Gå til hovedinnhold

Inneklima er viktig for trivsel på Haahr skole

Inneklima er viktig for trivsel på Haahr skole

Inneklima er viktig for trivsel på Haahr skole

Inneklima er viktig for trivsel på Haahr skole

Trivsel er en av grunnpilarene i skolens verdier. Det arbeides med trivsel på mange områder, hvorav ett er velvære i skolens lokaler. Derfor er det stor fokus på fortløpende renovering og vedlikehold av lokalene, slik at de er optimale med hensyn til lys, akustikk og luftkvalitet.

Haahrs skole i Svendborg, Danmark ble grunnlagt i 1893, men har siden skiftet adresse og ikke minst omfang. Hovedbygningen, der skolen har vært siden 1894, ble etterhvert for liten, og flere privathus på veien ble kjøpt opp. Utover dette ble det reist flere bygninger på tomten, slik at skolen nå består av 8 bygninger som huser 500 elever på alle nivåer fra SFO til 10. klasse.

"Inneklima er viktig for barnas prestasjoner og velvære, og vi anser det som en viktig del av trivselen at luften i lokalene føles godt å være i", sier rektor Michael Graugaard.

Mange forskjellige bygninger

Siden bygningsmassen er av veldig forskjellig opprinnelse, er også renoveringen tilpasset de enkelte rom og deres bruk.


"Vi renoverer lokalene fortløpende etter behov og budsjettet vi har til rådighet. Vi prioriterer de klasserommene som er mest brukt og de med flest elever. Det er en stor fordel å kunne ta ett lokale om gangen, noe som er mulig med Airmasters desentrale varmeanlegg. Etter hvert har vi gitt oppdrag på installasjon av 16 Airmaster-anlegg", fortsetter Michael Graugaard.

Behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyrt ventilasjon

Grunnventilasjonen kjører etter en ukeplan, men utover dette er CO2-sensorene med på å styre etter behov.

Den første villaen på veien, der 5. klasse holder til i øverste etasje, hadde tidligere veldig tung luft og høyt CO2-nivå.

En sommerdag

Selv om det ikke er et klimaanlegg, bidrar ventilasjonsanlegget også litt til kjøling på varme dager – med reguleringsfunksjoner som kan utnytte nattavkjøling og bypass av varmeveksleren som ellers sørger for gjenvinning av energien fra varmen i rommet.

Den første villaen på veien, der 5. klasse holder til i øverste etasje, hadde tidligere veldig tung luft og høyt CO2-nivå.

CO2-målinger fra klasselokale

CO2-målinger fra klasselokale

Som utgangspunkt kjører ventilasjonsanleggene etter en ukeplan, dvs. de starter opp om morgenen kl. 07:00 og kjører ned igjen kl. 15:00 – med mindre det registreres et CO2-nivå over 500 ppm i lokalet. I løpet av dagen kjører ventilasjonen med minimum luftmengde, som er satt til 30 % av anleggets kapasitet. Hvis det så registreres en CO2-konsentrasjon over 500 ppm, øker anlegget automatisk luftmengden, og ved 900 ppm kjører anlegget på 100 %.

På denne måten er det samsvar mellom CO2-nivå og energiforbruk. Det oppnås et jevnt godt inneklima hele dagen – med minst mulig energiforbruk. Man kan faktisk avlese fra grafene over CO2-nivå og luftmengde, når det er aktivitet i lokalet. F.eks. når elevene forlater klasserommet i friminuttene, faller CO2-nivået en god del, og ventilasjonen kjører luftmengden ned.

Sammenligner man graf 1 med graf 2, ser man en tydelig sammenheng mellom CO2-nivået og luftmengden ventilasjonsanlegget kjører med.

Dimensjonering av ventilasjonsbehovet

Dimensjonering av ventilasjonsbehovet

I den røde bygningen, som ble ombygget i 2011, holder blant annet 10. klasse til. De to 10. klasser har en del fellestimer, men også timer hver for seg. Det er det tatt hensyn til i deres klasserom, som ligger like ved siden av hverandre. Det vil si – det er faktisk ett rom med en foldevegg. Slik kan man raskt dele rommet opp i to.

Når det skulle beregnes luftmengden for å holde elevenes konsentrasjon oppe hele dagen, var ett AM 1000 ventilasjonslegg per rom i grunnen nok, men på grunn av de tverrgående bjelkene ville det ikke ha fungert. Luften ville ikke ha strømmet fritt, og resultatet ville ikke ha blitt bra nok. Derfor ble det installert to stykk AM 500 i hvert rom, montert på tvers av rommene. Luftstrømmen fra de 4 ventilasjonsanleggene går klar av bjelker og lamper, og opprettholder et godt inneklima i klasserommene.

Ventilasjonskalkulator

Styring over nett

Styring over nett

"Alle de nyere anleggene er på Airlinq Online, slik at jeg kan gå rett inn og endre noe, selv om jeg er i Esbjerg", sier driftstekniker Jesper Knecht og legger til: "Angående de eldre anleggene har vi noen tanker om å integrere dem i vårt bygningsautomasjons-system. Det vil gjøre det litt lettere med hensyn til styring, men anleggene kjører nå bra nok, ikke noe trøbbel med dem."

Installasjon av ventilasjon

Installasjon av ventilasjon

De forskjellige bygningene byr på forskjellige muligheter for installasjon av ventilasjon.

I den grå villaen er det et ventilasjonsanlegg med horisontalt inntak og utløp. I den røde sentralbygningen var det mer opplagt med vertikalt inntak/utløp gjennom taket.

Kontakt oss dersom du vil vite mer om desentralisert ventilasjon

Vårt kompetente salgsteam står klare til å besvare dine spørsmål og gi deg råd om alt fra dimensjonering og konfigurasjon, til plassering og prosjektering – slik at du kan finne riktig anlegg for dine behov.