Ventilasjon og inneklima

1. Bygningen skal kunne puste

Skjerpede byggereglementer medfører at renoveringsprosjekter og nybygg i dag blir svært lufttette – så lufttette at det nesten føles som å være i en pose.

Bygninger skal være tette – og allikevel skal de kunne puste. Det virker motstridende, men det man mener, er at bygninger skal være tette, så vi ikke bruker for mye energi til oppvarming.

De skal kunne puste, så fuktig og “oppbrukt” luft kan slippe ut. 

Bygninger skal ikke puste gjennom tilfeldige utettheter, men derimot ved kontrollert og behovsstyrt ventilasjon.

Fukt og muggsopp

Et typisk resultat av mangelfull utlufting er at den relative luftfuktigheten øker, og som følge av det kan det oppstå muggsopp i bygningen. I sporene til muggsopp er det stoffer som er direkte skadelige for mennesker og dyr.

Hvad skal du gjøre?

Du skal lufte ut – men på en riktig måte. Desentral ventilasjon med varmegjenvinning sikrer at ingenting overlates til tilfeldighetene. Med et desentralt ventilasjonsanlegg, som automatisk tilpasser tilførsel av frisk luft til hvert enkelt rom, oppnår man et inneklima som er sunt – på en økonomisk måte.

2. Godt inneklima

Hva menes med et godt inneklima og hvordan kan man oppnå det?

Når man vurderer inneklimaet oppdeles det typisk i et optisk, akustisk, termisk og atmosfærisk inneklima, som alle har innflytelse på vår helse og velvære.

Under det optiske inneklimaet er faktorer som dagslys, belysningsnivå og lyskvalitet viktige.

For å skape et godt akustisk inneklima skal det være et lavt støynivå utenfra og fra tekniske installasjoner. På samme måte skal etterklangstiden i lokalet tilpasses rommets funksjon for å gi den mest behagelige opplevelsen.

I forhold til det termiske inneklimaet er forhold som temperatur og relativ luftfuktighet viktige, både for vårt velvære, men også av hensyn til bygningens holdbarhet. Oppstår det forhold som er optimale for mugg, som f.eks. hvis en bygning renoveres og blir for tett, samtidig som ventilasjonen er dårlig, så er det dårlig for både vårt velvære og for bygningen. Det er viktig å få formet ventilasjonen slik at den er tilstrekkelig i forhold til bygningen og de aktiviteter som blir utført i lokalet, og deretter sikre at det ikke oppstår kulde eller trekk.

Det atmosfæriske inneklimaet eller luftkvaliteten er det fjerde forhold som er viktig i forhold til å skape et godt inneklima. Luftkvaliteten er en av de tingene vi raskt kan merke på velværet.

Luftkvalitet

Hva menes med god luftkvalitet? En rekke aktører i Danmark har gått sammen om å definere problemene som skal løses i forhold til skolenes inneklima, prioritere satsingsområdene og komme med konkrete lovforslag.

(Interessentene er: Veltek, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik & Rørarbejderforbundet, Concito, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Rådet for Grøn Omstilling. Utover dette har prosjektet hatt en rekke kunnskapspartnere: Bygherreforeningen, Dansk Center for Undervisningsmiljø, DTU, Saint-Gobain, Skole og Forældre, Teknologisk Institut.)

I forhold til luftkvaliteten har prosjektgruppen definert disse 5 områdene som viktige:

  • At CO2-nivået i rommet er på et lavt nivå
  • Partikkelforurensningen er minimert
  • Støvpartikler er minimert (gjennom god rengjøring)
  • Mengden av avdampede kjemiske stoffer i luften og kjemikalier bundet til støvpartikler er minimert
  • Luften er fri for mugg

 

Som nevnt ovenfor så kan mugg oppstå i bygninger som er blitt for tette og som har dårlig utlufting. Av hensyn til varme-regningen bygger vi gjerne bygninger så tette som mulig i dag, som vil si at utfordringen er å skaffe tilstrekkelig frisk luft inn i hvert enkelt rom for å skape den riktige luftkvaliteten jf. de 5 hovedområdene nevnt ovenfor.

Vår sunnhet står på spill

Ikke alle bygninger har et godt inneklima, og det skyldes ofte at det er for mye fuktighet i bygningen, samtidig med stor avgassing og dårlig eller ingen ventilasjon. Det kan føre til både helsemessige og økonomiske problemer.

For bygningen kan det bety råte og sopp i konstruksjonen, noe som på sikt kan ødelegge bygningen – og resultatene for brukerne kan være astma og allergi, hvis det får lov til å utvikle seg.

Flere og flere får konstatert astma og allergi, og en del av forklaringen er dårlig inneklima.

Visste du at...

  • For høyt CO2-nivå, en høy romtemperatur og en høy luftfuktighet = et dålig inneklima.

 

  • Inneluften er fylt med kjemikalier og partikler fra f.eks. møbler, gulvbelegg, elektronikk og malte overflater. Kjemikalier og partikler som flyr rundt i luften og binder seg til støvet.

 

  • De typiske tegnene på for høy luftfuktighet er store rammer med dugg på innsiden av vinduer, fuktskjolder på tak og/eller vegger, tapet som buler og løsner fra veggen, skuffer og dører som klemmer, og sist men ikke minst – muggsopp.

Et dagligdags eksempel

CO2-målinger foretatt i et tradisjonelt undervisningslokale på Gl. Hasseris Skole viser tydelig hvor avgjørende en god ventilasjon er for luftkvaliteten.

Den blå linjen viser CO2-nivået med et Airmaster anlegg i drift. Den røde linjen viser målinger foretatt i samme lokale uten ventilasjon.

Resultatet er tydelig. Uten ventilasjon går CO2-nivået, på bare én enkelt undervisningstime, opp til 2000 ppm.

Når vi ser på hvor mange timer vi tilbringer i daginstitusjoner, utdannelsesinstitusjoner og på arbeid - er dette resultatet både tankevekkende og foruroligende.

CO2-nivå

Målingene er foretatt over en hel undervisningsuke.

CO2-nivåer og deres betydning

 

400 - 1000 ppm

Ved 400–1000 ppm er det tale om et normalt CO2-nivå i rom med god tilførsel av frisk luft.

1000 - 2000 ppm

Ved 1000–2000 ppm vil du ofte føle tretthet og konsentrasjonsproblemer.

2000 - 5000 ppm

Ved 2000–5000 ppm vil du ofte ha hodepine, være søvnig og generelt føle deg utilpass.

5000- ppm

Ved 5000 ppm eller mer er det risiko for å besvime på grunn av CO2-forgiftning.

Kjenner du ditt CO2-nivå?

Airmaster tilbyr virksomheter og institusjoner gratis CO2-sjekk.

3. Vi skal spare energi

Samtidig med at vi skal skape et godt inneklima for oss selv og for bygningen, skal vi også spare energi. Energibesparelser er som regel en del av spesielt renoveringsprosjekter, hvor eldre bygningsmasse skal fornyes og moderniseres. Her kan Airmaster desentrale ventilasjon i høy grad være med – driftsomkostningene til strøm er ekstremt lave og ut over dette vil behovsstyringen sørge for at det kun ventileres i de rommene som trenger det. 

kalkulator

Energikalkulator

Ved hjelp av “energikalkulatoren” kan du beregne det årlige energiforbruket for Airmaster ventilasjonsanlegg.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev