Ingen resirkulasjon av luft med et Airmaster ventilasjonsanlegg

I Airmasters desentrale anlegg resirkuleres luften ikke. Den brukte luften i rommet transporteres direkte ut i det fri – den blir ikke flyttet fra rom til rom. Den brukte luften suges ut gjennom ventilasjonsanlegget, hvor den avgir varme (energi) i varmeveksleren til oppvarming av den friske luften som kommer inn i rommet.

Stand-alone ventilasjonsanlegg med separate luftstrømmer

Luftinntak og avkast er helt adskilt fra hverandre i et Airmaster ventilasjonsanlegg – frisk luft kommer inn uten å møte avtrekksluften i ventilasjonsanlegget på noe tidspunkt.

I den høyeffektive motstrøms-veksleren overføres energien fra den varme avtrekksluften til den kalde, friske luften som kommer inn. Varme/energioverførselen skjer via oppvarming/avgivelse av varme til/fra aluminiumsplater så frisk og forurenset luft ikke blandes.

Diagram NO

Tetthetsklasse (luftlekkasje)

Utenom helt adskilt luftinntak- og avkast så har Airmaster ventilasjonsanlegg en meget høy tetthetsklasse og er testet i samsvar med både EN 1886 og EN 13141-1 klassifikasjonene.

Hva er resirkulering av luft – og hvorfor benyttes det?

Noen produsenter utvikler ventilasjonssystemer med resirkulering av luften, da en viss luftmengde er nødvendig til å sikre en korrekt luftfordeling. I disse tilfeller velges det eventuelt å resirkulere en del an luften for at man ikke skal oppvarme eller få energitap på hele luftmengden.

En annen grunn til resirkulering av romluft er ved bruk av roterende varmevekslere. Da disse ikke er lufttette, er resirkulering en uønsket sideeffekt med valget av denne teknologien.

Derfor resirkulerer Airmaster ikke luften

Ventilasjonsanlegget er plassert i det rommet som har behov for frisk luft, oftest tett på en yttervegg, noe som motvirker energi- og varmetap under transporten av luften. Det er ingen problemer med å endre på luftmengden ved lavere behov. Kombinasjonen av et fravær av kanalsystemer og en lufttett og energieffektiv varmeveksler gjør det irrelevant å overhode bekymre seg for resirkulering av luften med Airmasters ventilasjonsanlegg.

Sint-Amands-De-Zonnebloem.jpg

måte,

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev