Behovsstyrt ventilasjon – Nå også med TVOC-sensor

Nå blir Airmaster sin CO2-sensor supplert med en TVOC-sensor, slik at det blir flere variabler å styre ventilasjonen etter.
TVOC

Det er med en stor fornøyelse at vi nå lanserer TVOC-behovsstyring til våre ventilasjonsanlegg. Sammen med den allerede kjente CO2-behovsstyringen, kan den være med til å øke luftkvaliteten ytterligere.

Forskning viser at det ikke er CO2-konsentrasjonen alene som forårsaker konsentrasjonsvansker, ubehag eller lignende. Andre gasser, som for eksempel etanol, aceton, eddiksyre, metanol og acetaldehyd – kaldt VOC-er (Volatile Organic Compounds) – har også en vesentlig påvirkning. VOC-er er lett fordampelige organiske stoffer, som kan stamme fra for eksempel håndsprit, rengjøringsmidler, byggematerialer, møbler, tepper, kosmetikk, printere m.m.

Derfor tar den nyutviklede VOC-sensoren hensyn til alle stoffer i kategorien VOC, derfor kaldt Total VOC.

God luftkvalitet er ikke kun et lavt CO2-nivå

Se vårt innlegg på Energiforum 21Live. (på dansk)

"Den gode luftkvaliteten avhenger av flere forskjellige faktorer. Vi har med utviklingen av TVOC-behovsstyring av Airmaster sine anlegg, oppnådd å kunne styre luftkvaliteten etter flere relevante faktorer. 

Når er TVOC relevant?

TVOC-styring er relevant i sammenhenger hvor menneskers tilstedeværelse og aktivitet ikke er den eneste grunn til dårlig luftkvalitet.

Det kan f.eks. være;

  • I lokaler med høy tilstedeværelse av hobbyprodukter, leketøy, puter og lignende, som for eksempel i barnehager
  • Hvor det er omgang med kjemikalier som håndsprit, parfyme og rengjøringsmidler, eller ved prosesser som inkluderer liming og maling
  • I utskrivningsrom og lignende
  • Bygningsmaterialer og inventar kan avgi VOC-er, noe som kan ha betydning for luftkvaliteten, selv om personbelastningen er lav
TVOC målinger på bibliotek ppm og ppb

At CO2 og TVOC-konsentrasjoner ikke nødvendigvis følger hverandre kan tydelig ses på dette eksempelet fra et bibliotek.

CO2-nivået stiger og faller i takt med antall besøkende på biblioteket (den blå grafen). Printer-aktivitet ved 11:00 tiden forårsaker en plutselig og kraftig stigning i TVOC-konsentrasjonen (den oransje grafen). Normalt ville vi ikke vært sikre på hvilken type VOC-er som blir registrert, men her vet vi at det kan peke på en printer. Når ventilasjonsanlegget er behovsstyrt av både en CO2-sensor og en TVOC-sensor, så er det den verste målingen som styrer luftmengden.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev