AM 150

AM 150 er det minste Airmaster desentrale ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning. AM 150 er utviklet spesielt til mindre lokaler som f.eks. kontorer til én eller to personer, samt mindre møtelokaler og grupperom.

Med AM 150 får man et anlegg som er spesielt godt egnet til kontorer for 1-2 personer og mindre grupperom i bedrifter, på skoler eller i institusjoner. Kort sagt: mindre lokaler hvor det er behov for et godt inneklima som bidrar til trivsel og velvære.

AM 150 er et vegg-/tak anlegg i en horisontal versjon hvor inntak og avkast føres direkte ut gjennom ytterveggen/taket. Ventilasjonsanlegget produseres med samme høye kvalitet som også kjennetegner Airmasters øvrige produkter, med kvalitetskomponenter, EC-lavenergimotorer, motstrømsvarmeveksler m.m.

Med tilvalg som bevegelsesføler og CO2-følere er det mulig å behovsstyre ventilasjonsanlegget avhengig av luftkvalitet og belastning i rommet på et gitt tidspunkt. Dessuten kan den helautomatiske styringen kombineres med Airmaster Airlinq® online.

Med mulighet for å installere AM 150 både veggmontert eller i en takramme. Det kan installeres fullt synlig, eller man kan velge å delintegrere i taket, slik at bare den nederste delen er synlig.

Det er mulig å føre avtrekkskanalene slik at man kan montere ventilasjonsanlegget over himling med diffus innblåsning, eller koble til avtrekk fra et tilstøtende rom.

Eksempler på bruksområder

  • Kontorer for 1-2 personer
  • Mindre møtelokaler og lignende
  • Modulbygninger
  • Hotellrom
Data AM 150

Tekniske data

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Boost

Maksimal kapasitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

115 m3/t

90 m3/t

85 m3/t

147 m3/t

126 m3/t

115 m3/t

216 m3/t

197 m3/t

180 m3/t

Kastelengde (0.2 m/s)

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

2,6 m v. 115 m3/t

2,1 m v. 90 m3/t

1,9 m v. 85 m3/t

3,4 m v. 147 m3/t

2,8 m v. 126 m3/t

2,6 m v. 115 m3/t

-

Nominell strøm*

0,2 A

0,3 A

1 A

Nominell opptatt effekt*

21 W

38 W

96 W

Strømtilkobling

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkoblinger

Ø125 mm

Vekt

47 kg

Motstrømsvarmeveksler

PET

Inntaksfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Farge, panel

RAL 9010 (hvit)

Kabeldimensjon

3 x 0,75 mm2

Anbefalt sikring

10 A

Lekkasjestrøm

<– 0,5 mA

Energiklasse (SEC-klasse)

A

Tetthetsklasse (luftlekkasje):

Klasse L1 jf. EN 1886:2007

Klasse A1 jf. EN 13141-7:2010

Dimensjon (BxHxD)

1170 x 261 x 572 mm

* Ved filterklasse, inntaks-/avtrekksluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elektrisk Varmebatteri

Varmeeffekt

600 W

Termosikring, automatisk tilbakestilling

75°C

Termosikring, manuell tilbakestilling

90°C

Standard og alternativer

Standard og alternativer

AM 150 H

Bypass

x

Elektrisk varmebatteri/VPH

CO2-føler (innebygd)

PIR-bevegelsesføler (innebygd)

Kondenspumpe

Motorisert avtrekksspjeld

x

Motorisert inntaksspjeld

x

Motstrømvarmesveksler (PET)

x

Energimåler

Oppheng veggramme / takramme

x: standard : alternativ

Kastelengde

Airmasters ventilasjonsanlegg sprer innblåsingsluften i forskjellige omfang, avhengig av lamellenes innstilling.


Dette vises på illustrasjonene hvor de blå fargetoner indikerer luftmengdene ved de forskjellige lamellinnstillinger. Lamellinnstillingene har innflytelse på kastelengden.

Kastelengde, sett fra siden

Kastelengde, sett ovenfra

Kastelengde ved 0,2m/s. Innblåsingsmønsteret er vist i forskjellige helningsgrader ved 147m3/t.

1. Kastelengde, med 60º vinkel på lamellerne.
2. Kastelengde, med 45º vinkel på lamellerne.
3. Kastelengde, med 30º vinkel på lamellerne.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev