Kreativ med ventilasjonen i den nye Steiner Barnehage i Turnhout, Belgia

På grunn av bygningens organiske former, var det ganske enkelt ikke mulig å integrere kanaler i arkitekturen - derfor blev Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg valgt.
Turnhout-kindergarten.jpg

Den nye Steinerbarnehagen i Turnhout utstråler Rudolf Steiner’s filosofi i alle henseender. Den enestående bygningen gir med sin organiske trefasade det perfekte utrykk av åpenhet og kreativitet, noe som fanger oppmerksomheten og inviterer til å bli utforsket.

”Velkommen” er det visuelle nøkkelordet. Den mindre synlige, men ikke mindre viktige fordelen, er komfort. Den skyldes til dels det desentrale ventilasjonssystemet fra Airmaster, som konstant sørger for optimal luftkvalitet i barnehagen.

Design av barnehagen

Designet av barnehagen ved Michaëlschool ble uført av Avora Arkitektene og implementert av POPP AERT Arkitektene. Avora Arkitektene arbeidet intensivt sammen med fem lærere og fem foreldre. Det sentrale i designprosessen var å skape et attraktivt og hyggelig miljø. Resultatet er en bygning som på avgjørende måte bryter med det tradisjonelle, kjedelige imaget som er typisk for de fleste skoler.

Trefasadene og de organiske formene er eksepsjonelle for denne type bygninger. Men også innendørs er det annerledes med L-formede klasserom og buede tak.

 ”Den nye bygningen var nødvendig for å kunne få plass til det hurtig voksende antall elever i vår Steinerskole”, sier Sigurd Borghs, skoledirektør for skolen. ”Der var fortsatt plass på denne tidligere fabrikktomten til å kunne bygge en separat barnehage, og det fikk vi heldigvis muligheten til å gjøre. Opprinnelig var det tenkt tre klasserom på stuetakene, men allerede før konstruksjonen startet var det nødvendig å utvide planen med et fjerde klasserom i første etasje. Dette betyr at det nå er plass til 90 barnehagebarn under de beste mulige forhold”.

Ventilasjon kan også være desentral

De optimale forholdene for undervisning er ikke bare et resultat av design, layout og møblering av klasserommene. Barn og voksne kan også nyte godt av kontinuerlig utskiftning av luften, slik at man får et godt inneklima. ”Skoler er kjennetegnet ved et stort antall mennesker på et begrenset område”, sier Maarten Diels fra Airmaster. ”Derfor har klasserom ofte et større ventilasjonsbehov enn andre rom. Å bruke et C-system til ventilasjon er ikke optimalt under disse forholdene, fordi den friske luften tilføres direkte utenfra. Dette gir risiko for at den er for kald om vinteren og for varm om sommeren" (et C-system kjennetegnes ved naturlig tilførsel av frisk luft og mekanisk avtrekk).

'Michaël'-barnehagen ønsket derfor å implementere et D-system til ventilasjon (D-system = balansert ventilasjon, kjennetegnes ved mekanisk lufttilførsel og mekanisk avtrekk). Kanalene som er nødvendige for et sentralt ventilasjonssystem var det ikke mulig å etablere.

På grunn av bygningens organiske former, var det ganske enkelt ikke mulig å integrere kanaler i arkitekturen. Heldigvis kunne Airmaster tilby desentrale ventilasjonsanlegg, noe som var den perfekte løsningen i denne situasjonen. Dette ga alle fordelene til et D-system, men uten kanaler rundt i huset”.

Turnhout.jpg

På grunn av bygningens organiske former, var det ganske enkelt ikke mulig å integrere kanaler i arkitekturen - Airmaster desentrale ventilasjonsanlegg var den perfekte løsningen i denne situasjonen.

Turnhout-entre.jpg

Med den aktive lyddempingen i AM 1000-ventilasjonsanlegget, hvor spesielt de lavfrekvente tonene dempes, vil man ikke oppleve generende støy.

En ventilasjonsløsning med mange fordeler

Hvert klasserom og fellesområdet fikk hver sitt desentrale ventilasjonsanlegg. Det ble brukt AM 500-anlegg i klasserommene, og AM 1000-anlegg i fellesområdet. ”De er montert på ytterveggene og med direkte adgang for inntak og avkast, så derfor var det ikke noe behov for kanaler. Dette gir mulighet for en lett og hurtig installasjon”, forklarer Maarten Diels. ”Med aktiv lyddempning i AM 1000-anlegget, hvor spesielt de lavfrekvente lydene dempes, vil man ikke oppleve generende støy fra ventilasjonsanlegget, og heller ikke AM 500-anleggene gir generende støy. I fellesområdet kan det derfor skiftes ut en luftmengde på 1100 m³/t ved 35 dB(A) eller 950 m³/t ved 30 dB(A). 

Det faktum at Airmasters desentrale ventilasjonsløsninger ikke krever kanalføring er en umåtelig stor fordel både teknisk og økonomisk. Men det er ikke det eneste. Det er også mulighet for kontroll av CO2-nivået i hvert enkelt rom på en meget enkel måte. Hvert anlegg er ganske enkelt utstyrt med en CO2-føler. De registrerer innholdet av kulldioksid, og ventilasjonsanlegget justerer så automatisk luftmengden til personbelastningen i rommet. CO2-følerne kombinert med tidsstyring innstilt til skolens åpningstider sikrer at ventilasjonsanleggene kjører særdeles effektivt, og at det ikke spilles unødvendig energi. De ansatte behøver ganske enkelt ikke bruke tid på ventilasjonen. Systemet er behovsstyrt og kjører helautomatisk. Den nye skolen er nå tatt i bruk, og resultatene er enormt positive. Kort sagt har Airmaster igjen vist at desentralisert ventilasjon er en enkel, men fremragende løsning”.

Tekst: Els Jonckheere
Publiseret: Bouwen aan Vlaanderen (Belgien) nr. 02 2019

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev