AM 300

Airmaster presenterer nye AM 300.

Forbedret på en lang rekke områder, men i bunn og grunn den samme.

AM 300 er et middels stort ventilasjonsanlegg og egner seg til flere forskjellige typer rom som f.eks. kontorer, møtelokaler, restauranter osv.

Den nye AM 300 er et desentralisert ventilasjonsanlegg med svært høy kvalitet, stor fleksibilitet, gjennomtenkte tekniske og brukervennlige detaljer. I tillegg har det vært et fokus på områdene lavt energiforbruk og miljøvennlig bærekraft.

Den nye AM 300 er en fortsettelse av den eksisterende AM 300. Alt det beste er bevart: EC-motorer, effektiv motstrømsvarmeveksler, automatikk m.m. Men AM 300 har blitt fornyet og forbedret på en lang rekke punkter, slik at vi uten å overdrive kan tillate oss å si at produktet tar desentral ventilasjon godt inn i neste fase av begrepet – desentral ventilasjon til komfortbruk.

AM 300 kan styres fra et separat betjeningsdisplay som alle andre Airmaster ventilasjonsanlegg, men kan også styres via Airmasters IoT-platform ”Airmaster Airlinq Online” eller kobles til et SD-anlegg.

Data AM 300

Tekniske data

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Boost

Maksimal kapasitet *

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

210 m3/t

205 m3/t

180 m m3/t

275 m3/t

270 m3/t

240 m3/t

315 m3/t

315 m3/t

305 m3/t

Kastelengde (0.2 m/s) **

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

4,25 m v. 210 m3/t

4,25 m v. 205 m3/t

3,5 m v. 180 m3/t

6 m v. 275 m3/t

6 m v. 270 m3/t

5 m v. 240 m3/t

7 m v. 315 m3/t

7 m v. 315 m3/t

6,75 m v. 305 m3/t

Maksimal / nominell opptatt effekt ved 30dB(A) / 35 dB(A) / BOOST *

175 W ; 55 W/ 102 W / 123 W

Maksimal / nominell strøm ved 30dB(A) / 35 dB(A) / BOOST *

1,45 A ; 0,45 A / 0,84 A / 1,01 A

Strømtilkobling

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkobling

Ø160 mm

Kondenspumpe (Kapasitet/løftehøyde ved 5 l/h)

10 l/h / 6 m

Kondensavløp innvendig/utvendig

Ø4/6 mm

Vekt, komplett standardanlegg

85 kg

Vægt, kabinett

70 kg

Vekt, bunnplate

15 kg

Motstrømsvarmeveksler

Aluminium

Tilluftfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Farve, kabinett

RAL 9010 (hvit)

Effektfaktor

0,53

Forsyningskabel

3 x 1,5 mm²

Anbefalt sikring (standard/polaredition)

10 A / 16 A

Maks sikring

16 A

Anbefalt jordfeilbryter

Type A

Lekkasjestrøm AC/DC

<– 0,7 mA / <– 0,005 mA

IP-kode

10

Energiklasse jf. EU-forordning nr. 1254/2014

SEC-Klasse A

Tetthetsklasse (luftlekkasje)

Klasse L2 jf. EN1886:2007

Klasse A1 jf. EN13141-7

Tetthetsklasse lukkespjeld

Klasse 3 jf. EN1751:2014

Dimensjoner (BxHxD)

1180 x 344 x 705 mm

1 Alle målinger er utført ved normal drift i en standard innbygningssituasjon ved filterklasse, tilluft/avtrekk ePM10 75%/ ePM10 75% med af Airmaster anbefalte
fasaderist Airmaster Boomerain Ø160 mm i et testrom med dimensjonerne 8,0 x 10,0 x 2,5 m med romdempning på 7,5 dB(A).

2 Kastelengden er målt ved 2°C underkjølt innblåsning med standardinnstilt innblåsningsdiffuser. Innstillingen kan tilpasses.

Elektrisk varmeflade

Forvarme

Ettervarme

Varmeeffekt (standard / polaredition)

1000 W / 2500 W

500 W

Nominell strøm (standard / polaredition)

4,35 A / 10,87 A

2,17 A

Termosikring, manuell tilbakestilling

120°C

120°C

Vannettervarmebatteri

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttryk

10 bar

Nominell varmeeffekt ***

1973 W

Tilkoblingsdimensjon

1/2" (DN 15)

Materiale rør/lameller

kobber/aluminium

Motorventil, åpne- og stengetid

60 s

*** Varmeeffekt ved maksimal kapasitet v. 35 dB(A), tur/returtemperatur 60/40°C og en vannmengde på 87 l/h.

Standard og alternativer

Standard og alternativer

Motstrømsvarmeveksler (aluminium)

x

Motorisert bypass

x

Motorisert stengespjeld (tilluft)

x

Motorisert stengespjeld (avtrekk)

x

Elektrisk forvarmebatteri

Elektrisk forvarmebatteri, Polaredition

Elektrisk ettervarmebatteri

Vannettervarmebatteri

Kondenspumpe

Servicebryter

Elektronisk fuktføler (innebygget)

PIR-/bevegelsesføler (innebygget)

CO2-føler (innebygget)

Energimåler

Tilluftfilter ePM10 75%

Tilluftfilter ePM1 55%

Tillluftfilter ePM1 80%

o

Avtrekksfilter ePM10 75%

x

Vegg-/takramme

Takramme

Lysdiode (indikasjon av driftstilstand)

x

Trykkbryter for betjening

Betjeningspanel Viva

Betjeningspanel Orbit

Airmaster Airlinq® Online

Airlinq BMS

LON® Modul

KNX® Modul

MODBUS® RTURS485 Modul

BACnet® MS/TP Modul

BACnet® /IP Modul

x : standard : alternativ o : spesialvare

Kastelengde

Ventilasjonsanlegget sprer tilluften basert å lamellinnstillingene.

Illustrasjonen viser spredningsmønster og kastelengde ved forskjellige lamellinnstillinger og ved en luftmengde på 275 m3/h:

1. Stor åpning på tilluftdiffusor, lameller på 60º.
2. Stor åpning på tilluftdiffusor, lameller på 45º.
3. Liten åpning på tilluftdiffusor, lameller på 30º.
4. Liten åpning på tilluftdiffusor, lameller på 5º.

En endring av luftmengden har også påvirkning av kastelengde.

Kastelengde, set fra siden

Med mulighet for kanalført innblåsing og kanalført avtrekk er det stor fleksibilitet med tanke på monteringsmulighetene til nye AM 300.

For eksempel:

Installation To Rum

Der det er ønske om avtrekk fra et tilstøtende rom.

Installation To Rum Ind Uds

Der det er ønske om avtrekk og tilluft til tilstøtende rom.

Installation To Rum Ind

Der det er ønske om tilluft til et tilstøtende rom.

Installation Langt Rum

I et langt rom

I tillegg er det mulig å integrere aggregatet helt eller delvis i himling. Alle Airmaster ventilasjonsanlegg kan monteres Integrert over en ventilasjonshimling, hvor kun serviceluken er synlig. Luften tilføres da over himling og siver ned i lokalet via ventilasjonshimlingen. Avtrekk via avtrekksventil i himlig, og kanaltilkobling til aggregatet.

Inside Under Loft

Installasjon med ventilasjonsanlegg montert under tak

Inside Partly Integrated

Installasjon med ventilasjonsanlegg delvis integrert i tak

Ventilationsloft

Installasjon med himling Ventilasjonsanlegget er plassert i taket – bunnplate er synlig

Mindre dimensjon på gjennomføring i vegg/tak – fra Ø200 til Ø160

Airmaster laserte i 2019 den patentsøkte fasaderisten Boomerain, som gjøt at veggjennomføringer i vegg kan utføres i en dimensjon mindre. Dette gjelder også nye AM 300. Dimensjonen er redusert fra Ø200 til Ø160. Det gjør at det blir rimeligere å bore hull, og at fasaderisten er mindre synlig.

Mulighet for ePM1 80 %-filter

Nye AM 300 er mer trykksterk enn forgjengeren og kan leveres med ePM1 80 %-filter på tilluft. ePM1 80 % tilsvarer den tidligere betegnelse F9, og er f.eks. velegnet til bruk i storbyområder der man ønsker å filtrere bort mikropartikler fra trafikk. Brukes i klimasoner ODA 2. I tillegg har det blitt enklere å få ut/sett inn filteret når det er begrenset plass under anlegget.

Boomerain Ø160

Fasaderist – Airmaster Boomerain Ø160 lanseres Q2 2020

Klassifiseringer

Fokus på lav lyd

Vi har utfordret oss selv med å si at nye AM 300 skal leve opp til de strenge kravene til lavfrekvent lyd som blant annet gjelder skolebygg i Sverige og Norge. Vi har løst denne utfordringen, og mener en forbedre lydmessige ytelsen i det lavfrekvente området vil kunne være interessant for alle våre kunder. Disse kravene i det svenske lovverket er formulert på en enkel måte, ved at det C-vektede lydtrykket ikke må overstige det A-vektede lydtrykk med mer enn 20 dB, slik at det ved 30 dB (A) kun kan forekomme maks 50 dB(C).

Lavt energiforbruk – ecodesign klasse A

Nye AM 300 leveres fortsatt med lavenergi EC-motorer og en effektiv motstrømsvarmeveksler med en virkningsgrad på ca. 85 %. Anlegget bruker svært lite energi til transport av luft og oppfyller energiklasse A i henhold til ecodesign.

Fokus på tetthet og minimal lekkasje

Nye AM 300 har en forbedret tetthet, og oppfyller kravene til:

 • klasse L2 i henhold til EN 1886:2007 og
 • klasse A1 i henhold til EN 13141-7:2010.

 

Tettheten gjelder også de nyutviklede stengespjeldene, og disse oppfyller klasse 3 for stengespjeld, i henhold til EN 1751:2014.

Miljømessige tiltak

Under utviklingen av nye AM 300 har vi hatt et fokus på gjenvinnbarhet, og på bakgrunn i dette er det gjort flere tiltak i forbindelse med valg av komponenter.

 • Flest mulig komponenter kan etter endt levetid skilles ut og gjenbrukes.
 • Nye ledningsgjennomføringer gjør at det er lettere å ta de elektriske komponentene ut av anlegget.
 • Det er innført nye produksjonsmetoder som f.eks. har redusert bruken av klebemidler med opptil 90 %.
 • Isoleringen er fremstilt av resirkulert skummateriale laget av granulater i 100 % polyuretan som kan gjenvinnes.

Justerbart tilluftssystem

Nye AM 300 er utstyrt med en manuell versjon av Airmasters adaptive tilluftssystem. Det er mulig å justere spredning og kastelengde på tilluften, slik at anlegget kan tilpasses forholdene.

 Herudover kan nævnes:

 •  Servicebryter kan leveres som en opsjon, slik at anlegget stopper når bunnplaten åpnes.
 •  Bunnplate med fireleddshengsler som gir en sikker og tydelig plassering av bunnplaten i forhold til kabinettet. Det gjør at det samtidig er plass til dør- eller vinduskarm bak bunnplaten.
 •  Det er plass til 40 mm kondensisolering og 13 mm gipsplate rundt rør til tilluft og avtrekk.
 •  Ledninger og kondensslange kan føres over anlegget til valgfri side.

AM 300, polaredition og entalpivarmeveksler

Airmaster opplever en stigende etterspørsel fra geografiske områder der det kan bli svært kaldt, og gjerne utetemperaturer ned mot -35°C. Derfor lanseres nye AM 300 med to nye tiltak.

 • Det kan levers en "polaredition" med ekstra stort forvarmebatteri på 2500 W, og med tilpassede driftsparametre i henhold til dette.
 • I stedet for den normale varmeveksleren vil AM 300 fra høsten 2020 kunne leveres med entalpivarmeveksler, som tilbakefører fukten fra luften som trekkes ut. Løsningen er spesielt godt egnet til bruk i kalde områder, der man ønsker å bevare fukten inne i byggene. Mer informasjon følger.
Frost

AM 300 gen. 2 (2013–2020)

AM 300 generasjon 2 er et utgående produkt som blir videreført av den nye AM 300 som er beskrevet ovenfor.

AM 300 har vært tilgjengelig siden 2007 og er solgt i et stort antall i det meste av Europa. Det er totalt levert ca. 12 000 stk. AM 300 i løpet av årene. Dermed skal nye AM 300 føre en suksess videre, og det er derfor med en viss stolthet vi nå har presentert den nye generasjonen AM 300. Den nye AM 300 er forøvrig den første ut i Airmasters nye modellserie som vil bli lansert i løpet av de kommende årene.

Hvis det er ønskelig å koble til en kjølemodul, er det likevel fortsatt en AM 300 gen. 2 som skal brukes. På modellen AM 300 H (horisontal) kan man koble til den inverterstyrte kjølemodulen CC 300.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !