AM 500

Airmaster AM 500 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg som er meget godt egnet til å ventilere mellomstore lokaler.

Data AM 500
Data CC 500
Standard AM 500
 • Bypass
 • Motorisert avtrekksspjeld
 • Motorisert inntaksspjeld
 • Motstrømsvarmeveksler (alu)

 

 

Alternativer til AM 500
 • Elektrisk forvarmebatteri
 • Elektrisk ettervarmebatteri
 • Vannettervarmebatteri
 • CO2-føler (for vegg)
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/bevegelsesføler, for vegg
 • PIR/bevegelsesføler, innebygd
 • Hygrostat
 • Kondenspumpe
 • Kapasitiv retur for motorisert spjeld
 • Energimåler
 • Oppheng veggramme/takramme
 • Mini B USB (fotnan på anlegg)
 • Kjølemodul (kun til horisontal model)
Kastelengde

Airmasters ventilasjonsanlegg sprer innblåsningsluften i forskjellig omfang, alt etter den gitte luftmengden.

På illustrasjonen til venstre viser de blå fargetonene luftmengdene ved ulike kastelengde.

1. Kastelengden, sett ovenfra
2. Kastelengden, sett fra siden

AM 500 er designet for å ventilere mellomstore lokaler. Avhengig av lokalet og anleggets plassering, monteres en horisontal eller en vertikal modell. På modellen AM 500 H kan man koble til inverterstyrt CC 500 kjølemodul. Det er også mulig å føre enten tilluft eller avtrekk, eller både tilluft og avtrekk, i kanal. Anlegget fås med et separat betjeningsdisplay, men kan også styres via Airmasters IoT-plattform ”Airmaster Airlinq® Online” eller kobles til et SD-anlegg.

AM 500 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg med høy varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget er energieffektivt i drift, og skaper og opprettholder et godt inneklima på en økonomisk ansvarlig måte.

Eksempler på bruksområder

 • Kontorer
 • Møtelokaler
 • Skoler og institusjoner
 • Modulbygninger

AM 500 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev