Gå til hovedinnhold

Inneklimaet ved Ellemarkskolen har blitt betydelig bedre

Inneklimaet ved Ellemarkskolen har blitt betydelig bedre

Inneklimaet ved Ellemarkskolen har blitt betydelig bedre

Inneklimaet ved Ellemarkskolen har blitt betydelig bedre Årsaken til det dårlige inneklimaet var bl.a. for lav utskiftning av luft, noe som man kan se ved at CO2-nivået er for høyt. Det er faktisk sånn at halvparten av de danske skolene overskrider grenseverdiene for CO2, en statistikk som kan føre til problemer hos myndighetene.

Et sunt inneklima er en god investering, spør du Ellemarkskolen. Et utdatert ventilasjonsanlegg på skolen viste seg å være i så dårlig stand at det første til mange klager på et dårlig inneklima. En av årsakene til dette var utilstrekkelig frist luft, som indikert av de høye CO2-nivåenei klasserommene.

Ellemarkskolen er en skole fra 60-tallet som er bygget på et plan og hvor det er skråtak i fem fløyer av bygget. Skolen hadde to eldre ventilasjonsanlegg i kjelleren, men med liten effekt:

«Våre gamle ventilasjonsanlegg var utdaterte, og vi mottok flere klager på inneklimaet i klasserommene. Slike klager må du selvfølgelig handle på. Så da det ble bestemt at vi kunne investere i en ny ventilasjonsløsning, ble vi naturligvis glade,» sier Søren Stage, vaktmester ved Ellemarkskolen.

Årsaken til det dårlige inneklimaet var bl.a. for lav utskiftning av luft, noe som man kan se ved at CO2-nivået er for høyt. Det er faktisk sånn at halvparten av de danske skolene overskrider grenseverdiene for CO2, en statistikk som kan føre til problemer hos myndighetene. Et usunt inneklima kan føre til hodepine, konsentrasjonsvansker og generelt ubehag. Ellemarkskolen er heldigvis ikke lengre en del av denne statistikken.

«Det er vi glade for. Vi vet at dårlig inneklima kan gjøre elever og lærere fysisk ukomfortable. Dette betyr selvsagt også at vilkårene for læring reduseres betydelig. Det er ikke gunstig,» sier Søren Stage.

Plug-and-play

Godt indeklima

Det kan virke som en krevende oppgave for en eldre skole å installere et nytt, stort ventilasjonsanlegg med lange kanaler. Spesielt hvis du, som Ellemarkskolen, kun har mulighet for å installere det synlig under taker eller utenfor klimaskjermen.

I tillegg skal skolen også ha plass til et stort teknisk rom, og den ekstra plassen kan være vanskelig å finne for en skole som utnytter plassen sin til sitt fulle potensiale.

Airmaster sine desentrale ventilasjonsanlegg er plug-and-play enheter. De installeres innenfor klimaskjermen og direkte i de rommene som trenger ventilasjon.

Dette betyr at de kjører uavhengig av hverandre i sine respektive rom med intelligent behovsstyring, uten å være koblet sammen gjennom kanaler eller rør. Anleggene ved Ellemarkskolen er montert i taket, og skolen trenger derfor ikke finne kvadratmeterne til enhetene.

Det er 30 klasserom ved Ellemarkskolen og alle rommene hadde behov for et forbedret inneklima. Airmaster leverte 29 AM 1000 og 1 AM 500 til skolen – dvs. et nytt ventilasjonsanlegg til hvert rom:

«Med så mange rom i bruk har det vært en stor fordel at enhetene er desentrale. På denne måten kunne vi installere et anlegg om gangen,» sier Søren Stage.

Airmaster sitt intelligente behovsstyrte system ventilerer kun ved behov og unngår dermed unødvendig energiforbruk, som også har stor innvirkning på miljøet.

Basert på en analyse gjort i samarbeid med MOE reduseres det totale nivået av CO2-utslipp fra en desentral enhet med ca. 50%, sammenlignet med en sentral ventilasjonsløsning. Dette skyldes blant annet lavere energiforbruk til viftedrift og til produksjonsmateriale.

Les mer om undersøkelsen her: https://www.airmaster-as.no/nyheter-og-cases/ventilasjon-i-et-miljoemessig-perspektiv

Enkel kontroll av enheter og CO2-nivå

Enkel kontroll av enheter og CO2-nivå

I forhold til styring og kontroll er enhetene ved Ellemarkskolen koblet sammen gjennom programvaresystemet, Airlinq® Online, som er en IoT-plattform fra Airmaster. Airlinq® Online gir sentral styring og oversikt over alle ventilasjonsaggregatene til skolen. Søren Stage er ansvarlig for de desentrale ventilasjonsaggregatene og bruker jevnlig Airlinq® Online for å sjekke driftsstatus.

«Det er et enkelt og oversiktlig system, som jeg vanligvis sjekker opp på når jeg kommer mandag morgen. Sentralstyringen gjør at jeg kun har ett sted å vedlikeholde og drifte alle enhetene. Det er mer praktisk enn å måtte gå inn i hvert enkelt anlegg for å gjøre justeringer,» sier Søren Stage.

Et dårlig inneklima viser seg ofte som for høye CO2-nivåer og/eller for høye temperaturer. Med å ha en CO2-sensor og en temperatursensor installert i enhetene, blir det enkelt for Søren å overvåke CO2-nivåene og romtemperaturene i klasserommene.

Med målinger av CO2-nåvåene, som Søren holder øye med via Airlinq® Online, kan det dokumenteres at luftkvaliteten holdes på ønsket nivå. Det betyr også at det har skjedd en stor forbedring av inneklimaet ved Ellemarkskolen. Og det har det blitt lagt merke til:

«Både lærere og elever har merket at det virkelig har skjedd noe med inneklimaet. Det er ingen klager lenger, så det er vanskelig å ikke være fornøyd,» sier Søren Stage.

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.