AM 800

Ventilasjonsanlegget Airmaster AM 800 er designet for større lokaler med moderat belastning, og er dermed et perfekt valg til mindre klasserom.

Data AM 800
Data CC 800
Standard AM 800
 • Bypass
 • Motorisert avtrekksspjeld
 • Motorisert tilluftsspjeld
 • Motstrømsvarmeveksler (alu)
Alternativer til AM 800
 • Elektrisk forvarmebatteri
 • Elektrisk ettervarmebatteri
 • Vannettervarmebatteri
 • CO2-føler (for vegg)
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/bevegelsesføler, for vegg
 • PIR/bevegelsesføler, innebygd
 • Hygrostat
 • Kondenspumpe
 • Isolert kondensbeholder
 • Kapasitiv return for motorisert spjeld
 • Energimåler
 • Oppheng veggramme/takramme
 • Mini B USB (fornan på anlegg)
 • Kjølemodul (kun til horisontal model)
Kastelengde

Airmasters ventilasjonsanlegg sprer innblåsningsluften i forskjellig omfang, alt etter den gitte luftmengden.

På illustrasjonen til venstre viser de blå fargetonene luftmengdene ved ulike kastelengde.

1. Kastelengden, sett ovenfra
2. Kastelengden, sett fra siden

AM 800 er spesielt godt egnet som ventilasjonsløsning til mindre klasserom, møterom og kontorer, hvor det er behov for effektiv utskifting av luft uten støy. Som alle andre Airmaster ventilasjonsanlegg, kan også AM 800 behovsstyres med f.eks. CO2-følere, det gjør at ventilasjonsanlegget f.eks. kjører etter en timer (ukeur) OG CO2-nivå. På denne måten ventileres det kun når det er behov for det, og kun med den luftmengden det er bruk for. Anlegget bruker svært lite strøm, og med behovsstyringen er energiforbruket ytterligere redusert. AM 800 kan kjøpes for separat styring via et betjeningsdisplay eller for å inngå i en sentral styring. 

Avhengig av lokalet og anleggets plassering, monteres en horisontal eller en vertikal modell. På modellen AM 800 H kan man koble til inverterstyrt CC 800 kjølemodul. Det er også mulig å føre enten tilluft eller avtrekk eller innblåsning, eller både tilluft og avtrekk, i kanal.

Eksempler på bruksområder

 • Skoler
 • Institusjoner
 • Kontorer
 • Møtelokaler

AM 800 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev