Filter til Airmaster ventilasjonsanlegg

Filterstandard – EN ISO 16890

 

Partikkelluftfiltre til ventilasjon skal fra 1. juli 2018 overholde filterstandard EN ISO 16890, som erstattet NS-EN 779:2012.
Alle Airmaster-anlegg leveres med filtre iht. standard EN ISO 16890. Filtrene er merket i henhold til de nye betegnelsene.
 

Den nye filterstandarden innføres med henblikk på at det fremover skal eksistere en global filterstandard som alle skal overholde.    

EN ISO 16890 testmetode fokuserer på filtreringsevnen av bestemte partikkelstørrelser.

Den gamle testmetoden besto utelukkende av filtreringsevnen uten å ta høyde for hvilke partikler filtrene kunne filtrere fra. På denne måten blir det mer oversiktlig å sammenligne med partikkelforurensning i andre sammenhenger. 

Tabell 1 angir hvordan de gamle klassifiseringene iht. NS-EN 779:2012 sees i forhold til de nye klassifiseringene iht. EN ISO 16890. Det er ikke mulig å oversette direkte til den nye klassifiseringen, men i tabell 1 er det angitt hvordan Airmaster ser de to klassifiseringene i forhold til hverandre. 

EN ISO 16890 anvender nye betegnelser som klassifiserer effektiviteten av filtreringen ift. partikkelstørrelsene.

PM1, PM2,5, og PM10 angir partikkelstørrelsen i μm, hvor 10 μm er den største partikkel og 1 μm er den minste partikkel.som angir effektiviteten av utskillelsesevnen for partikkelstørrelsen og som angis i %. F.eks. kan et filter som oppfyller kravene til ISO ePM1 (>55%) utskille mer enn 55% av partiklene av størrelsen 1 μm.

All dokumentasjon vil bli endret løpende til å ang filtre i henhold til den nye filterstandarden.

Figur 1 - Partikkelstørrelse i normalt forekommende luftforurensende stoffer.

Kilde: Danvak, Grundbog Varme- og klimateknik, 3. udgave.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !