Holder du hodet kaldt på kontoret?

Det er viktig med god ventilasjon og en komfortabel temperatur på kontoret hele året rundt, men spesielt på varme sommerdager.
Sweating In The Office

På en varm dag hvor ventilasjonsanlegget ikke kan holde temperaturen nede på et behagelig nivå, kan man få ekstra kjøling ved å ettermontere en kjølemodul til ventilasjonsanlegget.

Styringen av ventilasjonsanleggene gir allerede mulighet for en viss kjøling, delvis ved å utnytte den kaldere natteluften, og delvis ved forbikobling av varmeveksleren. Ved nattkjøling utnytter ventilasjonsanlegget den kjøligere natteluften til å redusere romtemperaturen utover natten, slik at det er frisk og behagelig om morgenen. Og ved å kjøre utenom varmeveksleren, kommer uteluften inn i rommet uten å få tilført varmen fra utsugingsluften.

På en varm dag er det ikke alltid nok bare å skifte ut luften, her må det litt ekstra kjøling til. Det kan man oppnå ved å montere en kjølemodul på ventilasjonsanlegget. Kjølemodulen kjører ikke nødvendigvis hele tiden – den blir først aktivert når det ikke lenger er mulig å holde innblåsingstemperaturen nede på ønsket nivå ved hjelp av bypassfunksjonen.

Kjølemodulen kan redusere temperaturen på uteluften med opptil 15 °C.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev