AM 500

Airmaster AM 500 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg som er meget godt egnet til å ventilere mellomstore lokaler.

AM 500 er designet for å ventilere mellomstore lokaler. Avhengig av lokalet og anleggets plassering, monteres en horisontal eller en vertikal modell. På modellen AM 500 H kan man koble til inverterstyrt CC 500 kjølemodul. Det er også mulig å føre enten tilluft eller avtrekk, eller både tilluft og avtrekk, i kanal. Anlegget fås med et separat betjeningsdisplay, men kan også styres via Airmasters IoT-plattform ”Airmaster Airlinq® Online” eller kobles til et SD-anlegg.

AM 500 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget er energieffektivt i drift, og skaper og opprettholder et godt inneklima på en økonomisk ansvarlig måte.

Eksempler på bruksområder

  • Kontorer
  • Møtelokaler
  • Skoler og institusjoner
  • Modulbygninger
Data AM 500

TEKNISKe DATA

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Maksimal kapasitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

430 m3/t

387 m3/t

344 m3/t

550 m3/t

495 m3/t

440 m3/t

Kastelengde (0,2 m/s)

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

5,9 m v. 430 m3/t

5,4 m v. 387 m3/t

4,8 m v. 344 m3/t

7,5 m v. 550 m3/t
6,7 m v. 495 m3/t
6,0 m v. 440 m3/t

Nominell strøm*

1,1 A

Nominell opptatt effekt*

132 W

Strømtilkobling

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkoblinger

Ø250 mm

Kondensavløp

Ø16 mm

Vekt

108 kg

Motstrømsvarmeveksler

Aluminium

Inntaksfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Farge, panel

RAL 9010 (hvit)

Kabeldimensjon

3 x 1,5 mm²

Anbefalt sikring

10 A

Lekkasjestrøm

<– 6 mA

Tetthetsklasse (luftlekkasje):

Klasse L2 jf. EN 1886:2007

Klasse A2 jf. EN 13141-7:2010

Dimensjon (BxHxD)

1600 x 439 x 779 mm

* Ved filterklasse, inntaks-/avtrekksluft: ePM10 75% / ePM10 75%

ELEKTRISK VARMEBATTERI

For-
varme

ETter-
varme

Varmeeffekt

1000 W

630 W

Termosikring, automatisk tilbakestilling

75°C

75°C

Termosikring, manuell tilbakestilling

120°C

120°C

vandvarmebatteri

ETtervarme

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttrykk

10 bar

Varmeeffekt

858 W*

Tilslutningsdimensjon

3/8" (DN 10)

Materiale rør/lameller

kobber/aluminium

Motorventil, åpne- og stengetid

60 s

* Kapasitet ved: til-/fraluft temperatur 60/40 °C, vannmengde 53l/t

Standard og alternativer

Standard og ALTERNATIVER

AM 500

Bypass

x

Elektrisk forvarmebatteri

Elektrisk ettervarmebatteri

Vannettervarmebatteri

CO2-føler (innebygd)

PIR-/bevegelsesføler (innebygd)

Hygrostat

Kondenspumpe

Kjølemodul (kun for horisontal model)

Motorisert avtrekksspjeld

x

Motorisert inntaksspjeld

x

Kapasitiv retur for motorisert spjeld

Motstrømsvarmeveksler (alu)

x

Energimåler

Oppheng veggramme/takramme

Mini B USB (foran på anlegget))

x : standard : alternativ

Kastelengde

Airmaster-anleggene sprer innblåsningsluften i forskjellig omfang, alt etter den gitte luftmengden.

På illustrasjonene signaliserer de blå fargetonene kastelengdene ved ulike luftmengder.

1. Kastelengden, sett ovenfra
2. Kastelengden, sett fra siden

Data CC 500 kjølemodul

Tekniske Data

Nominell kjøleeffekt*

3280 W

Min. kjøleeffekt*

820 W

Nominell EER

3,16

Maks. luftmengde

500 m3/t

Min. luftmengde**

250 m3/t

Matespenning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Nominell elektrisk effekt

1038 W

Nominell strømstyrke

6,4 A

Elektrisk effektfaktor

0,71

Maks. lekkasjestrøm

2,0 mA

Kjølemiddel

R410a

Fyllning

480 g

Kanaltilkobling

Ø250 mm

Avløpsslange, innv./utv. diameter

Ø8/12 mm

Energiklasse

A+

Vekt

82,8 kg

Dimensjoner inkl. anlegg (BxHxD)

1600 x 439 x 1185 mm

AM 500 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !