Silkeborg kommune

Silkeborg kommune har et stort antall Airmaster ventilasjonsanlegg på skoler og institusjoner. Airlinq Online har fått stor utbredelse i kommunens eiendommer siden løsningen er en støtte til vårt innsats for effektivisering og forbedring av service.

Ingeniør Thomas Kjems Lyngvad fra Energi og Teknik, Silkeborg Kommune, forteller...

"Eiendomsdriften i Silkeborg kommune har siden 2012 vært samlet i en sentral funksjon, der planlegging av nybygg, vedlikehold, kjøp og salg, utleie, rengjøring og teknisk service drives profesjonelt etter Facility Management-prinsipper.

Hos Silkeborg kommune jobber alt av teknisk personale i team, og det er ikke lenger faste ansatte på de forskjellige eiendommene. Dette betyr at IT-løsninger for fjernovervåkning og drift av våre tekniske installasjoner er svært etterspurte, og under konstant utvikling.

Høsten 2016 fikk vi montert 45 desentrale ventilasjonsanlegg med kobling til Airlinq Online. Anleggene er plassert på en barneskole og ventilerer undervisningsrom, grupperom, fellesarealer og lærerrommene.

Etter at ventilasjonsanleggene ble satt i drift la en av våre tekniske ansatte merke til at noen av ventilasjonsanleggene var i gang hver morgen når han møtte opp på skolen. Anleggene er levert med PIR-følere, slik at de kun starter når det er elever i lokalene, eller når CO2-konsentrasjonen er for høy.

I Airlinq Online-portalen kunne vi se at en del av anleggene også var programmert med tidsur, noe som betydde at de kjørte fra 07 om morgenen til 17 om ettermiddagen. Dette ble raskt endret på Airlinq Online-portalen. Hvis vi ikke hadde hatt Airlinq Online så hadde vi vært nødt til å logge oss på hvert enkelt anlegg og endret innstillingene manuelt. Så allerede her har vi spart en del tid.

I et annet tilfelle så klaget en lærer på at de trakk fra ventilasjonsanlegget, og ba oss skru opp tilluftstemperaturen. Med en iPad kunne vi vise læreren en logg over tilluftstemperaturen, og som viste at temperaturen var som den skulle være. Vi justerte i stedet innblåsningsåpningen noe, slik at lufthastigheten ble mer passende ved tavlen, der læreren stod.

Generelt syns jeg at Airlinq Online-portalen gir et raskt overblikk over de viktigste setpunktene og aktuelle verdier, og brukergrensesnittet kan lett tilpasses våre individuelle ønsker. Vi kan også endre setpunkter eller innstillinger for flere anlegg samtidig.

I forbindelse med den daglige driften så kan vårt tekniske personale se de aktuelle verdiene til temperatur og CO2. Hvis det er behov for justering, så kan de utføre disse uten at de må være tilstede i bygningen. På samme måte kan jeg gi støtte til både brukere og teknisk personale direkte, og analysere innsamlede data hvis inneklimaet ikke er tilfredsstillende.

Airlinq Online har fått stor utbredelse i kommunens eiendommer siden løsningen er en støtte til vårt innsats for effektivisering og forbedring av service.

Thomas Lyngvad

Thomas Lyngvad

Vi har løpende renovert kommunens bygg, og i forbindelse med det montert mange ventilasjonsanlegg fra Airmaster. Det er derfor rundt 300 ventilasjonsanlegg fra Airmaster i drift på 16 skoler og barnehager, samt 110 fordelt på kulturhus, sykehjem og boliger til personer med nedsatt funksjonsevne i 2019.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev