2 Grader Mindre Linkedin Og News Header På Web

Temperaturen i flere organisasjoner og bygninger senkes

Kommuner, virksomheter og organisasjoner flere steder i Norge har nå besluttet seg for å senke temperaturen i sine bygninger for å spare strøm. Temperaturen i disse bygningene har vanligvis ligget på 21-22 grader, men senkes nå med 2-4 grader. Dette har betydning for ditt Airmaster ventilasjonsanlegg.

 

For Airmaster er det viktig at våre kunder kan følge de tiltakene som kommer og vi står derfor klar til å hjelpe deg med hvordan du kan stille inn anlegget ditt så det kan håndtere temperaturreduksjonen uten at strømregningen løper løpsk.

 

Slik bør du forholde deg til endringene

Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg leveres som standard med innstillinger som er optimalisert for drift ved romtemperatur på 21-22 grader. Men en senkning av temperaturen er det nødvendig å endre på 1-2 parametere i styringen av ditt anlegg. Dette er kun for å unngå økt energinivå eller uhensiktsmessig drift.

 

Har du ett eller flere desentrale ventilasjonsanlegg fra Airmaster er det derfor viktig at du leser punktene under.

Anbefalinger for Airmaster anlegg

fra mars 2011 til i dag:

  • Innstillingen «Displacement» er standard til 0 grader. Vi anbefaler at du endrer dette til -2 grader (eller til 2 i systemer produsert før 2013). Med den endringen vil innblåsingsluften holdes på riktig nivå i forhold til romtemperaturen. Dersom endringen ikke gjøres, vil systemet komme i ubalanse – og dette vil påvirke inneklimaet og strømregningen din. Det kan også føre til at anlegget bruker varmeflatene for å holde temperaturen oppe, og det gir unødvendig høyt energiforbruk.

Anbefalinger for Airmasters anlegg fra

februar 2016 til i dag:

  • I tillegg til innstillingen ovenfor, vil det i anlegg fra 2016 og utover være nødvendig å endre en ting til. Innstillingen RTmin, som er satt til 18 grader som standard, anbefaler vi å senke til 3 grader under romtemperaturen. Det vil si at om det er en ønsket romtemperatur på 18 grader så skal den settes til 15 slik at anlegget ikke plutselig bruker den elektriske varme flaten.

 

Generell veiledning i forbindelse med anleggets energiforbruk

Hos Airmaster reagerer vi på det økte fokuset på energiforbruk, og derfor tilbyr vi bistand med energioptimalisering ved drift av ditt desentraliserte ventilasjonsanlegg.

Du kan derfor kontakte Airmaster Technical Support, som kan veilede og hjelpe via telefon eller e-post.

 

Reduser energiforbruket med behovsstyrt ventilasjon

For å optimalisere anleggene i forbindelse med de nye tiltakene, anbefaler Airmaster en kombinasjon av tilpasning av standardinnstillingene (som beskrevet ovenfor) og behovsstyring av anleggene. Med den kombinasjonen vil du oppnå størst energibesparelse.

Trenger du hjelp?  

Ikke nøl med å kontakte vår tekniske support på support@airmaster.dk eller på telefon +45 86 75 79 99. Du er også velkommen til å henvende deg direkte til vårt tekniske team.

Vi står klare til å hjelpe deg!

FAQ

Har du noen spørsmål?

 

Vi har laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene i forbindelse med en reduksjonen av innetemperaturen. 

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !