Airmaster film

Installasjonsmuligheter Airmaster tak/veggmonterte ventilasjonsanlegg

Fleksibiliteten til Airmasters ventilasjonsanlegg gjør at det er mulig å ta hensyn til både arkitekturen og utformingen av rommet. Hvert rom og hver bygning har sine muligheter for hvordan ventilasjon kan integreres. Det er også mange muligheter, da anlegget kan monteres synlig, eller monteres i himling.

Enkel installasjon av ventilasjonsanlegg.

Det desentrale ventilasjonsanlegget er enkelt og raskt å montere, dvs. at den daglige bruken av et lokale ikke behøver å bli avbrutt eller forstyrret over lengre tid. Noen få timers adgang til rommet, og anlegget er installert og klart til bruk.

Airmaster AM 1000

AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed enkel å transportere, håndtere og installere.

Filterskift

Så lett er det å bytte filter i et Airmaster ventilasjonsanlegg.

Det må skiftes filter på et Airmaster ventilasjonsanlegg for å holde anleggene i best mulig stand. Hvis filtrene er svært skitne, vil det oppstå trykktap, og anlegget må derfor arbeide hardere for å yte ønsket luftmengde - det er ikke energieffektivt. Hvis filtrene ikke er vedlikeholdt, kan det også gå ut over kvaliteten på inneklimaet.

Coanda-effekten

Den friske luften blåses inn i en relativ høy hastighet, og "limer" seg til himlingen fordi det skapes et undertrykk mellom luftstrømmen og taket. Som et resultat av dette vil hastigheten i luftstrålen langsomt reduseres, og luften når lengre inn i rommet (kastelengden).

Coanda-effekten gjør at luften i rommet dras med, og dermed sikres det en effektiv blanding av den friske luften og luften i rommet. Innblanding av romluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet. På denne måten unngår man trekk i oppholdssonen.

Et dårlig inneklima har stor påvirkning på trivsel og velvære i hverdagen. Undersøkelser viser at dårlig inneklima reduserer prestasjonsnivået vårt med 5–10 %.

Virkningen på barn er enda større. Derfor trenger vi et inneklima i verdensklasse.

Airmaster har utviklet markedets mest energieffektive og støysvake desentrale ventilasjonsløsninger med varmegjenvinning - ventilasjonsløsninger som kan brukes i alle typer rom og bygninger.

Airmasters desentrale ventilasjonsløsninger holder byggets energiforbruk til ventilasjon på et minimum. Det ventileres kun i de rommene der det er behov for det, og når det er nødvendig. Det sørger den intelligente og automatiske styringen for. Ingen bortkastet energi til unødvendig ventilasjon. Ventilasjonsanleggene er frittstående og behovsstyrte enheter, men de kan også fungere i nettverk og integreres med et BMS-system, f.eks. ved hjelp av Airmasters API. Ventilasjonsanleggene bruker filtre som både sørger for at det kommer ren luft inn i lokalet, og som filtrerer avtrekket for å beskytte ventilasjonsanlegget, og dermed anleggets levetid.

Airmaster har markedets mest energieffektive og støysvake desentrale ventilasjonsløsninger med varmegjenvinning - ventilasjonsløsninger som kan brukes i alle typer rom og bygninger.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !