AM 150

AM 150 er det minste Airmaster desentrale ventilasjonsanlegget med varmegjenvinning. AM 150 er utviklet spesielt til mindre lokaler som f.eks. kontorer til én eller to personer, samt mindre møtelokaler og grupperom.

Data AM 150
Standard AM 150
 • Bypass
 • Motorisert avtrekksspjeld
 • Motorisert inntaksspjeld
 • Motstrømvarmesveksler (PET)
Alternativer til AM 150
 • Elektrisk varmebatteri/VPH
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/bevegelsesføler (innebygd)
 • Kondenspumpe
 • Energimåler
 • Oppheng veggramme / takramme
Kastelengde

Airmasters ventilasjonsanlegg sprer innblåsingsluften i forskjellige omfang, avhengig av lamellenes innstilling.

Dette vises på illustrasjonene hvor de blå fargetoner indikerer luftmengdene ved de forskjellige
lamellinnstillinger. 

Lamellinnstillingene har innflytelse på kastelengden.

Kastelengde, sett fra siden

Kastelengde, sett ovenfra

Kastelengde ved 0,2m/s. Innblåsingsmønsteret er vist i forskjellige helningsgrader ved 147m3/t og 35dB(A).

1. Kastelengde, med 60º vinkel på lamellerne.
2. Kastelengde, med 45º vinkel på lamellerne.
3. Kastelengde, med 30º vinkel på lamellerne.

For instilling av vinkel se installasjonsveiledningen. Standard vinkel er 45° med lite areal på
innblåsingsdiffusor.

Med AM 150 får man et anlegg som er spesielt godt egnet til kontorer for 1-2 personer og mindre grupperom i bedrifter, på skoler eller i institusjoner. Kort sagt: mindre lokaler hvor det er behov for et godt inneklima som bidrar til trivsel og velvære.

AM 150 er et vegg-/tak anlegg i en horisontal versjon hvor inntak og avkast føres direkte ut gjennom ytterveggen/taket. Ventilasjonsanlegget produseres med samme høye kvalitet som også kjennetegner Airmasters øvrige produkter, med kvalitetskomponenter, EC-lavenergimotorer, motstrømsvarmeveksler m.m.

Med tilvalg som bevegelsesføler og CO2-følere er det mulig å behovsstyre ventilasjonsanlegget avhengig av luftkvalitet og belastning i rommet på et gitt tidspunkt. Dessuten kan den helautomatiske styringen kombineres med Airmaster Airlinq® online.

Med mulighet for å installere AM 150 både veggmontert eller i en takramme. Det kan installeres fullt synlig, eller man kan velge å delintegrere i taket, slik at bare den nederste delen er synlig. Det er mulig å føre avtrekkskanalene slik at man kan montere ventilasjonsanlegget over himling med diffus innblåsning, eller koble til avtrekk fra et tilstøtende rom.

Eksempler på bruksområder

 • Kontorer for 1-2 personer
 • Mindre møtelokaler og lignende
 • Modulbygninger
 • Hotellrom

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev