredje gang i år oppdatert deres råd og anbefalinger angående ventilasjon. 

REHVAS veiledning fremhever anbefalinger i forhold til ventilasjon, hvor det blant annet anbefales å ventilere i lengre perioder enn normalt, øke luftmengden, samt unngå resirkulering av luften. 

Problemet som oppstår for flere, på bakgrunn av de nye retningslinjene og et økende behov, er at mange sentrale anlegg allerede yter mer eller mindre sitt beste. Dersom anleggene skal kjøres på et enda høyere nivå fører det til økt motstand i kanalene, mer støy og et høyere energiforbruk.

Airmasters løsning

Airmaster er opptatt av å utvikle energieffektive ventilasjonsanlegg som tar hensyn til både dagens og fremtidens behov, og har derfor utviklet noen av markedets mest energieffektive og støysvake ventilasjonsløsninger. Airmaster har i dag et sortiment av desentrale ventilasjonsanlegg hvor energikrevende kanalføringer er blitt erstattet med energieffektive og fleksible helhetsløsninger.

Med desentrale ventilasjonsanlegg fra Airmaster har hvert rom sitt eget «stand-alone» anlegg, hvor frisk luft kommer direkte inn i rommet og brukt luft sendes direkte ut. Luften blir ikke resirkulert.

Desentral balansert ventilasjon benyttes typisk i forbindelse med varmegjenvinning, noe som også er tilfelle hos Airmaster.

Disse varmevekslerne er motstrømsvarmeveksler, hvor innkommende og utgående luft alltid forblir to separate luftstrømmer, samtidig som de har en høy tetthetsklasse i forhold til intern lekkasje.

varmeveksler

Det desentrale anlegget er raskt og enkelt å installere. Installasjonen kan skje etappevis, hvor nogle timers tilgang til hvert rom er tilstrekkelig, og anlegget er driftsklart rett etter montering. På denne måten er det mulig å skape individuelle løsninger til hvert enkelt rom og behov, samtidig som det ikke er nødvendig å ta en hel bygning ut av drift.  Det desentrale anlegget bruker også mindre energi enn et sentralt anlegg, da det kan behovsstyres rom for rom og luftinntak- og avkast føres direkte gjennom ytterveggen eller taket. 

 

Øk ventilasjonen raskt og enkelt

Under normale omstendigheter kjører Airmaster ventilasjonsanlegg ofte etter en kombinasjon av behovsstyring og tidsstyring, noe som fører til spart energi. For dagens omstendigheter blir det viktig å øke luftmengden og driftstid for en hyppigere utskiftning av luften. Innstillinger for både timer og luftmengde kan enkelt endres, også på en rom-for-rom basis.

 

Styring af ventilasjonen

Airmaster ventilasjonsanlegg kan styringsmessig enkelt kobles sammen gjennom Airmaster’s online portal «Airlinq Online» eller de kan integreres med et eksisterende SD-anlegg.

I Airlinq Online er det mulighet for å lage sine egne driftsrapporter fra en stor mengde logget data. Fra en liste kan man velge hvilken data man vil se og fra hvilken periode. Du kan f.eks. se hvordan CO2-nivået og temperaturen har vært i en periode. Vi måler både innblåsings- og romtemperatur, og dataen lagres i over ett år slik at årsrapporter er lette å lage.

Du kan også velge å lage en rapport over den generelle driften av anlegget, hvordan anlegget har vært i drift og hvordan det har kjørt. Hvis det f.eks. benyttes CO2-sensorer til behovsstyring, så vil anlegget kun kjøre i forhold til de ønskede minimum og maksimum CO2-konsentrasjonene. Oftest kjører anleggene etter en kombinasjon av tidskjema og en CO2-sensor.

CO2 rapport

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !