Behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyring av ventilasjonen kan oppnås ved hjelp av forskjellige følere. Ved å styre ventilasjonen etter behov, oppnås et optimalt inneklima og samtidig reduseres energiforbruket.

Styring av ventilasjonsanlegg med CO2-føler

CO2-føleren måler CO2-nivået i rommet, og videresender det til styringen.

Styringen tilpasser deretter luftutskiftningen iht. CO2-belastning i rommet. Anleggets energiforbruk reduseres til et minimum.

CO2-føler vegg eller innebygd

Luftmengdestyring av ventilasjonsanlegg

 

 

Anlegget kan i utgangspunktet stilles inn til å kjøre med en redusert standard luftmengde (min.) som  grunnventilasjon.

CO2-føleren tar over og øker luftmengden hvis CO2-nivået i rommet overskrider den programmerte nedre grensen (A).

Ved fortsatt økende CO2-belastning i rommet, økes luftmengden lineært opp til den maksimale luftmengden (maks.) ved CO2-nivåets øvre grense (B) og over.

Start, stop og luftmengdestyring

 

 

Hvis anlegget styres fullt ut av CO2-føleren vil det starte med standard luftmengden når CO2-nivået overstiger den programmerte min-grense, pluss 10% (A + 10%).

Ved fortsatt stigende CO2-belastning i lokalet økes luftmengden lineært opp til den maksimale luftmengden (maks.) ved CO2-nivåets øvre grense (B) og høyere. Faller CO2-nivået under den programmerte min-grensen (A) stopper anlegget.

Hvis anlegget er startet av en timer og CO2-nivået fortsatt er over min-grensen (A) vil anlegget fortsette, selv etter programmert stopp, inntil CO2-nivået er under mingrensen for å sikre et godt inneklima.

Styring via bevegelsesføler (PIR)

Ventilasjonsanlegget er stilt inn til å starte/stoppe via et signal fra en PIR-føler. PIR-føleren registrerer en bevegelse i følerens område og sender signal til anlegget om å starte. Anlegget vil starte i normal drift med tilhørende programmert luftmengde og innblåsningstemperatur. 

Når signalet faller bort, stopper anlegget etter en forhåndsprogrammert etterløpstid. PIR-signalet brukes ofte til å endre anleggets drift fra grunnventilasjon til normal drift når personer beveger seg inn i følerområdet.

PIR/bevegelsesføler sikrer et så lavt energiforbruk som mulig, ventilasjonen starter først ved bevegelse i rommet. Valgfri etterløpstid kan
programmeres i Airlinq-styringen.

Vi leverer anlegg i hele Europa.
Derfor vet vi at anleggene våre skal kunne fungere effektivt under svært forskjellige utetemperaturer.

Fuktstyring

Adaptiv behovsstyring

Airmasters ventilasjonsanlegg kan utstyres med en egen fuktføler, og en utvidet programmering.

Integreringen av fukt-og temperaturføler på både inntak og avtrekk muliggjør en nøyaktig beregning av den absolutte luftfuktighet.

Automatisk værtilpasning

Den adaptive fuktstyring sørger for automatisk for å begrense uttørring av luften om vinteren, og for å holde fuktigheten nede om sommeren.

Denne effektive og energibesparende driftsformen er godt for både inneklimaet og energiregningen. 

Styring via hygrostat for vegg

En hygrostat for vegg registrerer luftens relative fuktighet, og sender deretter enten et start- eller et stoppsignal til ventilasjonsanlegget. Start-/stoppsignalet kan stilles inn. Fukten i luften påvirker lengden på hygroskopiske kunststoffibre. Avhengig av fuktnivået, aktiverer fibrene en kontakt som utløser signalet.

Når den ønskede relative luftfuktigheten overskrides/underskrides, sender hygrostaten et start-/stoppsignal til ventilasjonsanlegget. Hygrostater brukes ofte for å endre anleggets drift fra grunnventilasjon til full drift når den ønskede relative luftfuktigheten overskrides.

Hygrostaten sikrer at fuktigheten automatisk holdes nede. Kan
leveres til montering i rommet eller innebygd i anlegget.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev