Airmaster Airlinq® Online styring

Airmaster Airlinq Online, online styring og betjening

Internet of Things (IoT) er en betegnelse for hvordan internett utvides når stadig flere enheter kobles på det. Et helt nytt internett der maskiner kommuniserer med hverandre, utveksler data og muliggjør en hittil usett grad av intelligens og automatikk. Virksomheter og offentlige instanser kan nå for alvor begynne å utnytte IoT for å skape nye forretningsmuligheter, effektive arbeidsprosesser og kunnskap via data.

Digital BMS brukes og er velkjent for de fleste, så nå tar vi med Airmaster Airlinq® Online det neste skrittet.

Profesjonell nettportal

Airlinq Online er en profesjonell nettportal for ethernet-tilkoblede Airmaster ventilasjonsanlegg. Portalen er en skybasert tjeneste der serverne som håndterer kommunikasjonen med anleggene, ligger i "skyen". Airlinq Online er designet for å styre, overvåke og administrere ventilasjonsløsninger for en eller flere installasjoner.

Åpenhet

Hos Airmaster går vi inn for åpenhet og samarbeid. Et viktig aspekt i fremtidens IoT-systemer blir kommunikasjon mellom systemene. Derfor stiller vi også en netttjeneste (API) til rådighet som systemintegratorer kan bruke for integrering med andre BMS-systemer.

Sikkerhet

Selv om vi ønsker åpenhet, så står sikkerhet også i høysetet hos Airmaster. Derfor er all kommunikasjon forsvarlig kryptert. Det gjelder både mellom brukere og servere, og mellom ventilasjonsanlegg og servere.

Prisbevisst investering

Airlinq Online er vesentlig billigere i anskaffelse enn tradisjonelle nettverkssystemer, og dessuten sparer kunden på oppsettet, siden systemet er så enkelt å sette opp at de fleste kunder selv kan foreta dette. Alternativt kan Airmaster være behjelpelig.

 

Airmaster Airlinq® Online


 

 

 

Full oversikt på alle brukernivåer

Airmaster Airlinq® Online desentralisert ventilasjon med sentral administrasjon

Airlinq Online kan nås hvor som helst fra via en nettleser. Det er snakk om en kraftig løsning som sparer deg penger samtidig som den sikrer maksimal pålitelighet for installasjonene. Med noen få klikk får du muligheten til å styre samtlige ventilasjonsløsninger sentralt.

Når du først har logget deg på Airlinq Online, har du tilgang til ALLE anleggene dine – uansett hvor i verden du befinner deg.

 

Full oversikt

Airlinq Online dekker behovet for sentral administrasjon, og bevarer samtidig fordelene med desentral ventilasjon. Som kommune, borettslag, eiendomsforvalter, vaktmester og sluttbrukeren får du raskt oversikt over de samlede ventilasjonsløsningene dine.

Airmaster Airlinq Online

Administrator

Som administrator hos en kommune eller en eiendomsadministrasjon vil det være mulig for deg å holde øye med driftsstatusen til alle ventilasjonsanleggene. Dette gjelder alle bygningene som kommunen eller eiendomsadministrasjonen råder over / eier. Du får en rask og sikker oversikt over anleggene og driften av disse, og kan dermed hele tiden holde øye med at alt går som det skal, og at det ikke brukes unødvendig energi og penger på driften.

Driftsleder

Som driftsleder kan du f.eks. se og endre driftsstatus, luftmengde, innblåsningstemperatur, alarmer og CO2-nivå, samt innhente en datalogg.

Vaktmester

Kanskje du har en eller flere servicemedarbeidere/vaktmestre ansatt som også må ha tilgang til Airlinq Online, men som ikke har behov for de samme rettighetene som deg. Som driftsleder kan du opprette og tilordne rettigheter i det omfang du ønsker, og du kan alltid tilordne opp til samme nivå som ditt eget.

Slutbruger

Som sluttbruker vil du utelukkende få tilgang til det/de ventilasjonsanlegg som er i det lokalet eller den leiligheten du befinner deg i. Du vil ha mulighet for å se om anlegget går og bl.a. kunne justere luftmengden m.m.

