Airlinq betjeningspaneler

Airmaster har utviklet to forskjellige betjeningspaneler - Airlinq Viva og Airlinq Orbit.

Betjeningspanelet Airlinq Viva er utviklet slik at den passer perfekt til dem som i hverdagen ønsker optimal ventilasjon med minimal betjening. Betjeningspanelet Airlinq Orbit passer perfekt til dem som i hverdagen ønsker en utvidet og enkel adgang til å kontrollere den daglige driften av ventilasjonen.
 
 

Betjeningspaneler

Airlinq Viva

 

Airlinq Orbit

Betjening

Innstillinger kan foretas direkte på betjeningspanelets touch-skjerm. Her er det mulig å innstille luftmengden samt aktivere ferie/fraværstilstand.

 

 

Betjening

Innstillinger kan foretas direkte på betjeningspanelets touch-skjerm. Menyens oppbygging gjør betjeningen enkel og oversiktlig og reduserer risikoen for feilbetjening.

Betjening via PC

Er det behov for å stille inn andre driftsparametre, så kan betjeningspanelet kobles til en PC via en USB-port. Med programmene Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool kan man få oversikt over ventilasjonsanleggets drift.

 

 

Betjening via PC

Via USB-porten i betjeningspanelet tilkobles en PC hvor programmet Airlinq Service Tool kan brukes til å innstille samtlige driftsparametre. 
 

Airlinq User Tool
Airlinq Viva betjeningspanel kan lett kobles til en PC og med programmet Airlinq User Tool er det adgang til driftsdata.

 • Innstille luftmengde, innblåsingstemperatur og maksimal romtemperatur.
 • Laste ned en datalog og videresende denne via mail til ekstern mottaker.
 • Filterstatusvisning.
 • Innstilling av CO2 driftsområde.
 • Innstilling, aktivering og deaktivering av tidsprogrammer. 
   

Airlinq Service Tool
Airlinq Viva betjeningspanel kan lett kobles til en PC og med programmet Airlinq Service Tool er det adgang til driftsdata.

 • Innstille og programmere styringen
 • Laste ned en datalogg.
 • Laste ned eller opp en styringsoppsetting.
 • Oppdatere styringssoftware.
 • Automatisk synkronisering av det innebygde uret via pc-ens dato og tid.
  .
 

Airlinq Service Tool
Airlinq Orbit betjeningspanel kan enkelt tilkobles en PC og med programmet Airlinq Service Tool er det adgang til driftsdata.

 • Innstille og programmere styringen
 • Laste ned en datalog og grafisk visning av driften.
 • Laste ned eller laste opp et styringsoppsett
 • Overvåke energiforbruket vha. en innbygget energimåler.
 • Oppdatere styringssoftware.
 • Automatisk synkronisering av det innebygde uret via PC-ens dato og tid.

Laste ned Airlinq User Tool & Service tool

 

Laste ned Airlinq Service tool

 

Betjeningsfunksjoner

Airlinq Viva

Betjeningspanelet Airlinq Viva tilbyr nedenstående betjeningsfunksjoner.

 

Airlinq Orbit

Betjeningspanelet Airlinq Orbit tilbyr nedenstående betjeningsfunksjoner.

Manuell start, stopp og dvale.
Manuell start, stopp og dvale. Manuell start og stopp av en enkel gruppe eller hele systemet ved Airlinq BMS.
   
Innstilling av alle vesentlige driftsparametre vha. en automatisk oppstartsguide. Oppstartsguiden sørger for enkel og hurtig programmering under selve installasjonen av ventilasjonsanlegget. Oppstartsguiden er integrert i innstillingsmenyen og kan til en hver tid startes opp igjen.
Innstilling av luftmengde via touch-funksjon på fronten.
Innstilling av luftmengde via touch-funksjon på fronten.
Visning av advarsler og alarmer med gult eller rødt symbol.
Vise advarsler og alarmer med tekstbeskrivelse (til alle anlegg ved Airlinq BMS).
Feriemodus - funksjonen sikrer en basisventilasjon med redusert luftmengde.
Feriemodus - funksjonen sikrer en basisventilasjon med redusert luftmengde.
   
Vise CO2-nivået ved tilsluttet CO2-sensor (til alle CO2-sensorer ved Airlinq BMS).
   
Styre et Airlinq BMS enkelt og oversiktlig.
Automatisk betjeningslås.
Automatisk betjeningslås.
Barnesikring.
Skjermlås med sikkerhetskode.
   

Innstille driftsparametre:
· Vise driftsstatus med opptil 40 driftsparametre (for alle anlegg med Airlinq BMS)
· Samlet oversikt og innstillingsmulighet til alle tidsprogrammer inkl. nattkjøling.
· Innblåsingstemperatur og standardluftmengde.
· Innstille dato og tid.
· Nulstilling av service.
· Tilpasning av datalogg.

 

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev