Gå til hovedinnhold

Kaste mindre og gjenbruke mer

Det er formålet med Bergen kommunes nye avdeling for gjenbruk av materialer, inventar og møbler.

Les mer

Offisiell åpning av kommunens ombruksavdeling ble foretatt sommeren 2023

Offisiell åpning av kommunens ombruksavdeling ble foretatt sommeren 2023

Den gang Finansbyråd i Bergen, Per Arne Hvidsten Larsen, markerte åpningen, ved å kjøre ut den aller første ombruksgjenstanden fra lagerhallen i Åsane.

I dagens verden, der bærekraftige praksiser blir stadig viktigere, spiller gjenbruk en sentral rolle i bevaringen av vårt miljø og fremme av en mer bærekraftig livsstil, forteller Kjell Erik Oseberg, Salgssjef i Airmaster Norge.

Airmaster har et stort fokus på bærekraftige produkter som enkelt kan gjenbrukes.

Hvorfor er det viktig for Airmaster å produsere ventilasjonsaggregat som kan gjenbrukes:

Reduksjon av avfall og ressursforbruk
Ved å gjenbruke våre aggregat der der er mulig, hjelper Airmaster til med å redusere mengden avfall som genereres. Ved gjenbruk av produkter og materiale, forlenger vi deres levetid og reduserer behovet for å produsere nye. Dette fører til mindre bruk av naturressurser, mindre energiforbruk og redusert forurensning knyttet til produksjon og avfallshåndtering. Videre sparer gjenbruk også vann, som er en begrenset ressurs, da produksjon av nye varer ofte krever store mengder vann.

Sparer energi
Produksjonen av nye produkter krever betydelige mengder energi, spesielt når det gjelder materialutvinning, transport og fabrikkproduksjon. Ved å gjenbruke eksisterende produkter, sparer vi denne energien og reduserer de skadelige utslippene som følger med.

Skaper økonomisk verdi
Gjenbruk er ikke bare bra for miljøet, det vil også være en kostnadseffektiv praksis for kommuner og samfunnet generelt. Ved å gjenbruke produkter unngår man å kjøpe nye til full pris. Dette vil føre til betydelige økonomiske besparelser over tid.

Sunt inneklima for skoleelever

Sunt inneklima for skoleelever

Til venstre ser man aggregatet som var demontert på Krohnengen skole.

Det ligger i påvente av å bli kjørt fra gjenbrukslageret i Åsane, til Smørås skole, hvor aggregatet skal monteres og sørge for godt inneklima i et nytt klasserom.

Bergen kommune satser på enda mer gjenbruk

For å få ned utslippene og redusere avfallsmengden, vil Bergen kommune satse enda mer på gjenbruk av byggematerialer, inventar og møbler.

Byggeprosjekter og tilhørende infrastruktur står for rundt 90.000 tonn Co2-ekvivalenter, som ifølge det amerikanske miljøverndirektoratet tilsvarer ett års kjøring for 20.000 privatbiler.

Gjenbrukssentralen er allerede vel etablert med gjenbruk av møbler. Bergen kommune utvider gjenbruket til også å gjelde materialer som takstein, teglstein, belegningsstein, limtre og andre konstruksjonsmaterialer.

I tillegg skal kommunale prosjektledere og byggdriftere gjenbruke fastskrudd inventar som garderober, kjøkkeninnredning og baderomsinventar.

I en tid preget av økende miljøutfordringer, forbruk og avfall, blir gjenbruk stadig viktigere som en bærekraftig praksis. Gjenbruk, som en del av det såkalte "tre R-prinsippet" (Reduser, Gjenbruk, Resirkuler), innebærer å forlenge levetiden til produkter ved å gi dem nytt liv, i stedet for å kaste dem. Dette har mange fordeler, ikke bare for miljøet, men også for samfunnet og økonomien.

Lavere utslipp med gjenbruk

Den nystartede avdelingen i Bergen kommune er et samarbeid mellom Etat for bygg og eiendom, Etat for utbygging og Bymiljøetaten. Tanken er at gjenbrukskonseptet skal gå igjen i alle kommunale avdelinger.  

I kommunale byggeprosjekter har vi drevet gjenbruk i mange år, men den nye avdelingen skal sette det i system. Med et digitalt registreringssystem skal det bli enkelt for prosjektledere og andre i bygg-etatene å få oversikt over hva som til enhver tid er tilgjengelig av materialer, inventar, møbler og utstyr.

– Rehabilitering har lavere utslipp enn rivning og nybygg. Det viser potensialet for å kutte klimautslipp med gjenbruk, sier direktør for Etat for utbygging, Willy André Gjesdal.

I en tid preget av økende miljøutfordringer, forbruk og avfall, blir gjenbruk stadig viktigere som en bærekraftig praksis, et fokus vi hos Airmaster har hatt lenge, avslutter Kjell Erik Oseberg. Gjenbruk, som en del av det såkalte "tre R-prinsippet" (Reduction – Replacement - Refinement).

Hvor gjenbruk ikke bare er et økonomisk valg, det er en holdning som reflekterer respekt for våre ressurser og en forpliktelse til å redusere vårt karbonavtrykk.

Skoleklasse i Bergen Kommune får "nytt" ventilasjonsanlegg

Skoleklasse i Bergen Kommunefår "nytt" ventilasjonsanlegg

Når man velger å gi et Airmaster aggregat et nytt liv, gir vi det sjansen til å fortsette å være nyttig, i et nytt klasserom på en annen skole, i stedet for at det skal kastes.

Slik som her på Smørås skole i Bergen.

Kontakt vårt salgsteam  

Thomas Pettersen

Thomas Pettersen

Salgssjef

Kjell Erik Oseberg

Kjell Erik Oseberg

Salgssjef

Claus Pasgaard

Claus Pasgaard

Export Manager, Module

Department Export markets