AM 300

AM 300 er et middels stort ventilasjonsanlegg og egner seg til flere forskjellige typer rom som f.eks. kontorer, møtelokaler, restauranter osv.

Data AM 300
Data CC 300
Standard AM 300
 • Bypass
 • Motorisert inntaksspjeld
 • Motstrømsvarmeveksler (alu)
Alternativer til AM 300
 • Elektrisk varmebatteri/VPH
 • Vannettervarmebatteri
 • CO2-føler (for vegg)
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/bevegelsesføler (for vegg)
 • PIR/bevegelsesføler (innebygd)
 • Hygrostat
 • Kondenspumpe
 • Kjølemodul (kun til horisontal model)
 • Energimåler
 • Oppheng veggramme / takramme
 • Opphengsbeslag
 • Mini B USB (fornan på anlegg)
Kastelengde

Airmasters ventilasjonsanlegg sprer innblåsningsluften i forskjellig omfang, alt etter den gitte luftmengden.

På illustrasjonen til venstre viser de blå fargetonene luftmengdene ved ulike kastelengde.

1. Kastelengden, sett ovenfra
2. Kastelengden, sett fra siden

AM 300 er et desentralt ventilasjonsanlegg som består av komponenter av høyeste kvalitet, og med høy varmegjenvinning. Anlegget egner seg til alle typer bygninger, som skoler, institusjoner, kontorer og møtelokaler. Den avbalanserte ventilasjonen skaper og opprettholder et godt inneklima. AM 300 kan bestilles med et elektrisk varmebatteri som virtuell preheater (VPH). Ved hjelp av bypassen tillater VPH at en del av den kalde uteluften ledes utenom veksleren, og direkte inn på varmelegemet. Dette frostsikrer anlegget, selv ved svært lave temperaturer. Det er også mulig å føre enten avtrekk eller innblåsning, eller både avtrekk og innblåsning, i kanal.

På modellen AM 300 H (horisontal) kan man koble til inverterstyrt CC 300 kjølemodul.

AM 300 kan styres fra et separat betjeningsdisplay som alle andre Airmaster ventilasjonsanlegg, men kan også styres via Airmasters IoT-platform ”Airmaster Airlinq Online” eller kobles til et SD-anlegg.

Eksempler på bruksområder

 • Kontorer
 • Møtelokaler
 • Institusjoner
 • Modulbygninger
 • Mindre lokaler

AM 300 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev