På Termas hovedkvarter i Lystrup har man hatt store problemer med inneklimaet.

Terma A/S utvikler høyteknologiske produkter til nasjonale forsvarsenheter, offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner på en global plan. Hos Terma skal medarbeiderne holde hodet kaldt og konsentrasjonen på topp. For medarbeiderne på Terma er et godt inneklima avgjørende for kvaliteten av deres arbeid. For å skape et støysvakt, behagelig og stabilt inneklima til virksomhetens medarbeidere, har man derfor valgt å installere desentral ventilasjon fra Airmaster.

CO2 målinger på Terma

Målinger foretatt på Termas hovedkontor i Lystrup viser tydelig hvor avgjørende ventilasjon er for å senke CO2-innholdet i lokalet. Arbeidstilsynet anbefaler at CO2-nivået ikke overskrider 1000 ppm (parts per million), men en midlertidig deaktivering av den desentrale ventilasjonen bekrefter at selv et minimalt bemannet kontor får et dårlig inneklima etter få timers bruk.

Enkelt og problemfritt

Termas hovedkontor i Lystrup er et modulbygg, og her er desentral ventilasjon fra Airmaster spesielt velegnet da all montasje og alt installasjonsarbeid allerede foretas på montasjefabrikken.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev