Airmaster utvikler VOC-sensorer i samarbeid med Realdania

Kan Airmaster ventilasjonsanlegg styres avhengig av VOC-konsentrasjonen? Det har et Realdania-støttet prosjekt som startet i 2019 bidratt til å avdekke. Airmasters VOC-prosjekt er nå kommet så langt at det, i samarbeid med Dansk Teknologisk Institutt, er under felttesting på en skole i Aarhus kommune, og det vil bli introdusert som en ny behovsstyringsløsning av Airmaster ventilasjonsanlegg senere i år.
Behovsstyring av ventilasjon basert på VOC

Godt inneklima på skolene betyr bedre læring og sunnere barn.

I 2019 valgte Realdania ut fem prosjekter, som til sammen får fem millioner danske kroner i støtte for utvikling, testing og dokumentasjon av innovative løsninger for å forbedre inneklimaet i klasserommet.

Airmasters VOC (Volatile Organic Compounds)-prosjekt ble valgt som et av disse prosjektene. VOC er lett fordampbare organiske stoffer som f.eks. kommer fra rengjøringsmidler, byggematerialer, arbeidsprosesser, kosmetikk og kroppslige prosesser hos mennesker. Forskning har vist at disse stoffene, som forekommer i veldig små konsentrasjoner i inneklimaet, sannsynligvis er avgjørende for menneskers opplevelse av luftkvalitet, i tillegg til at de er viktige for vår mentale velvære.

Prosjektene vi har valgt å støtte, er hver for seg innovative løsninger som potensielt kan utgjøre en stor forskjell sammenlignet med det dårlige inneklimaet i klasserommene, og som trenger litt hjelp til å komme i mål. Nå ser vi frem til å få dem ut og bli testet på skolene. Vårt ønske er at erfaringene fra dette skal hjelpe både kommuner og rådgivere med å utvide verktøykassen i sitt arbeid med inneklimaet i skolene, sier Stig Hessellund, prosjektleder i Realdania.

Behovsstyring av ventilasjon basert på VOC

Siden VOC- og CO 2-konsentrasjonene ikke alltid følger hverandre, kan det være aktuelt å ha en egen styring som styrer ventilasjonen basert på VOC-konsentrasjonen.  Eller enda bedre, som styrer både VOC- og CO2-konsentrasjonen samtidig. Fordelen for elever og lærere vil være at luftvekslingen styres basert på flere relevante parametere.

Dette Realdania-støttede prosjektet skal bidra til å vise om det er mulig å behovsstyre ventilasjonen basert på VOC-konsentrasjonen.

Resultater

Prosjektet har utviklet seg positivt i forhold til mulighet og relevans for behovsstyring av ventilasjon basert på VOC-konsentrasjonen. Man har fått ny kunnskap underveis, f.eks. at VOC-konsentrasjonen har større og mer plutselige svingninger enn CO2, noe som stiller andre krav til styringen av ventilasjonen.

VOC-prosjektet er nå kommet så langt at det, i samarbeid med Dansk Teknologisk Institutt, er under felttesting på en skole i Aarhus kommune. Den endelige finjusteringen er i gang før det lanseres senere i år som en ny behovsstyring av Airmaster ventilasjonsanlegg.

Kontakt oss for mer informasjon

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev