Ventilasjonsprinsipper - Omrøringsprinsippet og fortrengningsprinsippet

Ventilasjon av arbeids- og oppholdssoner.

Ventilasjon forbedrer det termiske og atmosfæriske inneklimaet ved å justere temperaturen og fuktigheten til luften, og innholdet av fremmede/skadelige stoffer og partikler.

Komfortventilasjon fra Airmaster er behovsstyrt (DCV - Demand Controlled Ventilation), og med ventilasjonsanlegg som er utviklet med tanke på de forskjellige innblåsningsprinsippene: Omrøringsprinsippet og fortrengningsprinsippet. 

Omrøringsprinsippet

Ved omrøringsventilasjon tilføres tilluften med høy lufthastighet, dette for å skape full omrøring i rommet. Dette skjer utenfor oppholdssonen for å unngå generende trekk i oppholdssonen. Omrøringsventilasjon er den metoden som er mest brukt i barnehager, skoler og kontorbygg.

Coanda-effekten

Den friske luften blåses inn i en relativ høy hastighet, og "limer" seg til himlingen fordi det skapes et undertrykk mellom luftstrømmen og taket. Som et resultat av dette vil hastigheten i luftstrålen langsomt reduseres, og luften når lengre inn i rommet (kastelengden).

Coanda-effekten gjør at luften i rommet dras med, og dermed sikres det en effektiv blanding av den friske luften og luften i rommet. Innblanding av romluften sikrer en ensartet luftkvalitet i lokalet. På denne måten unngår man trekk i oppholdssonen.

Korrekt montering og justering har likevel stor betydning for å unngå trekk.

Demo, Coanda-effekten

Innblåsningssluften fra vegg-/takanlegg

ventilationsprincip

Vegg-/takmontert ventilasjonsanlegg

Alle vegg-/takmonterte ventilasjons modellene ventilerer etter omrøringsprinsippet, der den friske luften tilføres rommet under taket og ”Coanda-effekten” utnyttes.

AM 1000 fås med adaptiv innblåsning som automatisk justerer kastelengden og luftmengden i forhold til rommets lengde.

ventilation - omrøringsprinsippet

Ventilasjonsanlegg for vegg/tak med innblåsningsluften sett fra siden.

Innblåsningssluften fra gulvanlegg

Omrøringsprinsippet utnyttes på samme måte i Airmasters gulvmodeller. Tilluften tilføres i oppadgående retning, og ”Coanda-effekten” utnyttes.

Justerbar innblåsningsåpning

Gulvmodellene AM 900 og AM 1200 er utstyrt med en justerbar innblåsningsåpning. Dermed kan spalteåpningsgraden stilles inn til den riktige kastelengden for rommets størrelse.

Det er enkelt å variere kastelengden ved å endre på innblåsningsåpningen/spalteåpningsgraden.

innblåsningsprinsip

Illustrasjonen viser to gulvmodeller av AM 1200, den ene plassert langs veggen og den andre i rommet. Innblåsningsluften ses fra siden.

Airmaster AM 900

Ventilasjon: Gulvmodell AM 900 - omrøringsventilasjon.

ventilasjon og romdeler

Ventilasjon: Gulvmodell AM 1200 plassert ut fra veggen som romdeler. Luftmengde/-retning justeres med justerbare lameller.

Fortrengningsprinsippet

Man tilfører luften med lav impuls direkte i oppholdssonen, prinsippet er godt egnet i bibliotek, konferanse, kinosaler og lignende. Den undertempererte tiluften «flyter» utover hele gulvet og luften vil stig opp rundt varmekilder som f eks mennesker og tar med seg overskuddsvarme og forurensninger opp mot taket der avtrekken er plassert.

fortrengningsprinsippet

Gulvmodell AM 900 – fortrengningsventilasjon med innblåsningsmønsteret sett fra siden.

Airmasters gulvmodell AM 900 kan også leveres som en fortrengningsmodell. Med fortrengningsprinsippet tilføres tilluften ved en lav hastighet nede ved gulvet. Tilluften blåses inn med en temperatur som er et par grader lavere enn romtemperaturen.

Luften fordeles over hele gulvet på grunn av tetthetsforskjellen mellom den kjølige og varme luften. Den lave innblåsningshastigheten sikrer trekkfrie forhold i rommet.

AM 900 fortrengningsmodell

Gulvmodell AM 900 – fortrengningsventilasjon.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !