Airlinq styrebokser

AQC L

Et Airmaster ventilasjonsanlegg med AQC L styreboks tilbyr nedenstående styringsfunksjoner.

 

AQC P

Et Airmaster ventilasjonsanlegg med AQC P styreboks tilbyr nedenstående styringsfunksjoner.

Datalogging
 • Kontinuerlig datalogg av alle vesentlige driftsdata.
 • Datalog kan omstilles til en tidsbegrenset logg.
 • Loggfrekvens og driftsdata kan tilpasses.
 • Som standard er styringen innstilt til å datalogge hvert 5. minutt – minnet er stort nok til å samle driftsdata i 1 år. Når minnet er fult, overskrives de eldste dataene og dermed sikres det at det alltid er adgang til nyeste data. Fordelene ved dette er:
  - Mulighet for utlesing av svært nøyaktige driftsdata, som f.eks. kan brukes ved sporing av driftsfeil.
  - Mulighet for å generere driftsrapporter for hvert enkelte anlegg.
  - Dokumentasjon av luftkvaliteten ved tilsluttet CO2-sensor eller elektroniske fuktsensorer (kun CV80 og CV200)
  Datalogging
 • Kontinuerlig datalogg av alle vesentlige driftsdata.
 • Datalog kan omstilles til en tidsbegrenset logg.
 • Loggfrekvens og driftsdata kan tilpasses.
 • Som standard er styringen innstilt til å datalogge hvert 5. minutt – minnet er stort nok til å samle driftsdata i 1 år. Når minnet er fult, overskrives de eldste dataene og dermed sikres det at det alltid er adgang til nyeste data. Fordelene ved dette er:
  - Mulighet for utlesing av svært nøyaktige driftsdata, som f.eks. kan brukes ved sporing av driftsfeil.
  - Mulighet for å generere driftsrapporter for hvert enkelte anlegg.
  - Dokumentasjon av luftkvaliteten ved tilsluttet CO2 sensor.
Styreboks
 • Nettverkstilkobling vha. et tilleggsprint KNX®, LON®, MODBUS®, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP er mulig.
 • All styringsintelligens ligger i styreboksen. Dermed kan et ventilasjonsanlegg også kjøre uten betjeningspanel.
 • Betjeningspanelet kobles til en separat kontakt.
   Styreboks
 • Nettverkstilkobling vha. et tilleggsprint KNX®, LON®, MODBUS®, BACnet™ MS/TP, BACnet™/IP er mulig.
  All styringsintelligens ligger i styreboksen. Dermed kan et ventilasjonsanlegg også kjøre uten betjeningspanel.
  Betjeningspanelet kobles til en separat kontakt.
  Integrert kjølemodulstyring.
Overvåking
 • Kondensovervåking vha. svømmerkontakt.
 • Elektronisk overvåking av sensorer og ventilatorer.
 • Avansert advarsels- og alarmsystem. Dermed oppdages driftsforstyrelser raskt og ventilasjonen blir mer driftssikker.
 • Filterovervåking vha. driftstimeteller. Tidsintervall kan tilpasses.
   Overvåking
 • Kondensovervåking vha. svømmerkontakt.
 • Elektronisk overvåking av sensorer og ventilatorer.
 • Avansert advarsels- og alarmsystem. Dermed oppdages driftsforstyrelser raskt og ventilasjonen blir mer driftssikker.
 • Styringen overvåker konstant luftmengden og sikrer dermed at anlegget, uansett mottrykk, alltid ventilerer balansert.
 • Filterovervåking vha. driftstimeteller og elektronisk flow-overvåking. Tidsintervaller kan tilpasses.
 • Alarmutgang til fjernovervåking av ventilasjonsanlegget.
Tidsstyring

 • Tidstyrt ventilasjon vha. 7 tidsprogrammer og et innebygget ur. Hvert tidsprogram kan programmeres individuelt med luftmengde, innblåsingstemperatur, dager og tider.
 • Flere programmer kan samtidig være aktive.
 • Tidsprogrammer kan overstyre hverandre.
  Tidsstyring
 • Tidstyrt ventilasjon vha. 7 tidsprogrammer og et innebygget ur. Hvert tidsprogram kan programmeres individuelt med luftmengde, innblåsingstemperatur, dager og tider.
 • Flere programmer kan samtidig være aktive.
 • Tidsprogrammer kan overstyre hverandre.
Nattkjøling
 • Automatisk uavhengig aktivering av funksjonen.
 • Utnyttelse av kald natteluft til å kjøle ned et rom.
 • Automatisk aktivering av kjølemodul hvis det er nødvendig.
 • Programmet kan tilpasses etter behov.
 
Nattkjøling
 • Automatisk uavhengig aktivering av funksjonen.
 • Utnyttelse av kald natteluft til å kjøle ned et rom.
 • Automatisk aktivering av kjølemodul hvis det er nødvendig.
 • Programmet kan tilpasses etter behov

Fullautomatisk spjeld

 • Styring av motoriserte lukkespjeld hvor trekk og kuldeproblemer forhindres.
 • Styring av innblåsingstemperatur vha. et bypass-spjeld.

 

 
Fullautomatisk spjeld
 • Styring av motoriserte lukkespjeld hvor trekk og kuldeproblemer forhindres.
 • Styring av innblåsingstemperatur vha. et bypass-spjeld. 
Varmebatteri
 • Frostbeskyttelse vha. forvarmebatteri og funksjonen "Forvarme"
 • Frostbeskyttelse vha. forvarmebatteri og funksjonen "Virtuell forvarme"
 • Automatisk styring av et varmebatteri.
 
Varmebatteri
 • Frostbeskyttelse vha. forvarmebatteri og funksjonen "Forvarme"
 • Frostbeskyttelse vha. forvarmebatteri og funksjonen "Virtuell forvarme"
 • Automatisk styring av to varmebatterier. 

Analogt CTS

 • Styring av driftstider samt luftmengde eller innblåsingstemperatur.
 

Analogt CTS

 • Styring av driftstider samt luftmengde og innblåsingstemperatur.
 • Alarmutgang ved feil
Energimåler
 • Overvåking og avlesning av energiforbruket for hvert enkelte anlegg vha. en innebygd energimåler med display.
  Energimåler
 • Overvåking og avlesning av energiforbruket for hvert enkelte anlegg vha. en innebygd energimåler med display
 • Utlesing av energiforbruket vha. "Airlinq Service Tool" for hvert anlegg.
Sensorer
 • Behovsstyrt luftmengde vha. en CO2-sensor.
 • Behovsstyrt luftmengde vha. elektroniske fuktsensorer til både uteluft og fraluft (kun ved CV 80 og CV 200).
 • Integrert 13,5 Volt strømforsyning til sensorer.
 • 2 analog-innganger til eksterne styringssignaler:
  - Inngangene kan også brukes som digitale innganger.
  - Inngangene kan programmeres etter behov.
  Sensorer
 • Behovsstyrt luftmengde vha. en CO2-sensor.
 • Integrert 12 Volt strømforsyning til sensorer.
 • Integrert 24 Volt strømforsyning til sensorer.
 • 3 analoge og 3 digitale innganger til sensorer.
  - Analoge innganger kan også benyttes som digitale innganger.
  - Inngangene kan programmeres etter behov.
External Emergency Stop
 • Funksjonen avbryter anleggets drift vha. et eksternt signal uavhengig av anleggets driftstilstand og andre startsignaler, f.eks. i en nødsituasjon.
 • Anlegget stopper ventilatorene med en gang og lukker til og fra luftsspjeldene.
  External Emergency Stop
 • Funksjonen avbryter anleggets drift vha. et eksternt signal uavhengig av anleggets driftstilstand og andre startsignaler, f.eks. i en nødsituasjon.
 • Anlegget stopper ventilatorene med en gang og lukker til og fra luftspjeldene.

 

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev