Gå til hovedinnhold

Godkjennelser

Klassifiseringer

Tetthetsklasse (luftlekkasje)

I standardene for testmetoder for å bestemme hvor tett et ventilasjonsanlegg er med tanke på luftlekkasje, så finnes det ikke noen standardiserte metoder som er rettet mot desentraliserte ventilasjonsanlegg alla Airmaster enda. Airmaster har derfor valgt å teste i henhold til to standarder, og viser resultatet fra begge.

Den ene standarden, EN 1886:2007, benyttes mot sentrale anlegg som kjøre med store mottrykk.
Den andre, EN 13141-7:2010, er en standard som normalt brukes på mindre sentrale anlegg, som kjører med mindre mottrykk. F.eks. til boligventilasjon.

Airmasters Produktdesign

Airmasters Produktdesign

 

  • I utviklingen av det nye ventilasjonsanlegget til Airmaster så er målet vårt å oppnå den beste tetthetsklassen, A1, i henhold til standarden EN 13141-7:2010. Det vil si under 2% av luftmengden, både i forhold til intern og ekstern lekkasje.


  • Anleggene til Airmaster har normalt en luftlekkasje på 1-2% ved de trykkforholdene som anleggene testes under.


  • Vi har eksterne TÜV-tester på alle anlegg som utføres av TÜV-SÜD.

Airmasters Produktdesign