Alltid full support

Alltid full support

Airmaster Airlinq Online - Altid fuld support fra Airmaster

Full support fra Airmaster

Uansett hvem du er og hvilket nivå du har rettigheter til, kan du alltid få support hos Airmaster. Når vi fra Airmaster logger på Airlinq Online, kan vi gi fjernsupport på alle dine ventilasjonsanlegg. Vi har tilgang til alle funksjoner og driftsovervåkninger, og har derfor full oversikt slik at vi kan hjelpe her og nå. Det eneste som trengs, er at ditt/dine ventilasjonsanlegg er koblet til internett via en kablet eller trådløs forbindelse.

Service-partner

Airmaster og du, som kunde, kan samarbeide med en eller flere serviceentreprenører. Hvis du selv ikke ønsker å stå for bruken av Airlinq Online, kan du velge å outsource denne oppgaven. Din servicepartner får da, akkurat slik du selv ville fått, tilgang til Airlinq Online.

Oversiktlig brukergrensesnitt

Oversiktlig brukergrensesnitt 

Med Airlinq Online kan du overvåke, stille inn og planlegge i én og samme handling.

Airmaster Airlinq Online - Overblik i hverdagen

Det er du som skal sitte med løsningen foran deg! Derfor har oppbygningen og utformingen av brukergrensesnittet også vært i fokus. Om du bruker PC, nettbrett eller smarttelefon – du får en enkel oversikt over alle dine anlegg og deres driftsstatus.

Airmaster Airlinq Online - Overskuelig brugerflade på alle enheder

Se hvem som endret hva og når

Bare de parametrene som det er behov for til hver enkelt bruker, er synlige, noe som dermed gir en bedre oversikt.

Brukergrensesnittet er enkelt og oversiktlig, og gir rask oversikt og mulighet for overvåkning av sensorer, energimåler, ventilasjonshastigheter, temperaturer m.m.
Det er f.eks. mulig å
• Starte/stoppe alle anlegg på én gang
• Stille inn nattkjøling på alle anlegg på én gang
• Sette alle anlegg i "feriemodus" på én gang

Airmaster Airlinq Online - Brugerflade

Når du logger deg på Airlinq Online vil du alltid starte med å se en administrasjonsside. Administrasjonssiden gir deg full oversikt over alle dine ventilasjonsanlegg.

Airmaster Airlinq Online - Administrationsside

 

Brukerdefinert inndeling

Sammen med oss fastsettes det hvem som skal ha tilgang til hva. Brukergrensesnittet er bygd opp på en slik måte at tilgangen begrenses i en hierarkisk nedadgående retning. Brukere får tilgang til en bestemt gruppe og dens undergrupper med en bestemt rettighetsrolle. Man starter alltid på det nivået som man er logget inn med. For hver undergruppe som velges, avgrenses listen av anlegg.

Slik vil brukergrensesnittet typisk se ut for en sluttbruker.

Airmaster Airlinq Online - En typisk brugerflade hos slutbrugeren

 

 

Reelle besparelser

Tid er penger

Med Airlinq Online kan du proaktivt levere reelle besparelser 

Airmaster Airlinqq Online - Online styring og betjening - Reelle besparelser

Økt effektivitet

Enten du er teknisk ansvarlig, bygningansvarlig eller vaktmester, kan du optimere driften og yteevnen på tvers av mange steder. Med Airlinq Online sløser du ikke bort tiden din med å kjøre ut og kontrollere anlegg som det reelt sett ikke er noe galt med. Du kan konsentrere deg om de konkrete meldingene som sendes ut i nettportalen. Dette sparer deg tid og unødvendige reiseomkostninger.

Vedlikeholdsfordeler

Med Airlinq Online kan du, ved hjelp av automatiserte alarmer, se hva du må fokusere på. Systemet analyserer egne data og kan varsle om filterbytte samt melde fra om feil via e-post. Ved online filteralarm er det mulig å få tilsendt nye filtre automatisk som passer til nettopp dine ventilasjonsanlegg.

Grafisk rapportering

Med Airlinq Online kan du selv designe og sette sammen forskjellige grafer med driftsdata. Du har mulighet for å kombinere data for flere anlegg i én graf, for sammenligning. Data kan lagres og eksporteres i en Excel-fil, slik at du kan arbeide videre med dem. I tillegg kan du også lage en PDF for ekstern bruk.

Airmaster Airlinq Online - Grafisk rapportering Eks. CO2 level

Informasjon er også et produkt

Med Airlinq Online har vi sammen så mange muligheter, blant annet fordi vi kan samle inn så mye data og kunnskap om hvordan våre ventilasjonsanlegg drifter. Denne kunnskapen skaper informasjonsverdi, både for deg og for oss som produsent. Airlinq Online er ikke bare et produkt, men også en løsning som sikrer et godt inneklima og trygghet i hverdagen.

Standard i alle Airmaster anlegg

Logg deg på – så er du i gang

 

Aktivering av ethernet-modulen

For å få tilgang til Airlinq Online må ethernet-modulen aktiveres. Aktiveringen kan skje i forbindelse med bestilling av ventilasjonsanlegget, slik at løsningen er klar til bruk ved levering. Aktiveringen kan også skje etterfølgende. Aktivering av ethernet-modulen skjer mot betaling.

Vi hjelper med oppstart

Når anleggene dine skal startes opp, kan vi gjøre det for deg via fjernsupport. Ved oppstart av det første ventilasjonsanlegget får du samtidig en veiledning i bruken av Airlinq Online. Oppstart skjer mot betaling.

Fjernsupport

Hvis du får bruk for fjernsupport, tilbyr vi dette til en fast timepris.

Dataanalyse

Airmaster tilbyr analyse av driftsdata for å legge til rette for en så energioptimal og effektiv ventilasjon som mulig. Ønsker du en dypere driftsanalyse, kan dette bestilles direkte hos Airmaster og faktureres etter timeforbruk.

Etterinstallering

Alle ventilasjonsanlegg som har en Airlinq-styring, kan få etterinstallert en ethernet-modul. Så hvis du allerede har et ventilasjonsanlegg, men ønsker å få tilgang til Airlinq Online, kan du selvfølgelig også få det. Etterinstallering av ethernet-modul faktureres pr. anlegg.

Airmaster Airlinq Online - Pakkeløsning

Sikker kommunikasjon

Sikker Kommunikasjon

Ved å overvåke all inngående og utgående datakommunikasjon, beskytter brannmuren din både deg og dine data mot angrep utenfra.

Kommunikasjon i utgående retning

Kommunikasjonen mellom ventilasjonsanleggene og Airlinq Online-serverne starter alltid i utgående retning. De fleste brannmur-oppsett tillater kommunikasjon med en ekstern enhet når kommunikasjonen startes av en enhet (her: ethernet-modul i ventilasjonsanlegg) på innsiden av nettverket / utgående retning. 

Hos Airmaster prioriterer vi sikkerhet og et godt servicenivå. Derfor samarbeider vi med en av bransjens beste tilbydere av hosting for Airlinq Online-serverne. Vår partner, Microsoft Gold Hosting Certified Partner, er sertifisert medlem av bransje-foreningen BFIH.

Sikker tilgang / Login

Det brukes kryptering mellom PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen du bruker og Airlinq Online portalen. Mellom Airlinq Online -serverne og de enkelte Airmaster ventilasjonsanleggene brukes det også kryptering. 

Oppkopling via standard nettverkskabel

Oppkopling til Airlinq Online med standard nettverks kabel (min. Cat 5e) til hvert enkelt Airmaster ventilasjons anlegg. Krever et nettverks uttak til alle ventilasjonsanlegg eller som alternativ kan man anvende switch.

Airmaster Airlinq Online - Sikker datakommunikation

1) Ventilasjonsanlegget (ethernet-modulen) sender med jevne mellomrom en "status-tilstand" gjennom brannmuren, ut på internett og videre til serverne (gatewayen) – denne utgående kommunikasjonen er samtidig også en forespørsel til serverne om det finnes nye endringer.

2) Serverne logger denne statusen, og hvis det må utføres endringer i driftsinnstillingene, sender serverne et "retur-svar" til anlegget (ethernet-modulen).

NYHET Oppkopling i kombinasjon med Airlinq® BMS

Oppkopling til Airlinq Online med standard nettverkskabel (min. Cat 5e) til ét Airmaster ventilasjonsanlegg som inngår i et Airlinq BMS system. Via RS485 bussforbindelse som etableres til Airlinq systemet kan anleggene kommunisere med Airlinq Online. Denne løsning krever kun et nettverksuttak til et av ventilasjonsanleggene i et Airlinq BMS system. Alternativ løsning er å anvende GSM. Et Airlinq BMS system kan håndtere opp til 20 ventilasjonsanlegg.

Personopplysningsloven

Er du klar for den nye persondataforordningen som trer i kraft i 2018? Det er Airmaster!
Airlinq Online oppfyller de kommende EU-reglene, og vi gir gjerne råd rundt hvordan du kan sørge for at også du overholder reglene.

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev